ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Edisona w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w obrębie Łochowice
Nr aktu prawnego
LIII/13/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LIII/12/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LI/11/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XLVII/10/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XLIV/9/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Programu „Karta Seniora”
Nr aktu prawnego
XXXI/8/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Nr aktu prawnego
XXX/7/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXIV/6/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-08
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXIII/5/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXII/4/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji