ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krosno Odrzańskie oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim na lata 2022-2026”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.1 KiB)