ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2028.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2028.
 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2028.
Czas rozpoczęcia konsultacji: 22 maja 2024 r.
Czas zakończenia konsultacji: 05 czerwca 2024 r.
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, w budynku A – Biuro Obsługi Interesanta, listownie na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie lub mailowo na adres:  , w terminie do dnia 05 czerwca 2024 r.
Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.krosnoodrzanskie.pl (Organizacje pozarządowe – konsultacje projektów uchwał), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w budynku B, a także został wysłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym.
Konsultacje przeprowadza się zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2028 oraz według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 12:42:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 12:45:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 12:45:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 23/2024 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kuligowska-Piwko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 13:38:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 13:39:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 13:39:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w 2024 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Wachowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-16 12:12:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-16 12:15:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 12:15:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konsultacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Bodzoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-15 15:32:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-15 15:34:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-15 15:34:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konsultacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacj

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Bodzoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-15 13:20:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-15 13:21:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 09:54:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Suwald
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-26 09:05:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-26 09:06:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-26 09:06:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28) oraz w związku z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.
Konsultacje przeprowadzone będą od 11 kwietnia do 12 maja 2024 r. w postaci:
 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
 
Formularz dostępny będzie:
 • na stronie internetowej Gminy Krosno Odrzańskie: www.krosnoodrzanskie.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/
 • w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1.
 
Wypełnione formularze należy dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w godzinach pracy Urzędu.
 1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem:
 2. https://forms.office.com/e/MqvfEfiwMu
 3.  
 1. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 14 kwietnia 2024 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/F3SAbzsvJ8. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
Uwagi do projektu uchwały można składać do 12 maja 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/ i stronie www.krosnoodrzanskie.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim:
 • zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033,
 • formularz zgłaszania uwag,
 • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033 wraz z załącznikami.
Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/;
 • na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • w mediach społecznościowych.
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Krosno Odrzańskie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.
Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.krosnoodrzanskie.pl.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-04 14:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-04 14:34:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04 14:42:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 38/24 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-03 15:30:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-03 15:31:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-03 15:31:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 
Konsultacje mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.
 
Konsultacje przeprowadzone będą od 21 marca do 25 kwietnia 2024 r. w postaci:
 
1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
Formularz dostępny jest:
 
Wypełnione formularze należy dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ;
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;
 • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w godzinach pracy Urzędu.
 
2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: www.krosnoodrzanskie.pl/rewitalizacja
 
3. Spotkania konsultacyjnego on-line przeprowadzonego za pośrednictwem platformy ZOOM na którym zostanie omówiony projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także założenia regulaminu. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00. Aby wziąć w nim udział należy do dnia 10 kwietnia 2024 r. wyrazić wolę udziału w spotkaniu poprzez wysłanie maila na adres: . W odpowiedzi zwrotnej zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
 
Uwagi do projektu uchwały można składać do 25 kwietnia 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim www.krosnoodrzanskie.pl  oraz udostępnione w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim:
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
 • Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji;
 • Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 
Informacje o konsultacjach społecznych zostają podane do publicznej wiadomości:
 
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/ oraz udostępniona w siedzibie Urzędu na żądanie osób zainteresowanych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-21 14:16:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-21 14:18:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21 14:18:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w sprawie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości gminnej będącej w jego administrowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-19 13:00:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-19 13:02:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 13:04:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji