ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Teresy Stuczyńskiej – inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
153/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Teresy Stuczyńskiej – inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
152/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
151/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r. w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
150/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
149/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie 2021 r.
Nr aktu prawnego
148/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
147/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
146/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
145/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
144/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji