ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nr 26/2020 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskiej przeznaczonej do zbycia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kulczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-05 14:51:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-05 14:54:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-06 08:09:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne Projektu PZŚ w sprawie zadania 1B.1/1 (B) - Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-01 14:26:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-01 14:29:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01 14:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

wyniki otwartrego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznana
1
Ludowy Zespół Sportowy "Pogoń" w Wężyskach
Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych drużyny Pogoń Wężyska
19 000,00 zł
2
Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów
Upowszechnianie kultury fizycznej - Puchar Burmistrza w biegu na orientację  -  Bieg w labiryncie - DOŻYNKI 2020
     895,00 zł
Razem:
19 895,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 22.04.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-22 14:26:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-22 14:27:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-22 14:27:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
 
 
Ochrona zdrowia - promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizacja imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Organizacja turniejów siatkarskich dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie
1 500,00 zł
2
Stowarzyszenie Subsidium
Zdrowa rodzina-pogodna rodzina  - VI Piknik zdrowia
1 500,00 zł
Razem:  
 3 000,00 zł
 
 
 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Organizacja tradycyjnej imprezy tematycznej - Noc Świętojańska w Starym Raduszcu
3 500,00 zł
2
Towarzysto Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Publikacja kwartalnika historyczno - kulturalnego "Krosno nad Odrą"
   600,00 zł
3
Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze " Cantores"
Magnificat anima mea
2 900,00 zł
Razem: 
7 000,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Towarzysto Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
W kamiennym kręgu
2 000,00 zł
2
 Stowarzyszenie Młode Krosno
Krosno SMART Lider
1 000,00 zł
Razem: 
3 000,00 zł
 
 
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 27.03.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-27 09:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-27 09:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27 10:11:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

unieważnienie

Krosno Odrzańskie, 2020-03-06

UNIEWAŻNIENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej ogłoszony w dniu 31 stycznia 2020 r., w terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 25 lutego 2020 r. nie wpłynęła  żadna oferta.
Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Krosna Odrzańskiego z dniem 6 marca 2020 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, a także działalności charytatywnej w roku 2020.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-09 08:09:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-09 08:10:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09 09:10:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego, informującego o wydaniu decyzji znak: GN.6220.10.13.2019.MKu z dnia 02 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.1(b)”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-03 15:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-03 15:09:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-03 16:09:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-02 09:51:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-02 09:53:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02 10:53:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5079 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań rekompensujących samorządom zmniejszenie dochodów i wzrost wydatków.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Radni Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz Burmistrz Krosna Odrzańskiego zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją budżetową krośnieńskiego samorządu, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Gminy oraz w obawie o obniżenie jakości życia mieszkańców apelują do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań legislacyjnych rekompensujących samorządom zmniejszenie dochodów i wzrost wydatków. W tym celu 27 lutego br. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim podjęła Apel do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań rekompensujących samorządom zmniejszenie dochodów i wzrost wydatków. Treść niniejszego apelu zostanie przesłana do Premiera Rządu RP, Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-28 13:08:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-28 13:09:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28 14:09:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel do Zarządu Województwa Lubuskiego o przywrócenie połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Gubin/Guben – Cottbus

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mając na względzie rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Krosno Odrzańskie, wzrost jej atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej, 27 lutego 2020 r. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim podjęła Apel do Zarządu Województwa Lubuskiego o przywrócenie połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Gubin/Guben – Cottbus. Treść niniejszego apelu została przesłana do Zarządu Województwa Lubuskiego, Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego, Urzędu Transportu Kolejowego i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-28 13:07:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-28 13:09:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28 14:09:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
 
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznana
1
Fundacja „KULT”
Krosno Odrzańskie Kocha Rower – festiwal sportowy na pumptracku w parku Tysiąclecia
7 000,00 zł
2
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Środowiskowe treningi piłkarskie dla dzieci
i młodzieży w Gminie Krosno Odrzańskie
2 500,00 zł
3
Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie
Prowadzenie drużyny seniorskiej LKS "Czarni"
w Czarnowie w roku 2020
19 500,00 zł
4
Miejski Klub Sportowy "Tęcza"
Organizacja zawodów sportowych oraz działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w Krośnie Odrzańskim
140 000,00 zł
5
Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie
Prowadzenie drużyny młodzieżowej LKS "Czarni"
w Czarnowie w roku 2020
5 500,00 zł
6
Klub Sportowy "Kruszywo"
Udział w rozgrywkach ligowych KS Kruszywo
w roku 2020
10 000,00 zł
7
Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów
Upowszechnianie kultury fizycznej – Puchar Sołtysa Kamienia w biegu na orientację –sprint po Kamieniu 2020
 2 000,00 zł
8
KLUB SPORTOWY ODRA RADNICA
Udział drużyny seniorów ODRA RADNICA
w rozgrywkach klasy B Podokręg Krosno Odrzańskie
10 000,00 zł
Razem:
196 500,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 24.02.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-24 13:36:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-24 13:37:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 14:37:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji