ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
Nr aktu prawnego
55/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
Nr aktu prawnego
52/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
49/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
48/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
47/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XXX/260/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XXX/259/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXX/258/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXX/257/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XXX/256/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji