ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-14
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Kruszarka wraz z miejscem przeznaczonym do zbierania i przetwarzania odpadów oraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w m. Łagówek"
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 77/4, 71 (obręb 0011) w miejscowości Żelechów, Gmina Łagów"
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-01
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 70/1 (obręb 0011) w miejscowości Żelechów, Gmina Łagów"
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-03
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa centrum logistycznego z terminalem przeładunkowym, wraz z instalacjami zewnętrznymi, miejscami parkingowymi oraz towarzyszącą niezbędną infrastrukturą"
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 345 cm zlokalizowanego na działce nr 385/2 obręb Sieniawa
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie usunięcia drzew z działki nr 120 obręb Żelechów tj. zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku lipa o obwodzie 512 cm, nie zezwalająca na usunięcie drzew: jesion o obwodzie 228 cm, lipa o obwodzie 430 cm i lipa o obwodzie 647 cm.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa toru motocrossowego Łagówek".
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-05-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 77/4, 71 (obręb Żelechów), Gmina Łagów"
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie trzydziestu dwóch wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w tym drogi wewnętrzne"
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 70/1 (obręb 0011) w miejscowości Żelechów, Gmina Łagów"

Nawigacja między stronami listy informacji