ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej na stacji paliw o dwa podziemne zbiorniki na olej napędowy o poj. 100 m3 każdy".
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku daglezja zielona o obwodzie 110 cm, 100 cm, 176 cm zlokalizowanych na działce nr 320/4 obręb Gronów
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 16 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński".
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-12-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodzie 270 cm, 176 cm, 264 cm, 215 cm 136 cm, 100 cm,108 cm, 160 cm, robinia akacjowa o obwodzie 80 cm, 80 cm, 110 cm zlokalizowane na działce 15/40 i 15/44 obręb Sieniawa
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-11-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodzie 220 cm, 190 cm, 180 cm zlokalizowane na terenie działki nr 425 obręb Sieniawa
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-11-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku klon jawor o obwodzie 104 cm i 112 cm zlokalizowanego na działce nr 182 obręb Poźrzadło, klon jawor o obwodzie 146 cm i 159 cm zlokalizowane na działce 33 obręb Poźrzadł, klon pospolity o obwodzie 132 cm zlokalizowanego na działce nr 172/4 obręb Poźrzadło, klon jawor o obwodzie 80 cm zlokalizowanego na działce nr 172/2 obręb Poźrzadło, brzoza pospolita o obwodzie 55 cm zlokalizowana na działce nr 340/5 obręb Gronów
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-11-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sieniawa na dz, nr 458, 459, 460 obręb Sieniawa - Żelechów, gmina Łagów".
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-11-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku topola kanadyjska o obwodzie 270 cm, 176 cm, 264 cm, 215 cm, 136 cm, 100 cm, 108 cm, 160 cm, robinia akacjowa o obwodzie 80 cm, 80 cm, 110 cm zlokalizowanych na działce nr 15/40 i 15/44 obręb Sieniawa
Lp: 39
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-11-14
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej na stacji paliw o dwa zbiorniki stalowe na olej napędowy o poj. 100 m3 każdy".
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-10-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 2254 cm zlokalizowanego na działce nr 434/2 obręb Sieniawa

Nawigacja między stronami listy informacji