ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 13959
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6079
Rejestr zmian 516842
Zespół redakcyjny 17837
Kontakt 23114

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 14134
Wspólnota samorządowa 3490
Podstawy prawne działania samorządu 4108
Zadania Gminy 3762
Stanowienie aktów prawnych 3706
Organy Gminy 21502
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5891
Burmistrz 13486
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 17770
Rada Miejska 18332
Przewodniczący Rady Miejskiej 10344
Komisje Rady Miejskiej 14653
Radni Rady Miejskiej 23207
Dyżury radnych 36073
Protokoły z sesji Rady 25594
Protokoły z posiedzeń Komisji 52489
Informacje o terminach sesji 137500
Interpelacje i zapytania radnych 8582
Kadencja 2010-2014 793
Wojciech Dębiński 9145
Krystian Forster 14086
Mariusz Grycan 12974
Ewa Klepczyńska 14858
Robert Maciąg 10841
Grzegorz Magdziak 2513
Tomasz Miechowicz 14903
Grzegorz Noga 12646
Kazimiera Potocka 14845
Adam Przybysz 14263
Kazimierz Rauba 12335
Tomasz Rogowski 10183
Radosław Sujak 14265
Bogdan Śnieżek 14249
Magdalena Wlazło 12912
Wyciagi z protokołów 4780
Kadencja 2014-2018 1205
Danuta Cierpisz 13417
Leszek Fijałkowski 17619
Krystian Forster 22499
Piotr Garczyński 13015
Marek Górski 12978
Mariusz Grycan 42848
Ewa Klepczyńska 21068
Katarzyna Kula 6956
Artur Kozakiewicz 14383
Dorota Kwapisiewicz 15842
Robert Narkun 12227
Kazimiera Potocka 31067
Kazimierz Rauba 23257
Tomasz Rogowski 26008
Radosław Sujak 11988
Bartosz Zaborowicz 16930
Kadencja 2018-2023 800
Cierpisz Danuta 5939
Fijałkowski Leszek 372
Forster Krystian 7343
Garczyński Piotr 786
Górski Marek 305
Grycan Mariusz 5889
Klepczyńska Ewa 871
Kozakiewicz Artur 1043
Kula Katarzyna 352
Kwapisiewicz Dorota 315
Lipiński Jarosław 1689
Myśliwiec Grażyna 5562
Potocka Kazimiera 324
Rogowski Tomasz 891
Zaborowicz Bartosz 781
Transmisja obrad sesji 4
Archiwum obrad sesji 5339
Wyniki głosowań 14318
Portal mieszkańca 138
Jednostki pomocnicze 12423
Sołectwa 37599
Komitety Osiedlowe 15715
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 67420
Wydziały Urzędu Miasta 25960
Wydział Organizacyjny 12661
Wydział Finansowy 16667
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 16355
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 22022
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 14180
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 17508
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 9700
Straż Miejska 10691
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 11462
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 5493
Inspektor Ochrony Danych 6459
Koordynator do spraw dostępności 448
Centrum Uslug Wspólnych 541
Żłobek Miejski 1382
Przedszkole nr 1 4346
Przedszkole nr 3 7234
Przedszkole nr 4 5207
Przedszkole nr 2 3268
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1021
Szkoła Podstawowa nr 3 6723
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 4391
Szkoła Podstawowa nr 2 4653
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 5348
Szkoła Podstawowa w Radnicy 753
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 1216
Regulamin organizacyjny 8865
Schemat organizacyjny 8473
Podział kompetencji 5595
Dane adresowe 7750
Dni i godziny otwarcia 8769
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 5961
Numery kont bankowych 10740
Prawo lokalne 674386
Uchwały Rady od I.2008 561313
Uchwały Rady do XII.2007 60978
Obwieszczenia Rady 247352
Projekty Uchwał Rady 102037
Zarządzenia Burmistrza 540843
Rok 2012 428096
Rok 2011 10850
Rok 2010 9226
Rok 2009 11504
Rok 2008 11720
Rok 2007 7953
Rok 2006 3477
Rok 2005 5168
Rok 2004 4646
Rok 2003 3501
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 37319
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 9727
Interpretacja indywidualna 5555
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 12429
Raport o stanie Gminy 6613
Budżet i Finanse 10643
Budżet Gminy 38911
Sprawozdania z realizacji budżetu 45135
Sprawozdania finansowe 8222
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 21025
Kontrole 6594
Plan kontroli 4238
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2441
2012 3641
2013 2939
2014 1869
2015 2551
2016 3976
2017 4314
2018 6659
2019 6474
2020 608
Kontrole jednostek podległych 3267
2012 3967
2013 6825
2014 6706
2015 7240
2016 6043
2017 5270
2018 5352
2019 5610
2020 338
Kontrole zewnętrzne 727
2015 3589
2016 3254
2017 5994
2018 5203
2019 6958
2020 582
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 3577
Komunikaty i ogłoszenia 521320
Organizacje pozarządowe 849
Zamówienia publiczne 269716
Do 130 tyś. zł 347778
Plan zamówień 10029
Platforma Zakupowa 6
Wybory 13028
Wybory Prezydenta RP 2020 23918
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 20872
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 23034
Wybory samorządowe 2018 43261
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 9670
Wybory 2015 - Sejm, Senat 16225
Wybory Prezydenckie 2015 23960
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 21197
Wybory Samorządowe 2014 42412
Wybory do komitetów osiedlowych 2564
Przetargi 348791
Archiwalne przetargi 8751
Ogłoszenia o przetargach 223847
Ogłoszenia o wyniku przetargu 151665
Nabór kandydatów 98819
Ogłoszenia o naborze 225457
Ogłoszenia o naborze do II.2013 158317
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 91610
Regulamin naborów 3926
Co i jak załatwić 175207
Oświadczenia majątkowe 287731
Współpraca Gminy 7404
Współpraca zagraniczna 3472
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4905
Ochrona środowiska 50689
Karty A 19852
Karty B 12578
Karty E 7460
Obwieszczenia i ogłoszenia 171682
Opłaty za usługi wodne 827
Gospodarka odpadami 406
Jednostki organizacyjne Gminy 20935
Rejestr instytucji kultury 2185
Obwieszczenia 371150
Finanse i majątek Gminy 6448
Dług publiczny 10868
Mienie Komunalne 7317
Spółki handlowe 1493
Referenda 4693
Referendum 2012 19211
Referendum ogólnokrajowe 2015 11563
Wybory ławników 14091
Rejestry i ewidencje 11543
Zgromadzenia publiczne 4415
Petycje 3237
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 7960
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 20462
Zbiorcza informacja o petycjach 6447
Informacja publiczna 2519
Udostępnianie informacji publicznej 1244
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 890

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7005
O biuletynie 16599
Deklaracja dostępności 1583
Mapa biuletynu 5865
Strona Podmiotu 2
« powrót do poprzedniej strony