ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie kablowej linii energetycznej SN dz. nr 288/1, 338/3, 341 obręb 2 Krosno Odrzańskie wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej dz. nr 38/3 obręb 0016 Stary Raduszec gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bendkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-23 07:31:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Bendkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-23 07:34:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Bendkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 07:34:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.04.2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
29 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00
odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842- tekst jednolity z późn. zm.) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
Porządek obrad:   
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Przyjęcie oświadczenia w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej patronką Krosna Odrzańskiego.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1145F na odcinku Krosno Odrzańskie - Retno;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Mediateki - Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim;
6) w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Żurawie”;
7) w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Sucha Niemka”;
8) w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Olszyny”;
9) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Bielów;
10) w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2021;
11) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 
   9. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Programu „Karta Seniora”.
   10. Informacje i sprawy różne.
   11. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-21 10:03:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-22 07:52:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-22 07:52:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 29.04.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na; "Budowie garażu w zabudowie szeregowej dz. nr 82/70 w miejscowości Kamień, gmina Krosno Odrzańskie"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bendkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-21 13:23:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Bendkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-21 13:24:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Bendkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-21 13:24:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 21/2021 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do zbycia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kulczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 16:19:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 16:21:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-19 16:21:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na Termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Krośnie Odrzańskim dz. nr. 366/6 ul. Piastów

Informacja o odwołaniu przetargów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-12 14:48:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-12 14:51:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 14:51:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Duziak Roman Wynajem i Zarzadzanie Nieruchomościami z siedzibą ul. Poznańska 33 66-600 Krosno Odrzańskie, z dnia 25 lutego 2021 r. (data wpływu 04.03.2021 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 277/1w miejscowości Marcinowice, gmina Krosno Odrzańskie”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-06 11:09:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-06 11:10:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06 11:10:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JKD Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łowiecka 12-12a, 55-095 Długołęka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa parku handlowego wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewidencyjnym 741/3, 1229, 740, 743/2 obręb 1 w miejscowości Krosno Odrzańskie”,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-06 11:07:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-06 11:08:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06 11:08:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji