ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 13497
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 6005
Rejestr zmian 478782
Zespół redakcyjny 17527
Kontakt 21926

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 13910
Wspólnota samorządowa 3376
Podstawy prawne działania samorządu 3988
Zadania Gminy 3652
Stanowienie aktów prawnych 3591
Organy Gminy 21110
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5725
Burmistrz 12957
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 17222
Rada Miejska 18309
Przewodniczący Rady Miejskiej 9996
Komisje Rady Miejskiej 13977
Radni Rady Miejskiej 22173
Dyżury radnych 26321
Protokoły z sesji Rady 23870
Protokoły z posiedzeń Komisji 41931
Informacje o terminach sesji 126254
Interpelacje i zapytania radnych 8476
Kadencja 2010-2014 740
Wojciech Dębiński 8194
Krystian Forster 13230
Mariusz Grycan 12292
Ewa Klepczyńska 13864
Robert Maciąg 9983
Grzegorz Magdziak 2327
Tomasz Miechowicz 13729
Grzegorz Noga 11791
Kazimiera Potocka 13748
Adam Przybysz 13045
Kazimierz Rauba 11551
Tomasz Rogowski 9191
Radosław Sujak 13151
Bogdan Śnieżek 13292
Magdalena Wlazło 12180
Wyciagi z protokołów 4375
Kadencja 2014-2018 1169
Danuta Cierpisz 12296
Leszek Fijałkowski 16011
Krystian Forster 20318
Piotr Garczyński 12127
Marek Górski 12148
Mariusz Grycan 37977
Ewa Klepczyńska 18953
Katarzyna Kula 6189
Artur Kozakiewicz 13220
Dorota Kwapisiewicz 14299
Robert Narkun 11529
Kazimiera Potocka 27807
Kazimierz Rauba 20327
Tomasz Rogowski 23186
Radosław Sujak 10522
Bartosz Zaborowicz 15512
Kadencja 2018-2023 662
Cierpisz Danuta 5218
Fijałkowski Leszek 321
Forster Krystian 7043
Garczyński Piotr 656
Górski Marek 257
Grycan Mariusz 5438
Klepczyńska Ewa 698
Kozakiewicz Artur 694
Kula Katarzyna 305
Kwapisiewicz Dorota 270
Lipiński Jarosław 1350
Myśliwiec Grażyna 5075
Potocka Kazimiera 277
Rogowski Tomasz 739
Zaborowicz Bartosz 666
Transmisja obrad sesji na żywo 0
Archiwum obrad sesji 4629
Wyniki głosowań 12622
Jednostki pomocnicze 12247
Sołectwa 36037
Komitety Osiedlowe 15183
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 66103
Wydziały Urzędu Miasta 25547
Wydział Organizacyjny 11746
Wydział Finansowy 15674
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 15466
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 20965
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 13272
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 16451
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 9311
Straż Miejska 10130
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 11091
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 5161
Inspektor Ochrony Danych 6282
Koordynator do spraw dostępności 262
Centrum Uslug Wspólnych 479
Żłobek Miejski 1084
Przedszkole nr 1 4011
Przedszkole nr 3 7070
Przedszkole nr 4 4885
Przedszkole nr 2 3110
Zespół Szkolno-Przedszkolny 813
Szkoła Podstawowa nr 3 6582
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 4042
Szkoła Podstawowa nr 2 4442
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 5074
Szkoła Podstawowa w Radnicy 567
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 1123
Regulamin organizacyjny 8395
Schemat organizacyjny 8129
Podział kompetencji 5440
Dane adresowe 7316
Dni i godziny otwarcia 8345
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 5704
Numery kont bankowych 9709
Prawo lokalne 570086
Uchwały Rady od I.2008 462672
Uchwały Rady do XII.2007 60224
Obwieszczenia Rady 199682
Projekty Uchwał Rady 95006
Zarządzenia Burmistrza 444879
Rok 2012 342515
Rok 2011 10510
Rok 2010 9046
Rok 2009 11181
Rok 2008 11462
Rok 2007 7873
Rok 2006 3413
Rok 2005 5076
Rok 2004 4538
Rok 2003 3418
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 36280
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 9091
Interpretacja indywidualna 5383
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 10922
Raport o stanie Gminy 5918
Budżet i Finanse 10414
Budżet Gminy 36488
Sprawozdania z realizacji budżetu 41921
Sprawozdania finansowe 7646
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 19413
Kontrole 6391
Plan kontroli 3933
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2390
2012 3484
2013 2650
2014 1703
2015 2317
2016 3595
2017 4146
2018 6471
2019 6323
2020 101
Kontrole jednostek podległych 3222
2012 3699
2013 6498
2014 6411
2015 6855
2016 5699
2017 4980
2018 5011
2019 5201
2020 57
Kontrole zewnętrzne 683
2015 3186
2016 2972
2017 5547
2018 4873
2019 6649
2020 75
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 3377
Komunikaty i ogłoszenia 488485
Organizacje pozarządowe 514
Zamówienia publiczne 256213
Do 30.000 euro 319719
Plan zamówień 9243
Platforma Zakupowa 0
Wybory 13019
Wybory Prezydenta RP 2020 20891
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 19198
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 21246
Wybory samorządowe 2018 41058
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 8956
Wybory 2015 - Sejm, Senat 15064
Wybory Prezydenckie 2015 22685
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20031
Wybory Samorządowe 2014 40931
Wybory do komitetów osiedlowych 2445
Przetargi 329291
Archiwalne przetargi 8611
Ogłoszenia o przetargach 192701
Ogłoszenia o wyniku przetargu 140736
Nabór kandydatów 98241
Ogłoszenia o naborze 218180
Ogłoszenia o naborze do II.2013 153517
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 89082
Regulamin naborów 3771
Co i jak załatwić 153470
Oświadczenia majątkowe 264522
Współpraca Gminy 7251
Współpraca zagraniczna 3386
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4761
Ochrona środowiska 47615
Karty A 19210
Karty B 12030
Karty E 7300
Obwieszczenia i ogłoszenia 158161
Opłaty za usługi wodne 682
Gospodarka odpadami 202
Jednostki organizacyjne Gminy 20297
Rejestr instytucji kultury 2056
Obwieszczenia 344453
Finanse i majątek Gminy 6350
Dług publiczny 9736
Mienie Komunalne 6702
Spółki handlowe 1407
Referenda 4602
Referendum 2012 18199
Referendum ogólnokrajowe 2015 10900
Wybory ławników 13384
Rejestry i ewidencje 11076
Zgromadzenia publiczne 4175
Petycje 3053
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 7496
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 18479
Zbiorcza informacja o petycjach 5731
Informacja publiczna 2425
Udostępnianie informacji publicznej 1140
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 806

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6739
O biuletynie 16480
Deklaracja dostępności 1322
Mapa biuletynu 5761
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony