ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 14664
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6152
Rejestr zmian 559384
Zespół redakcyjny 18176
Kontakt 24020

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 14334
Wspólnota samorządowa 3562
Podstawy prawne działania samorządu 4201
Zadania Gminy 3854
Stanowienie aktów prawnych 3784
Organy Gminy 21841
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 6022
Burmistrz 13998
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 18214
Rada Miejska 18355
Przewodniczący Rady Miejskiej 10657
Komisje Rady Miejskiej 15248
Radni Rady Miejskiej 23955
Dyżury radnych 55433
Protokoły z sesji Rady 28066
Protokoły z posiedzeń Komisji 67924
Informacje o terminach sesji 149248
Interpelacje i zapytania radnych 8676
Kadencja 2010-2014 830
Wojciech Dębiński 10022
Krystian Forster 16204
Mariusz Grycan 13695
Ewa Klepczyńska 15773
Robert Maciąg 14269
Grzegorz Magdziak 2789
Tomasz Miechowicz 15927
Grzegorz Noga 13452
Kazimiera Potocka 16218
Adam Przybysz 16482
Kazimierz Rauba 13177
Tomasz Rogowski 11532
Radosław Sujak 15580
Bogdan Śnieżek 16468
Magdalena Wlazło 13844
Wyciagi z protokołów 5494
Kadencja 2014-2018 1249
Danuta Cierpisz 14542
Leszek Fijałkowski 19912
Krystian Forster 25889
Piotr Garczyński 14100
Marek Górski 13819
Mariusz Grycan 48072
Ewa Klepczyńska 23252
Katarzyna Kula 7790
Artur Kozakiewicz 15609
Dorota Kwapisiewicz 17815
Robert Narkun 12793
Kazimiera Potocka 34651
Kazimierz Rauba 27064
Tomasz Rogowski 29408
Radosław Sujak 14678
Bartosz Zaborowicz 18410
Kadencja 2018-2023 888
Cierpisz Danuta 7178
Fijałkowski Leszek 415
Forster Krystian 7776
Garczyński Piotr 873
Górski Marek 343
Grycan Mariusz 6379
Klepczyńska Ewa 962
Kozakiewicz Artur 5036
Kula Katarzyna 395
Kwapisiewicz Dorota 350
Lipiński Jarosław 2426
Myśliwiec Grażyna 6368
Potocka Kazimiera 370
Rogowski Tomasz 1004
Zaborowicz Bartosz 883
Transmisja obrad sesji 4
Archiwum obrad sesji 5998
Wyniki głosowań 17060
Portal mieszkańca 622
Jednostki pomocnicze 12582
Sołectwa 40417
Komitety Osiedlowe 16687
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 68398
Wydziały Urzędu Miasta 26329
Wydział Organizacyjny 13639
Wydział Finansowy 17516
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 17288
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 23152
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 15059
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 18559
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 11074
Straż Miejska 11146
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 11813
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 5767
Inspektor Ochrony Danych 6577
Koordynator do spraw dostępności 903
Centrum Uslug Wspólnych 605
Żłobek Miejski 2164
Przedszkole nr 1 4888
Przedszkole nr 3 7613
Przedszkole nr 4 5845
Przedszkole nr 2 3568
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1644
Szkoła Podstawowa nr 3 7193
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 4918
Szkoła Podstawowa nr 2 5239
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 6166
Szkoła Podstawowa w Radnicy 1203
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 1653
Regulamin organizacyjny 9177
Schemat organizacyjny 8712
Podział kompetencji 5687
Dane adresowe 8329
Dni i godziny otwarcia 9024
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 6637
Numery kont bankowych 11464
Prawo lokalne 767328
Uchwały Rady od I.2008 651427
Uchwały Rady do XII.2007 61912
Obwieszczenia Rady 294092
Projekty Uchwał Rady 109586
Zarządzenia Burmistrza 633585
Rok 2012 511716
Rok 2011 11097
Rok 2010 9640
Rok 2009 11853
Rok 2008 11971
Rok 2007 8013
Rok 2006 3535
Rok 2005 5237
Rok 2004 4719
Rok 2003 3584
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 38439
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 10641
Interpretacja indywidualna 5692
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 14391
Raport o stanie Gminy 7365
Budżet i Finanse 10829
Budżet Gminy 41944
Sprawozdania z realizacji budżetu 49327
Sprawozdania finansowe 9320
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 23061
Kontrole 6777
Plan kontroli 4474
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2506
2012 3755
2013 3285
2014 2021
2015 2768
2016 4315
2017 4486
2018 6832
2019 6644
2020 2816
2021 265
Kontrole jednostek podległych 3339
2012 4188
2013 7408
2014 6965
2015 7503
2016 6341
2017 5509
2018 5724
2019 6234
2020 1055
2021 384
Kontrole zewnętrzne 802
2015 3907
2016 3507
2017 6410
2018 5565
2019 7418
2020 1238
2021 43
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 3705
Komunikaty i ogłoszenia 550247
Organizacje pozarządowe 1359
Zamówienia publiczne 283282
Do 130 tyś. zł 397269
Plan zamówień 11159
Platforma Zakupowa 8
Wybory 13035
Wybory Prezydenta RP 2020 27560
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 29501
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 24417
Wybory samorządowe 2018 45500
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 10387
Wybory 2015 - Sejm, Senat 17662
Wybory Prezydenckie 2015 25401
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 22203
Wybory Samorządowe 2014 44076
Wybory do komitetów osiedlowych 2628
Przetargi 367113
Archiwalne przetargi 8900
Ogłoszenia o przetargach 260931
Ogłoszenia o wyniku przetargu 163929
Nabór kandydatów 99507
Ogłoszenia o naborze 233689
Ogłoszenia o naborze do II.2013 163697
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 94468
Regulamin naborów 4382
Co i jak załatwić 194345
Oświadczenia majątkowe 307096
Współpraca Gminy 7565
Współpraca zagraniczna 3563
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 5043
Ochrona środowiska 53886
Karty A 20618
Karty B 13426
Karty E 7592
Obwieszczenia i ogłoszenia 185853
Opłaty za usługi wodne 917
Gospodarka odpadami 913
Jednostki organizacyjne Gminy 21528
Rejestr instytucji kultury 2348
Obwieszczenia 398867
Finanse i majątek Gminy 6535
Dług publiczny 12585
Mienie Komunalne 8235
Spółki handlowe 1567
Referenda 4759
Referendum 2012 20181
Referendum ogólnokrajowe 2015 12573
Wybory ławników 15853
Rejestry i ewidencje 11879
Zgromadzenia publiczne 4719
Petycje 3410
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 11792
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 22988
Zbiorcza informacja o petycjach 8304
Informacja publiczna 2608
Udostępnianie informacji publicznej 1330
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 950

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7186
O biuletynie 16718
Deklaracja dostępności 3012
Mapa biuletynu 5932
Strona Podmiotu 7
« powrót do poprzedniej strony