ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 19406
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6307
Rejestr zmian 639724
Zespół redakcyjny 18915
Kontakt 25704

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 14691
Wspólnota samorządowa 3720
Podstawy prawne działania samorządu 4460
Zadania Gminy 4036
Stanowienie aktów prawnych 3994
Organy Gminy 22540
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 6238
Burmistrz 16196
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 18966
Rada Miejska 18381
Przewodniczący Rady Miejskiej 11310
Komisje Rady Miejskiej 16162
Radni Rady Miejskiej 25213
Dyżury radnych 105577
Protokoły z sesji Rady 31481
Protokoły z posiedzeń Komisji 113146
Informacje o terminach sesji 177714
Interpelacje i zapytania radnych 8816
Kadencja 2010-2014 889
Wojciech Dębiński 12545
Krystian Forster 20319
Mariusz Grycan 15086
Ewa Klepczyńska 18379
Robert Maciąg 19684
Grzegorz Magdziak 3694
Tomasz Miechowicz 18197
Grzegorz Noga 15740
Kazimiera Potocka 19368
Adam Przybysz 21713
Kazimierz Rauba 15600
Tomasz Rogowski 14839
Radosław Sujak 18726
Bogdan Śnieżek 20982
Magdalena Wlazło 16437
Wyciagi z protokołów 6633
Kadencja 2014-2018 1316
Danuta Cierpisz 16695
Leszek Fijałkowski 24271
Krystian Forster 33065
Piotr Garczyński 16527
Marek Górski 15562
Mariusz Grycan 58433
Ewa Klepczyńska 27835
Katarzyna Kula 9381
Artur Kozakiewicz 18415
Dorota Kwapisiewicz 21408
Robert Narkun 15367
Kazimiera Potocka 44505
Kazimierz Rauba 34302
Tomasz Rogowski 36903
Radosław Sujak 21119
Bartosz Zaborowicz 22546
Kadencja 2018-2023 994
Cierpisz Danuta 13639
Fijałkowski Leszek 473
Forster Krystian 9344
Garczyński Piotr 1068
Górski Marek 405
Grycan Mariusz 10492
Klepczyńska Ewa 1122
Kozakiewicz Artur 12889
Kula Katarzyna 456
Kwapisiewicz Dorota 412
Lipiński Jarosław 7434
Myśliwiec Grażyna 11116
Potocka Kazimiera 433
Rogowski Tomasz 1238
Zaborowicz Bartosz 1059
Transmisja obrad sesji 6
Archiwum obrad sesji 7365
Wyniki głosowań 27562
Portal mieszkańca 5659
Jednostki pomocnicze 12946
Sołectwa 46871
Komitety Osiedlowe 21441
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 70387
Wydziały Urzędu Miasta 27103
Wydział Organizacyjny 19316
Wydział Finansowy 19691
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 21155
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 25440
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 16688
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 21209
Biuro Kontroli 13231
Audytor Wewnętrzny 445
Straż Miejska 12318
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 6255
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 12526
Inspektor Ochrony Danych 6812
Koordynator do spraw dostępności 5052
Centrum Uslug Wspólnych 752
Żłobek Miejski 8064
Przedszkole nr 1 6610
Przedszkole nr 3 10445
Przedszkole nr 4 9953
Przedszkole nr 2 5327
Zespół Szkolno-Przedszkolny 8050
Szkoła Podstawowa nr 3 11255
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 9997
Szkoła Podstawowa nr 2 8475
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 12896
Szkoła Podstawowa w Radnicy 4499
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 5562
Regulamin organizacyjny 9789
Schemat organizacyjny 9275
Dane adresowe 13022
Dni i godziny otwarcia 9467
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 11090
Numery kont bankowych 12684
Prawo lokalne 954302
Uchwały Rady od I.2008 853227
Uchwały Rady do XII.2007 63517
Obwieszczenia Rady 415049
Projekty Uchwał Rady 131836
Zarządzenia Burmistrza 837051
Rok 2012 709143
Rok 2011 11607
Rok 2010 10677
Rok 2009 13253
Rok 2008 12573
Rok 2007 8151
Rok 2006 3654
Rok 2005 5399
Rok 2004 4880
Rok 2003 3747
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 44042
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 16688
Interpretacja indywidualna 5938
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 24743
Raport o stanie Gminy 11880
Budżet i Finanse 11233
Budżet Gminy 53505
Sprawozdania z realizacji budżetu 62847
Sprawozdania finansowe 15967
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 31936
Kontrole 7088
Plan kontroli 5083
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2610
2012 3988
2013 4736
2014 2371
2015 3173
2016 4911
2017 4795
2018 7374
2019 7039
2020 9630
2021 5458
Kontrole jednostek podległych 3423
2012 4641
2013 8753
2014 7432
2015 8022
2016 6927
2017 5970
2018 7189
2019 9640
2020 6273
2021 5365
Kontrole zewnętrzne 913
2015 4591
2016 4062
2017 7284
2018 6836
2019 9082
2020 7266
2021 2190
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 4024
Komunikaty i ogłoszenia 613505
Organizacje pozarządowe 5263
Zamówienia publiczne 309406
Do 130 tyś. zł 484537
Plan zamówień 17923
Platforma Zakupowa 16
Wybory 13042
Wybory Prezydenta RP 2020 39992
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 41164
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 28010
Wybory samorządowe 2018 51164
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 11924
Wybory 2015 - Sejm, Senat 20575
Wybory Prezydenckie 2015 29583
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 24428
Wybory Samorządowe 2014 48494
Wybory do komitetów osiedlowych 2824
Przetargi 423157
Archiwalne przetargi 9183
Ogłoszenia o przetargach 335387
Ogłoszenia o wyniku przetargu 189740
Nabór kandydatów 100905
Ogłoszenia o naborze 251815
Ogłoszenia o naborze do II.2013 180162
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 104853
Regulamin naborów 6850
Co i jak załatwić 231814
Oświadczenia majątkowe 346898
Współpraca Gminy 7836
Współpraca zagraniczna 3732
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 5246
Ochrona środowiska 64966
Karty A 22779
Karty B 18892
Karty E 8231
Obwieszczenia i ogłoszenia 218439
Opłaty za usługi wodne 1092
Gospodarka odpadami 5985
Jednostki organizacyjne Gminy 22626
Rejestr instytucji kultury 2671
Obwieszczenia 456759
Finanse i majątek Gminy 6732
Dług publiczny 21815
Mienie Komunalne 12981
Spółki handlowe 1698
Referenda 4923
Referendum 2012 22335
Referendum ogólnokrajowe 2015 16432
Wybory ławników 21994
Rejestry i ewidencje 12542
Zgromadzenia publiczne 5521
Petycje 3755
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 17868
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 32463
Zbiorcza informacja o petycjach 19627
Informacja publiczna 2810
Udostępnianie informacji publicznej 1511
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1130

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 7916
O biuletynie 16943
Deklaracja dostępności 10290
Mapa biuletynu 6091
Strona Podmiotu 9
« powrót do poprzedniej strony