ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie przyłącza do zasilania dwustronnego budynku RDM w Krośnie Odrzańskim przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 207/1, 257/1, 257/2, 223/2 oraz na części działki nr 233 znajdującej się poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bartoszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-29 15:13:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Bartoszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-29 15:13:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Bartoszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-29 15:13:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 24/2022 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-28 15:04:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-28 15:05:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28 15:05:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 23/2022 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-28 15:01:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-28 15:02:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28 15:02:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 440, 438/14, 442/13 i 464/2 przy ul. 11 Listopada w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bartoszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-27 12:17:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Bartoszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-27 12:20:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Bartoszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27 12:20:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.06.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta, przy ulicy Parkowej 1,
odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego wotum zaufania:
 1. zapoznanie się z raportem o stanie gminy,
 2. debata,
 3. podjęcie uchwały;
 1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r. i sprawozdania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.,  
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,                                                       
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.,                                              
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały;
 1. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.:
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały;
 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.;
 2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031;
 3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2022 r.;
 4. w sprawie sprzedaży nieruchomości pod stację transformatorową;
 5. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Gostchorze.
 1. Informacje i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-22 09:34:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 09:34:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 09:34:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na L sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 28.06.2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 15:34:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 15:38:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21 18:52:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji