ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca
Nr aktu prawnego
XLVIII/370/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Nr aktu prawnego
XLV/369/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
XLV/368/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
XLV/367/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLV/366/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLVIII/365/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XLVIII/364/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/363/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XLVII/10/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie Odrzańskim dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Nr aktu prawnego
XLVII/362/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji