ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Patrycji Wąchały – Podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
149/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
148/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
147/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie, w przypadku ich nieobecności.
Nr aktu prawnego
146/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
Nr aktu prawnego
LII/403/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kamień
Nr aktu prawnego
LII/402/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kamień
Nr aktu prawnego
LII/401/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kamień
Nr aktu prawnego
LII/400/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kamień
Nr aktu prawnego
LII/399/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kamień
Nr aktu prawnego
LII/398/22
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji