ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
71/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO” Pani Kazimierze Potockiej
Nr aktu prawnego
XXXIII/280/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
70/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
69/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
Nr aktu prawnego
68/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie udostępnionych w trybie przetargowym i bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
67/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
66/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Sołtysa Szklarki Radnickiej
Nr aktu prawnego
XXXII/279/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXXII/278/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
XXXII/277/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji