ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Wykaz nr 14/2023 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do najmu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kuligowska-Piwko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-29 09:52:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-29 09:53:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-29 09:53:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 13/2023 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kuligowska-Piwko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-29 09:50:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-29 09:51:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-29 09:51:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM -30.03.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta, przy ulicy Parkowej 1,
odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.;
 2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2032;
 3. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Krosno Odrzańskie na 2023 rok;
 4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
 5. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Przedszkola w Starym Raduszcu z oddziałem w Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim poprzez likwidację oddziału w Czarnowie;
 6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców;
 8. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego;
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Sołtysa Szklarki Radnickiej.
8. Informacje i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI
PROJEKTY UCHWAŁ [LINK]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-23 14:15:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-24 07:33:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24 07:33:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na LX sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 30.03.2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 511/1 i 511/25 obręb 0009 Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bartoszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 12:27:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Bartoszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 12:28:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Bartoszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 12:28:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za IV kwartał 2022 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Ogiba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 14:12:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Ogiba
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 14:40:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Ogiba
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 14:40:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ Nr 8/2023 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kuligowska-Piwko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-28 13:27:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-28 13:28:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 13:28:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji