ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 15651
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6208
Rejestr zmian 591367
Zespół redakcyjny 18437
Kontakt 24793

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 14483
Wspólnota samorządowa 3616
Podstawy prawne działania samorządu 4303
Zadania Gminy 3932
Stanowienie aktów prawnych 3872
Organy Gminy 22141
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 6120
Burmistrz 14617
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 18520
Rada Miejska 18366
Przewodniczący Rady Miejskiej 10909
Komisje Rady Miejskiej 15635
Radni Rady Miejskiej 24428
Dyżury radnych 78993
Protokoły z sesji Rady 29418
Protokoły z posiedzeń Komisji 88842
Informacje o terminach sesji 160978
Interpelacje i zapytania radnych 8730
Kadencja 2010-2014 856
Wojciech Dębiński 10815
Krystian Forster 17794
Mariusz Grycan 14308
Ewa Klepczyńska 16758
Robert Maciąg 17197
Grzegorz Magdziak 2972
Tomasz Miechowicz 16769
Grzegorz Noga 14434
Kazimiera Potocka 17431
Adam Przybysz 18513
Kazimierz Rauba 13973
Tomasz Rogowski 12567
Radosław Sujak 16695
Bogdan Śnieżek 18098
Magdalena Wlazło 14618
Wyciagi z protokołów 5855
Kadencja 2014-2018 1275
Danuta Cierpisz 15498
Leszek Fijałkowski 21467
Krystian Forster 28751
Piotr Garczyński 14957
Marek Górski 14559
Mariusz Grycan 52298
Ewa Klepczyńska 25070
Katarzyna Kula 8342
Artur Kozakiewicz 16652
Dorota Kwapisiewicz 19197
Robert Narkun 13684
Kazimiera Potocka 37908
Kazimierz Rauba 29788
Tomasz Rogowski 32443
Radosław Sujak 17347
Bartosz Zaborowicz 19918
Kadencja 2018-2023 926
Cierpisz Danuta 9528
Fijałkowski Leszek 438
Forster Krystian 8190
Garczyński Piotr 937
Górski Marek 366
Grycan Mariusz 7369
Klepczyńska Ewa 1033
Kozakiewicz Artur 8411
Kula Katarzyna 420
Kwapisiewicz Dorota 373
Lipiński Jarosław 4300
Myśliwiec Grażyna 7600
Potocka Kazimiera 395
Rogowski Tomasz 1099
Zaborowicz Bartosz 964
Transmisja obrad sesji 5
Archiwum obrad sesji 6596
Wyniki głosowań 21098
Portal mieszkańca 2487
Jednostki pomocnicze 12733
Sołectwa 42818
Komitety Osiedlowe 17939
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 69200
Wydziały Urzędu Miasta 26636
Wydział Organizacyjny 15089
Wydział Finansowy 18367
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 18585
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 24112
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 15718
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 19351
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 11704
Straż Miejska 11613
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 12101
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 5963
Inspektor Ochrony Danych 6672
Koordynator do spraw dostępności 2359
Centrum Uslug Wspólnych 666
Żłobek Miejski 4367
Przedszkole nr 1 5397
Przedszkole nr 3 7939
Przedszkole nr 4 6881
Przedszkole nr 2 3757
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3804
Szkoła Podstawowa nr 3 7769
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 6295
Szkoła Podstawowa nr 2 6161
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 8112
Szkoła Podstawowa w Radnicy 2123
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 2653
Regulamin organizacyjny 9390
Schemat organizacyjny 8924
Podział kompetencji 5771
Dane adresowe 9545
Dni i godziny otwarcia 9189
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 8234
Numery kont bankowych 11978
Prawo lokalne 846840
Uchwały Rady od I.2008 740108
Uchwały Rady do XII.2007 62524
Obwieszczenia Rady 347345
Projekty Uchwał Rady 118664
Zarządzenia Burmistrza 723396
Rok 2012 599509
Rok 2011 11328
Rok 2010 9918
Rok 2009 12376
Rok 2008 12218
Rok 2007 8078
Rok 2006 3584
Rok 2005 5310
Rok 2004 4794
Rok 2003 3657
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 40116
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 12848
Interpretacja indywidualna 5803
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 18174
Raport o stanie Gminy 8410
Budżet i Finanse 10977
Budżet Gminy 46777
Sprawozdania z realizacji budżetu 54830
Sprawozdania finansowe 11973
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 26891
Kontrole 6904
Plan kontroli 4673
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2549
2012 3865
2013 3759
2014 2170
2015 2953
2016 4596
2017 4631
2018 7024
2019 6786
2020 5133
2021 2305
Kontrole jednostek podległych 3372
2012 4393
2013 7815
2014 7170
2015 7750
2016 6602
2017 5708
2018 6054
2019 7166
2020 2723
2021 2297
Kontrole zewnętrzne 848
2015 4225
2016 3766
2017 6831
2018 5959
2019 7950
2020 3423
2021 229
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 3823
Komunikaty i ogłoszenia 577632
Organizacje pozarządowe 2438
Zamówienia publiczne 294775
Do 130 tyś. zł 438592
Plan zamówień 13571
Platforma Zakupowa 13
Wybory 13035
Wybory Prezydenta RP 2020 32053
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 34458
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 25737
Wybory samorządowe 2018 47292
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 11005
Wybory 2015 - Sejm, Senat 18779
Wybory Prezydenckie 2015 26921
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23131
Wybory Samorządowe 2014 45624
Wybory do komitetów osiedlowych 2688
Przetargi 386474
Archiwalne przetargi 9023
Ogłoszenia o przetargach 294618
Ogłoszenia o wyniku przetargu 174126
Nabór kandydatów 100016
Ogłoszenia o naborze 241687
Ogłoszenia o naborze do II.2013 169044
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 97877
Regulamin naborów 4964
Co i jak załatwić 210401
Oświadczenia majątkowe 323863
Współpraca Gminy 7669
Współpraca zagraniczna 3621
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 5128
Ochrona środowiska 57889
Karty A 21292
Karty B 15291
Karty E 7718
Obwieszczenia i ogłoszenia 199101
Opłaty za usługi wodne 992
Gospodarka odpadami 2395
Jednostki organizacyjne Gminy 21988
Rejestr instytucji kultury 2481
Obwieszczenia 423807
Finanse i majątek Gminy 6614
Dług publiczny 15905
Mienie Komunalne 9812
Spółki handlowe 1619
Referenda 4825
Referendum 2012 21043
Referendum ogólnokrajowe 2015 13682
Wybory ławników 18192
Rejestry i ewidencje 12166
Zgromadzenia publiczne 4980
Petycje 3550
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 13885
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 26451
Zbiorcza informacja o petycjach 13521
Informacja publiczna 2686
Udostępnianie informacji publicznej 1395
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1011

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7416
O biuletynie 16834
Deklaracja dostępności 5789
Mapa biuletynu 5989
Strona Podmiotu 8
« powrót do poprzedniej strony