ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie, w przypadku ich nieobecności
Nr aktu prawnego
123/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
122/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/298/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
121/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
120/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028.
Nr aktu prawnego
119/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
Nr aktu prawnego
118/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
117/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodówpochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.
Nr aktu prawnego
53/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.
Nr aktu prawnego
116/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji