ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

O G Ł O S Z E N I Eo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dwóch projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-18 14:53:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-18 14:55:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18 14:55:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Krosno Odrzańskie 2021-10-15
Oferta w trybie pozakonkursowym
W związku z wpłynięciem oferty Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych „Tęcza” w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowy Turniej Szachowy – gramy i uczymy””, proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 21.10.2021 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: .
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andżelika Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 11:58:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 12:00:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 12:00:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 54/2021 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kuligowska-Piwko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-01 12:53:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-01 12:53:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-12 12:01:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-01 08:01:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-01 08:01:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-01 08:07:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028

Przedmiot konsultacji: projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028.
Czas rozpoczęcia konsultacji: 9 września 2021 r.
Czas zakończenia konsultacji: 23 września 2021 r.
Forma konsultacji: konsultacje w formie opinii.
Opinie do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028 należy składać na załączonym formularzu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie lub mailowo na adres: w terminie do 23 września 2021 r. Projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028 zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia), na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie/, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr XVIII/112/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                         z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 1833).
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-07 15:21:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-08 07:33:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08 11:02:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta w trybie pozakonkursowym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2021-08-30
 
W związku z wpłynięciem oferty Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Spotkania z muzyką i sztuką”, proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 6.09.2021 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-30 14:14:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-30 14:14:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31 07:35:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 47/2021 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kulczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-26 14:48:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-26 14:49:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-26 14:49:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 46/2021 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kulczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-26 14:44:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-26 14:47:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-26 14:47:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Gostchorze

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zrzeczeniem się funkcji Sołtysa Burmistrz Krosna Odrzańskiego zarządził wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Gostchorze. Zebranie wiejskie odbędzie się 5 września 2021 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Gostchorzu.
                        
Porządek zebrania obejmuje:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i współpracy z Radą Sołecką.
4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa:
1) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów;
3) głosowanie tajne;
4) ogłoszenie wyników.
5. Wolne wnioski i zapytania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-23 08:43:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-23 08:43:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-23 08:43:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów.

Krosno Odrzańskie, 2021 – 08 -19
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów.
 
Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, a także zarządzenia Nr 106/21 z dnia 18.08.2021 r. Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
na członków Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz określenia wzorów formularzy zgłoszenia kandydatów, ogłasza się nabór na członków Rady.
 
1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 20 sierpnia 2021 r. do dnia 2 września 2021 r. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów”.
 
2. Rada powoływana jest na okres 2 letniej kadencji.
 
3. W skład Rady wchodzi do 10 osób, w tym:
   1) przedstawiciele osób starszych;
   2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.
 
4. Członkiem Rady może zostać osoba, będąca mieszkańcem Gminy Krosno Odrzańskie:
   1) która ukończyła 60 rok życia;
   2) jest przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych.
 
5. Podstawą kandydowania przedstawicieli osób starszych jest złożenie formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.
 
6. Podstawą kandydowania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych lub zrzeszających osoby starsze, mających siedzibę na terenie Gminy Krosno Odrzańskie jest złożenie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.
 
7. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
   1) oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   2) oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności za przestępstwa umyślne.
 
W przypadku braku złożenia ww. oświadczeń złożona kandydatura zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
8. Każda organizacja lub podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.
 
9. Formularze zgłoszeń dla osób, które ukończyły 60 rok życia oraz przedstawicieli podmiotów, działających na rzecz osób starszych dostępne są na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andżelika Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-20 13:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-20 13:27:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 13:27:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji