ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 28725
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6766
Rejestr zmian 935187
Zespół redakcyjny 23734
Kontakt 36783

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 15710
Wspólnota samorządowa 4204
Podstawy prawne działania samorządu 5126
Zadania Gminy 4545
Stanowienie aktów prawnych 4605
Organy Gminy 24042
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 6843
Burmistrz 20954
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 21349
Rada Miejska 18451
Przewodniczący Rady Miejskiej 13902
Komisje Rady Miejskiej 18250
Radni Rady Miejskiej 28247
Dyżury radnych 132064
Protokoły z sesji Rady 40424
Protokoły z posiedzeń Komisji 154268
Informacje o terminach sesji 236494
Interpelacje i zapytania radnych 9257
Kadencja 2010-2014 1046
Wojciech Dębiński 19814
Krystian Forster 28621
Mariusz Grycan 19590
Ewa Klepczyńska 24676
Robert Maciąg 27002
Grzegorz Magdziak 6121
Tomasz Miechowicz 25583
Grzegorz Noga 21242
Kazimiera Potocka 31085
Adam Przybysz 33364
Kazimierz Rauba 20142
Tomasz Rogowski 23126
Radosław Sujak 28383
Bogdan Śnieżek 38467
Magdalena Wlazło 23596
Wyciagi z protokołów 11116
Kadencja 2014-2018 1493
Danuta Cierpisz 22059
Leszek Fijałkowski 34981
Krystian Forster 48289
Piotr Garczyński 23947
Marek Górski 21134
Mariusz Grycan 85736
Ewa Klepczyńska 42308
Katarzyna Kula 16624
Artur Kozakiewicz 27015
Dorota Kwapisiewicz 31689
Robert Narkun 21441
Kazimiera Potocka 65483
Kazimierz Rauba 52826
Tomasz Rogowski 54255
Radosław Sujak 34094
Bartosz Zaborowicz 33692
Kadencja 2018-2023 1264
Cierpisz Danuta 28049
Fijałkowski Leszek 638
Forster Krystian 10819
Garczyński Piotr 1503
Górski Marek 572
Grycan Mariusz 19450
Klepczyńska Ewa 1490
Kozakiewicz Artur 19222
Kula Katarzyna 624
Kwapisiewicz Dorota 573
Lipiński Jarosław 17372
Myśliwiec Grażyna 21534
Potocka Kazimiera 589
Rogowski Tomasz 1930
Zaborowicz Bartosz 1494
Transmisja obrad sesji 9
Archiwum obrad sesji 8716
Wyniki głosowań 50747
Portal mieszkańca 14025
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej 3729
Jednostki pomocnicze 13780
Sołectwa 56057
Komitety Osiedlowe 34290
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 75081
Wydziały Urzędu Miasta 29150
Wydział Organizacyjny 30296
Wydział Finansowy 26144
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 29053
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 31064
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 26402
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 31428
Biuro Kontroli 25952
Audytor Wewnętrzny 7086
Straż Miejska 15717
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 7426
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 14654
Rzecznik Prasowy 3160
Inspektor Ochrony Danych 7448
Koordynator do spraw dostępności 10618
Regulamin organizacyjny 11700
Schemat organizacyjny 10680
Dane adresowe 18642
Dni i godziny otwarcia 10627
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 14403
Numery kont bankowych 15447
Prawo lokalne 1421958
Uchwały Rady od I.2008 1327215
Uchwały Rady do XII.2007 72364
Obwieszczenia Rady 756192
Projekty Uchwał Rady 176030
Zarządzenia Burmistrza 1325652
Rok 2012 1170131
Rok 2011 13181
Rok 2010 15315
Rok 2009 16397
Rok 2008 17663
Rok 2007 8578
Rok 2006 4047
Rok 2005 5850
Rok 2004 5346
Rok 2003 4176
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 58084
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 31521
Interpretacja indywidualna 6526
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 45955
Raport o stanie Gminy 22958
Budżet i Finanse 12268
Budżet Gminy 76417
Sprawozdania z realizacji budżetu 88874
Sprawozdania finansowe 22200
Gmina Krosno Odrzańskie 6252
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 6485
Centrum Uslug Wspólnych 105
Żłobek Miejski 6212
Przedszkole nr 1 705
Przedszkole nr 2 6327
Przedszkole nr 3 6287
Przedszkole nr 4 3527
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4684
Szkoła Podstawowa nr 2 6700
Szkoła Podstawowa nr 3 560
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 3359
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 3963
Szkoła Podstawowa w Radnicy 9554
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 5609
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 48827
Kontrole 8069
Plan kontroli 6556
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli 3055
2012 4551
2013 9852
2014 3262
2015 4198
2016 6529
2017 5606
2018 9622
2019 14833
2020 22458
2021 15584
2022 6317
Kontrole jednostek podległych 3647
2012 5817
2013 13622
2014 8671
2015 9310
2016 8366
2017 7185
2018 8455
2019 17452
2020 11298
2021 8755
2022 9026
Kontrole zewnętrzne 1191
2015 6136
2016 5402
2017 9382
2018 8525
2019 14046
2020 18464
2021 12774
2022 16116
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 5091
Komunikaty i ogłoszenia 743513
Organizacje pozarządowe 13463
Zamówienia publiczne 371017
Do 130 tyś. zł 601206
Plan zamówień 35858
Platforma Zakupowa 27
Wybory 13087
Wybory Prezydenta RP 2020 66202
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 60763
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 35310
Wybory samorządowe 2018 63710
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 16506
Wybory 2015 - Sejm, Senat 28830
Wybory Prezydenckie 2015 42358
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 29753
Wybory Samorządowe 2014 58320
Wybory do komitetów osiedlowych 3375
Przetargi 555390
Archiwalne przetargi 9772
Ogłoszenia o przetargach 423380
Ogłoszenia o wyniku przetargu 241112
Nabór kandydatów 111241
Ogłoszenia o naborze 302602
Ogłoszenia o naborze do II.2013 211427
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 126681
Regulamin naborów 12606
Co i jak załatwić 332688
Czyste Powietrze 1529
Oświadczenia majątkowe 444568
Współpraca Gminy 8446
Współpraca zagraniczna 4173
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 5974
Ochrona środowiska 88269
Karty A 37393
Karty B 25649
Karty E 13045
Obwieszczenia i ogłoszenia 282168
Opłaty za usługi wodne 1606
Gospodarka odpadami 15414
Jednostki organizacyjne Gminy 25347
Rejestr instytucji kultury 3496
Zarządzanie kryzysowe 6679
Obwieszczenia 580143
Finanse i majątek Gminy 7171
Dług publiczny 38402
Mienie Komunalne 25429
Spółki handlowe 2026
Referenda 5282
Referendum 2012 28382
Referendum ogólnokrajowe 2015 25096
Wybory ławników 31074
Rejestry i ewidencje 14342
Zgromadzenia publiczne 9761
Petycje 4591
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 31896
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 53783
Zbiorcza informacja o petycjach 34389
Informacja publiczna 3243
Udostępnianie informacji publicznej 2926
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2495

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 9018
O biuletynie 17552
Deklaracja dostępności 23023
Mapa biuletynu 6446
Strona Podmiotu 9
« powrót do poprzedniej strony