ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Krosno Odrzańskie 2021-10-15
Oferta w trybie pozakonkursowym
W związku z wpłynięciem oferty Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych „Tęcza” w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowy Turniej Szachowy – gramy i uczymy””, proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 21.10.2021 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: .
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andżelika Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 11:58:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 12:00:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 12:00:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie informujące strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwornicy ciepła o mocy 43,1 MWt ” na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 436/16 obręb 2 Krosno Odrzańskie oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-13 15:23:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-13 15:28:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13 15:28:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwornicy ciepła o mocy 43,1 MWt ” na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 436/16 obręb 2 Krosno Odrzańskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-06 08:29:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-06 08:30:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-06 08:30:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 03.08.2021 nr 2021/BZP 00000918/05/P

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-04 11:48:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-04 11:48:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04 11:48:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 54/2021 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kuligowska-Piwko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-01 12:53:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-01 12:53:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-12 12:01:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-01 08:01:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-01 08:01:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-01 08:07:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 30.09.2021 r.

Objęcie planem zagospodarowania przestrzennego działek znajdujących się w Osiecznicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Objęcie planem zagospodarowania przestrzennego działek znajdujących się w Osiecznicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-22 13:12:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-22 13:13:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22 13:13:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 30.09.2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
30 września 2021 r. o godz. 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta,
przy ulicy Parkowej 1,
odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
W związku z obostrzeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco
w Internecie.
 
Porządek obrad:   
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2021 r.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030;
3) zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso;
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia;
5) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki;
6) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno Odrzańskie;
7) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie;
8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców.
 
      9. Informacje i sprawy różne.
     10. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-22 08:06:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-22 12:26:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-23 14:41:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji