ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 23112
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6507
Rejestr zmian 714736
Zespół redakcyjny 20204
Kontakt 28884

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 15087
Wspólnota samorządowa 3914
Podstawy prawne działania samorządu 4699
Zadania Gminy 4210
Stanowienie aktów prawnych 4236
Organy Gminy 23169
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 6471
Burmistrz 18048
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 19935
Rada Miejska 18404
Przewodniczący Rady Miejskiej 12146
Komisje Rady Miejskiej 16993
Radni Rady Miejskiej 26476
Dyżury radnych 121117
Protokoły z sesji Rady 35186
Protokoły z posiedzeń Komisji 132494
Informacje o terminach sesji 200843
Interpelacje i zapytania radnych 9004
Kadencja 2010-2014 954
Wojciech Dębiński 15410
Krystian Forster 24169
Mariusz Grycan 16761
Ewa Klepczyńska 20900
Robert Maciąg 22929
Grzegorz Magdziak 4530
Tomasz Miechowicz 20919
Grzegorz Noga 17806
Kazimiera Potocka 23179
Adam Przybysz 26601
Kazimierz Rauba 17646
Tomasz Rogowski 18373
Radosław Sujak 22355
Bogdan Śnieżek 26843
Magdalena Wlazło 19491
Wyciagi z protokołów 8135
Kadencja 2014-2018 1386
Danuta Cierpisz 18887
Leszek Fijałkowski 28937
Krystian Forster 39648
Piotr Garczyński 19558
Marek Górski 17627
Mariusz Grycan 69188
Ewa Klepczyńska 33395
Katarzyna Kula 12111
Artur Kozakiewicz 21369
Dorota Kwapisiewicz 25661
Robert Narkun 17724
Kazimiera Potocka 53374
Kazimierz Rauba 41773
Tomasz Rogowski 43707
Radosław Sujak 26693
Bartosz Zaborowicz 26972
Kadencja 2018-2023 1115
Cierpisz Danuta 18376
Fijałkowski Leszek 537
Forster Krystian 10127
Garczyński Piotr 1239
Górski Marek 477
Grycan Mariusz 12591
Klepczyńska Ewa 1274
Kozakiewicz Artur 16625
Kula Katarzyna 522
Kwapisiewicz Dorota 481
Lipiński Jarosław 9931
Myśliwiec Grażyna 13922
Potocka Kazimiera 496
Rogowski Tomasz 1481
Zaborowicz Bartosz 1234
Transmisja obrad sesji 6
Archiwum obrad sesji 8021
Wyniki głosowań 35220
Portal mieszkańca 7865
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej 136
Jednostki pomocnicze 13295
Sołectwa 51012
Komitety Osiedlowe 25088
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 72279
Wydziały Urzędu Miasta 27848
Wydział Organizacyjny 22802
Wydział Finansowy 21423
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 23758
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 27675
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 18273
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 25351
Biuro Kontroli 17455
Audytor Wewnętrzny 3013
Straż Miejska 13485
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 6700
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 13276
Inspektor Ochrony Danych 7056
Koordynator do spraw dostępności 7199
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Czyste Powietrze 122
Regulamin organizacyjny 10490
Schemat organizacyjny 9809
Dane adresowe 15788
Dni i godziny otwarcia 9894
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 12950
Numery kont bankowych 13935
Prawo lokalne 1135835
Uchwały Rady od I.2008 1038444
Uchwały Rady do XII.2007 66001
Obwieszczenia Rady 548981
Projekty Uchwał Rady 148450
Zarządzenia Burmistrza 1029677
Rok 2012 890854
Rok 2011 12287
Rok 2010 12590
Rok 2009 14516
Rok 2008 13681
Rok 2007 8321
Rok 2006 3803
Rok 2005 5574
Rok 2004 5063
Rok 2003 3929
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 48139
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 21390
Interpretacja indywidualna 6174
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 32897
Raport o stanie Gminy 14695
Budżet i Finanse 11566
Budżet Gminy 61824
Sprawozdania z realizacji budżetu 72354
Sprawozdania finansowe 19621
Gmina Krosno Odrzańskie 157
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 152
Centrum Uslug Wspólnych 32
Żłobek Miejski 83
Przedszkole nr 1 102
Przedszkole nr 2 142
Przedszkole nr 3 152
Przedszkole nr 4 117
Zespół Szkolno-Przedszkolny 117
Szkoła Podstawowa nr 2 114
Szkoła Podstawowa nr 3 119
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 107
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 85
Szkoła Podstawowa w Radnicy 156
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 123
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 36998
Kontrole 7456
Plan kontroli 5588
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli 2776
2012 4217
2013 6675
2014 2719
2015 3599
2016 5623
2017 5139
2018 8064
2019 8039
2020 13955
2021 8558
2022 25
Kontrole jednostek podległych 3513
2012 5105
2013 10780
2014 7921
2015 8552
2016 7529
2017 6478
2018 7742
2019 12277
2020 8651
2021 7891
2022 31
Kontrole zewnętrzne 1023
2015 5224
2016 4566
2017 8110
2018 7498
2019 9849
2020 10789
2021 5486
2022 58
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 4385
Komunikaty i ogłoszenia 663176
Organizacje pozarządowe 7091
Zamówienia publiczne 334454
Do 130 tyś. zł 532243
Plan zamówień 21909
Platforma Zakupowa 24
Wybory 13055
Wybory Prezydenta RP 2020 49583
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 48521
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 30786
Wybory samorządowe 2018 56362
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 13538
Wybory 2015 - Sejm, Senat 23943
Wybory Prezydenckie 2015 33485
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 26440
Wybory Samorządowe 2014 52383
Wybory do komitetów osiedlowych 3001
Przetargi 477786
Archiwalne przetargi 9381
Ogłoszenia o przetargach 373545
Ogłoszenia o wyniku przetargu 210485
Nabór kandydatów 102715
Ogłoszenia o naborze 271451
Ogłoszenia o naborze do II.2013 192218
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 112730
Regulamin naborów 9320
Co i jak załatwić 269225
Oświadczenia majątkowe 384403
Współpraca Gminy 8091
Współpraca zagraniczna 3910
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 5475
Ochrona środowiska 73190
Karty A 25716
Karty B 21531
Karty E 10307
Obwieszczenia i ogłoszenia 244560
Opłaty za usługi wodne 1243
Gospodarka odpadami 9107
Jednostki organizacyjne Gminy 23591
Rejestr instytucji kultury 2960
Zarządzanie kryzysowe 323
Obwieszczenia 505028
Finanse i majątek Gminy 6925
Dług publiczny 27329
Mienie Komunalne 16044
Spółki handlowe 1820
Referenda 5078
Referendum 2012 24640
Referendum ogólnokrajowe 2015 20023
Wybory ławników 26106
Rejestry i ewidencje 13193
Zgromadzenia publiczne 6821
Petycje 4070
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 23214
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 39865
Zbiorcza informacja o petycjach 24762
Informacja publiczna 2987
Udostępnianie informacji publicznej 1810
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1425

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 8355
O biuletynie 17210
Deklaracja dostępności 13993
Mapa biuletynu 6232
Strona Podmiotu 9
« powrót do poprzedniej strony