ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 13469
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6001
Rejestr zmian 478355
Zespół redakcyjny 17524
Kontakt 21895

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 13904
Wspólnota samorządowa 3376
Podstawy prawne działania samorządu 3988
Zadania Gminy 3647
Stanowienie aktów prawnych 3590
Organy Gminy 21096
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5724
Burmistrz 12950
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 17219
Rada Miejska 18308
Przewodniczący Rady Miejskiej 9993
Komisje Rady Miejskiej 13972
Radni Rady Miejskiej 22160
Dyżury radnych 26079
Protokoły z sesji Rady 23844
Protokoły z posiedzeń Komisji 41752
Informacje o terminach sesji 126023
Interpelacje i zapytania radnych 8472
Kadencja 2010-2014 740
Wojciech Dębiński 8182
Krystian Forster 13217
Mariusz Grycan 12285
Ewa Klepczyńska 13853
Robert Maciąg 9974
Grzegorz Magdziak 2327
Tomasz Miechowicz 13715
Grzegorz Noga 11776
Kazimiera Potocka 13714
Adam Przybysz 13034
Kazimierz Rauba 11546
Tomasz Rogowski 9172
Radosław Sujak 13123
Bogdan Śnieżek 13271
Magdalena Wlazło 12176
Wyciagi z protokołów 4369
Kadencja 2014-2018 1168
Danuta Cierpisz 12273
Leszek Fijałkowski 15983
Krystian Forster 20291
Piotr Garczyński 12114
Marek Górski 12137
Mariusz Grycan 37864
Ewa Klepczyńska 18930
Katarzyna Kula 6180
Artur Kozakiewicz 13203
Dorota Kwapisiewicz 14281
Robert Narkun 11524
Kazimiera Potocka 27759
Kazimierz Rauba 20282
Tomasz Rogowski 23137
Radosław Sujak 10498
Bartosz Zaborowicz 15481
Kadencja 2018-2023 662
Cierpisz Danuta 5216
Fijałkowski Leszek 320
Forster Krystian 7042
Garczyński Piotr 653
Górski Marek 256
Grycan Mariusz 5435
Klepczyńska Ewa 697
Kozakiewicz Artur 688
Kula Katarzyna 304
Kwapisiewicz Dorota 270
Lipiński Jarosław 1348
Myśliwiec Grażyna 5072
Potocka Kazimiera 277
Rogowski Tomasz 737
Zaborowicz Bartosz 665
Transmisja obrad sesji na żywo 0
Archiwum obrad sesji 4625
Wyniki głosowań 12588
Jednostki pomocnicze 12245
Sołectwa 36008
Komitety Osiedlowe 15177
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 66061
Wydziały Urzędu Miasta 25538
Wydział Organizacyjny 11722
Wydział Finansowy 15624
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 15441
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 20935
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 13253
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 16442
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 9305
Straż Miejska 10129
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 11088
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 5155
Inspektor Ochrony Danych 6282
Koordynator do spraw dostępności 260
Centrum Uslug Wspólnych 477
Żłobek Miejski 1062
Przedszkole nr 1 3983
Przedszkole nr 3 7063
Przedszkole nr 4 4882
Przedszkole nr 2 3099
Zespół Szkolno-Przedszkolny 808
Szkoła Podstawowa nr 3 6581
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 4027
Szkoła Podstawowa nr 2 4441
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 5066
Szkoła Podstawowa w Radnicy 565
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 1119
Regulamin organizacyjny 8389
Schemat organizacyjny 8124
Podział kompetencji 5435
Dane adresowe 7312
Dni i godziny otwarcia 8340
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 5700
Numery kont bankowych 9684
Prawo lokalne 567869
Uchwały Rady od I.2008 460891
Uchwały Rady do XII.2007 60214
Obwieszczenia Rady 198399
Projekty Uchwał Rady 94823
Zarządzenia Burmistrza 442356
Rok 2012 340534
Rok 2011 10487
Rok 2010 9039
Rok 2009 11179
Rok 2008 11462
Rok 2007 7873
Rok 2006 3412
Rok 2005 5073
Rok 2004 4536
Rok 2003 3417
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 36259
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 9065
Interpretacja indywidualna 5382
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 10896
Raport o stanie Gminy 5905
Budżet i Finanse 10402
Budżet Gminy 36447
Sprawozdania z realizacji budżetu 41844
Sprawozdania finansowe 7644
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 19409
Kontrole 6387
Plan kontroli 3921
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2389
2012 3481
2013 2642
2014 1701
2015 2315
2016 3583
2017 4144
2018 6467
2019 6321
2020 90
Kontrole jednostek podległych 3220
2012 3694
2013 6496
2014 6411
2015 6855
2016 5691
2017 4978
2018 5010
2019 5167
2020 52
Kontrole zewnętrzne 681
2015 3173
2016 2971
2017 5545
2018 4859
2019 6640
2020 72
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 3375
Komunikaty i ogłoszenia 487874
Organizacje pozarządowe 506
Zamówienia publiczne 256023
Do 30.000 euro 319172
Plan zamówień 9211
Platforma Zakupowa 0
Wybory 13019
Wybory Prezydenta RP 2020 20837
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 19171
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 21224
Wybory samorządowe 2018 41038
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 8938
Wybory 2015 - Sejm, Senat 15050
Wybory Prezydenckie 2015 22668
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20020
Wybory Samorządowe 2014 40916
Wybory do komitetów osiedlowych 2443
Przetargi 328839
Archiwalne przetargi 8611
Ogłoszenia o przetargach 192095
Ogłoszenia o wyniku przetargu 140127
Nabór kandydatów 98230
Ogłoszenia o naborze 218084
Ogłoszenia o naborze do II.2013 153494
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 89061
Regulamin naborów 3770
Co i jak załatwić 152748
Oświadczenia majątkowe 263820
Współpraca Gminy 7248
Współpraca zagraniczna 3382
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4758
Ochrona środowiska 47573
Karty A 19188
Karty B 12022
Karty E 7299
Obwieszczenia i ogłoszenia 158004
Opłaty za usługi wodne 681
Gospodarka odpadami 196
Jednostki organizacyjne Gminy 20286
Rejestr instytucji kultury 2055
Obwieszczenia 343996
Finanse i majątek Gminy 6347
Dług publiczny 9724
Mienie Komunalne 6700
Spółki handlowe 1406
Referenda 4598
Referendum 2012 18197
Referendum ogólnokrajowe 2015 10894
Wybory ławników 13374
Rejestry i ewidencje 11058
Zgromadzenia publiczne 4170
Petycje 3052
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 7491
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 18439
Zbiorcza informacja o petycjach 5729
Informacja publiczna 2423
Udostępnianie informacji publicznej 1138
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 804

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6734
O biuletynie 16478
Deklaracja dostępności 1318
Mapa biuletynu 5759
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony