ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 24544
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6637
Rejestr zmian 890649
Zespół redakcyjny 21553
Kontakt 32092

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 15460
Wspólnota samorządowa 4106
Podstawy prawne działania samorządu 4995
Zadania Gminy 4415
Stanowienie aktów prawnych 4467
Organy Gminy 23667
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 6697
Burmistrz 20278
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 20796
Rada Miejska 18431
Przewodniczący Rady Miejskiej 12928
Komisje Rady Miejskiej 17803
Radni Rady Miejskiej 27430
Dyżury radnych 126904
Protokoły z sesji Rady 37918
Protokoły z posiedzeń Komisji 146548
Informacje o terminach sesji 219283
Interpelacje i zapytania radnych 9139
Kadencja 2010-2014 1005
Wojciech Dębiński 17690
Krystian Forster 26262
Mariusz Grycan 18125
Ewa Klepczyńska 23173
Robert Maciąg 25246
Grzegorz Magdziak 5272
Tomasz Miechowicz 23148
Grzegorz Noga 19569
Kazimiera Potocka 25733
Adam Przybysz 30307
Kazimierz Rauba 19303
Tomasz Rogowski 20922
Radosław Sujak 25684
Bogdan Śnieżek 35404
Magdalena Wlazło 21356
Wyciagi z protokołów 9297
Kadencja 2014-2018 1450
Danuta Cierpisz 20760
Leszek Fijałkowski 31794
Krystian Forster 44194
Piotr Garczyński 21587
Marek Górski 19558
Mariusz Grycan 78928
Ewa Klepczyńska 38556
Katarzyna Kula 14404
Artur Kozakiewicz 24023
Dorota Kwapisiewicz 28633
Robert Narkun 19822
Kazimiera Potocka 59928
Kazimierz Rauba 48268
Tomasz Rogowski 49855
Radosław Sujak 30948
Bartosz Zaborowicz 30390
Kadencja 2018-2023 1205
Cierpisz Danuta 22177
Fijałkowski Leszek 593
Forster Krystian 10529
Garczyński Piotr 1407
Górski Marek 537
Grycan Mariusz 13646
Klepczyńska Ewa 1403
Kozakiewicz Artur 18030
Kula Katarzyna 579
Kwapisiewicz Dorota 530
Lipiński Jarosław 12734
Myśliwiec Grażyna 17049
Potocka Kazimiera 546
Rogowski Tomasz 1741
Zaborowicz Bartosz 1395
Transmisja obrad sesji 8
Archiwum obrad sesji 8437
Wyniki głosowań 42217
Portal mieszkańca 10194
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej 312
Jednostki pomocnicze 13569
Sołectwa 53857
Komitety Osiedlowe 28621
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 73884
Wydziały Urzędu Miasta 28599
Wydział Organizacyjny 24781
Wydział Finansowy 23003
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 25260
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 29639
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 21482
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 27468
Biuro Kontroli 24194
Audytor Wewnętrzny 3747
Straż Miejska 14861
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 7135
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 14194
Rzecznik Prasowy 131
Inspektor Ochrony Danych 7282
Koordynator do spraw dostępności 7847
Regulamin organizacyjny 11190
Schemat organizacyjny 10365
Dane adresowe 17386
Dni i godziny otwarcia 10338
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 13729
Numery kont bankowych 14718
Prawo lokalne 1304811
Uchwały Rady od I.2008 1199887
Uchwały Rady do XII.2007 68184
Obwieszczenia Rady 665529
Projekty Uchwał Rady 162300
Zarządzenia Burmistrza 1193003
Rok 2012 1047155
Rok 2011 12709
Rok 2010 13696
Rok 2009 15251
Rok 2008 14813
Rok 2007 8458
Rok 2006 3918
Rok 2005 5736
Rok 2004 5223
Rok 2003 4067
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 52195
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 25341
Interpretacja indywidualna 6381
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 38559
Raport o stanie Gminy 16155
Budżet i Finanse 11923
Budżet Gminy 68032
Sprawozdania z realizacji budżetu 79634
Sprawozdania finansowe 20825
Gmina Krosno Odrzańskie 425
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 2150
Centrum Uslug Wspólnych 68
Żłobek Miejski 2038
Przedszkole nr 1 389
Przedszkole nr 2 2120
Przedszkole nr 3 2155
Przedszkole nr 4 409
Zespół Szkolno-Przedszkolny 354
Szkoła Podstawowa nr 2 2348
Szkoła Podstawowa nr 3 370
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 345
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 352
Szkoła Podstawowa w Radnicy 1927
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 327
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 41550
Kontrole 7794
Plan kontroli 6166
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli 2957
2012 4428
2013 8185
2014 3061
2015 3975
2016 6159
2017 5428
2018 8488
2019 10345
2020 17003
2021 11368
2022 1961
Kontrole jednostek podległych 3580
2012 5559
2013 12128
2014 8395
2015 9012
2016 8072
2017 6935
2018 8058
2019 13473
2020 9534
2021 8539
2022 890
Kontrole zewnętrzne 1119
2015 5791
2016 5091
2017 8899
2018 7966
2019 10500
2020 13224
2021 8299
2022 2213
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 4835
Komunikaty i ogłoszenia 702982
Organizacje pozarządowe 9509
Zamówienia publiczne 356313
Do 130 tyś. zł 578253
Plan zamówień 26165
Platforma Zakupowa 25
Wybory 13065
Wybory Prezydenta RP 2020 57464
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 53952
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 33071
Wybory samorządowe 2018 59806
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 15099
Wybory 2015 - Sejm, Senat 26234
Wybory Prezydenckie 2015 36400
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 28151
Wybory Samorządowe 2014 55505
Wybory do komitetów osiedlowych 3249
Przetargi 517512
Archiwalne przetargi 9594
Ogłoszenia o przetargach 398068
Ogłoszenia o wyniku przetargu 225277
Nabór kandydatów 104630
Ogłoszenia o naborze 290789
Ogłoszenia o naborze do II.2013 201319
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 119371
Regulamin naborów 11209
Co i jak załatwić 304546
Czyste Powietrze 781
Oświadczenia majątkowe 420964
Współpraca Gminy 8276
Współpraca zagraniczna 4068
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 5673
Ochrona środowiska 78716
Karty A 30707
Karty B 23210
Karty E 10900
Obwieszczenia i ogłoszenia 263108
Opłaty za usługi wodne 1483
Gospodarka odpadami 11232
Jednostki organizacyjne Gminy 24567
Rejestr instytucji kultury 3253
Zarządzanie kryzysowe 723
Obwieszczenia 546250
Finanse i majątek Gminy 7057
Dług publiczny 32213
Mienie Komunalne 17614
Spółki handlowe 1945
Referenda 5196
Referendum 2012 26554
Referendum ogólnokrajowe 2015 22557
Wybory ławników 28653
Rejestry i ewidencje 13864
Zgromadzenia publiczne 7897
Petycje 4422
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 25832
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 46059
Zbiorcza informacja o petycjach 27672
Informacja publiczna 3141
Udostępnianie informacji publicznej 2209
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1770

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 8783
O biuletynie 17404
Deklaracja dostępności 16505
Mapa biuletynu 6361
Strona Podmiotu 9
« powrót do poprzedniej strony