ˆ

Projekty Uchwał Rady

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt uchwały na XLIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 21.01.2022 r.

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 21.12.2021 r.

Projekty uchwał na XLI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 09.12.2021 r.

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 30.11.2021 r.

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 27.10.2021 r.

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 30.09.2021 r.

Projekt uchwały na XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 14.09.2021 r.

Projekty uchwał na XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 23.08.2021 r.

Projekty uchwał na XXXV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 22.07.2021 r.

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 29.06.2021 r.

Nawigacja między stronami listy informacji