ˆ

Rok 2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - 2009 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Przedmiot zarządzenia Uwagi
160. 31.12.2009 160/09 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009r. Wydz.
 F
159. 30.12.2009 159/09 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009r. Wydz.
 F
158. 30.12.2009 158/09 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Krosna Odrzańskiego "Złote Krosna 2009". Wydz.
 O
157. 28.12.2009 157/09 w sprawie wyznaczenia terenu na czasową działalność handlową. Wydz.
 GN
156. 28.12.2009 156/09 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009r. Wydz.
 F
155. 28.12.2009 155/09 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. Wydz.
 OK
154. 28.12.2009 154/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
 OK
153. 21.12.2009 153/09 w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miasta. Wydz.
 SM
152. 18.12.2009 152/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
 GN
151. 18.12.2009 151/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
 GN
150. 18.12.2009 150/09 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
 GN
149. 16.12.2009 149/09 w sprawie wyznaczenia terenu na czasową działalność handlową. Wydz.
 GN
148. 16.12.2009 148/09 dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Programowej lokalnego programu telewizyjnego "Krośnieńskie Wydarzenia". Wydz.
 O
147. 14.12.2009 147/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. Wydz.
 GN
146. 14.12.2009 146/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. Wydz.
 GN
145. 11.12.2009 145/09 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
 GN
144. 10.12.2009 144/09 w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną obiektów położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
 GN
143. 10.12.2009 143/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych. Wydz.
 GN
142. 10.12.2009 142/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych. Wydz.
 GN
141. 10.12.2009 141/09 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. 
 GN
139. 07.12.2009 139/09 w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Grobla nr 66/1 na lokal mieszkalny. Wydz.
 GN
138. 07.12.2009 138/09 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Wydz. 
SO
 
137. 26.11.2009 137/09 w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadania pod nazwą "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy Krosna Odrzańskiego w 2010 roku". Wydz.
OPS
136. 26.11.2009 136/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydz.
OPS
135. 24.11.2009 135/09 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.
Wydz.
GN
134. 19.11.2009 134/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z obciążenia hipoteką przymusową.
Wydz.
GN
133. 17.11.2009 133/09 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Wydz.
F
132. 16.11.2009 132/09 w sprawie sprzedaży lokali.
Wydz.
GN
131. 16.11.2009 131/09 w sprawie zbycia gruntu przyległego.
Wydz.
GN
130. 10.11.2009 130/09 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od września do listopada roku szkolnego 2009/2010.
Wydz.
OK
129. 09.11.2009 129/09 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
Wydz.
GN
128. 05.11.2009 128/09 w sprawie nabycia gruntu.
Wydz.
GN
127. 29.10.2009 127/09 w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
Wydz.
GN
126. 26.10.2009 126/09 w sprawie wyznaczenia terenu na czasową działalność handlową.
Wydz.
GN
125. 20.10.2009 125/09 w sprawie sprzedaży lokalu.
Wydz.
GN
124. 14.10.2009 124/09 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy gruntów.
Wydz.
GN
123. 14.10.2009 123/09 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
Wydz.
GN
122. 13.10.2009 122/09 w sprawie sprzedaży lokali.
Wydz.
GN
121. 13.10.2009 121/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Wydz.
GN
120. 13.10.2009 120/09 w sprawie zbycia nieruchomości.
Wydz.
GN
119. 13.10.2009 119/09 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego.
Wydz.
GN
118. 30.09.2009 118/09 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Wydz.
F
117. 23.09.2009 117/09 w sprawie sprzedaży lokali.
Wydz.
GN
116. 23.09.2009 116/09 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego nr 92/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku o powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy "Renowacji cmentarza parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica".
Wydz.
IR
115. 15.09.2009 115/09 w sprawie realizacji zadań w zakresie organizowania doręczania dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej.
Wydz.
USCiSO
114. 15.09.2009 114/09 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
Wydz.
GN
113. 15.09.2009 113/09 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy gruntów.
Wydz.
GN
112. 14.09.2009 112/09 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
Wydz.
GN
111. 11.09.2009 111/09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 244/05 z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
Wydz.
USCiSO
110. 10.09.2009 110/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego na wyłanianie wykonawcy/ów "Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Słowackiego - Metalowców w Krośnie Odrzańskim".
Wydz.
IR
109. 08.09.2009 109/09 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".
Wydz.
OK
108. 03.09.2009 108/09 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych.
Wydz.
GN
107. 26.08.2009 107/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych.
Wydz.
GN
106. 26.08.2009 106/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim Pani mgr Beaty Śnieżek.
Wydz.
O
105. 23.08.2009 105/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wężyskach Pani mgr Iwonie Skołozubow.
Wydz.
O
104. 26.08.2009 104/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim Pani mgr Haliny Stefańczyk.
Wydz.
O
103. 26.08.2009 103/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy Pani mgr Annie Chinalskiej.
Wydz.
O
102. 26.08.2009 102/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Radnicy Pani mgr Ewie Sierszyńskiej.
Wydz.
O
101. 25.08.2009 101/09 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
Wydz.
GN
100. 24.08.2009 100/09 w sprawie zbycia działki rolnej w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego do rolników wsi Czarnowo.
Wydz.
GN
99. 24.08.2009 99/09 w sprawie zbycia działki rolnej w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego do rolników wsi Czetowice.
Wydz.
GN
98. 24.08.2009 98/09 w sprawie zbycia gruntu przyległego.
Wydz.
GN
97. 24.08.2009 97/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
Wydz.
GN
96. 24.08.2009 96/09 w sprawie zbycia działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego.
Wydz.
GN
95. 21.08.2009 95/09 w sprawie przyznania nagród.
Wydz.
GN
94. 21.08.2009 94/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Remont muru oporowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Kościelnej"
Wydz.
IR
93. 20.08.2009 93/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie".
Wydz.
IR
92. 20.08.2009 92/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy "Renowacji cmentarza parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica".
Wydz.
IR
91. 20.08.2009 91/09 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009r.
Wydz.
F
90. 17.08.2009 90/09 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy.
Wydz.
USCiSO
89. 17.08.2009 89/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
Wydz.
GN
88. 17.08.2009 88/09 w sprawie prawa pierwokupu.
Wydz.
GN
87. 12.08.2009 87/09 w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy.
Wydz.
OK
86. 31.07.2009 86/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa remizy i szatni dla sportowców w Radnicy - III etap roboty wykończeniowe i wieża".
Wydz.
IR
85. 30.07.2009 85/09 w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy.
Wydz.
OK
84. 30.07.2009 84/09 w sprawie powołania oraz ustalenia szczegółowych zasad organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krośnie Odrzańskim.
Wydz.
IR
83. 30.07.2009 83/09 w sprawie przedłużenia umowy najmu.
Wydz.
GN
82. 27.07.2009 82/09 w sprawie sprostowania udziału.
Wydz.
GN
81. 23.07.2009 81/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
Wydz.
OK
80. 21.07.2009 80/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Wydz.
GN
79. 15.07.2009 79/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Wydz.
OK
78. 01.07.2009 78/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33.
Wydz.
IR
77. 01.07.2009 77/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców na wykonanie remontu kościoła filialnego w Czetowicach gm. Krosno Odrzańskie.
Wydz.
IR
76. 30.06.2009 76/09 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Wydz.
OK
75. 29.06.2009 75/09 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Wydz.
F
74. 29.06.2009 74/09 w sprawie prawa pierwokupu.
Wydz.
GN
73. 29.06.2009 73/09 w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy.
Wydz.
OK
72. 29.06.2009 72/09 w sprawie prawa pierwokupu.
Wydz.
GN
71. 26.06.2009 71/09 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosno Odrzańskie.
Wydz.
O
70. 24.06.2009 70/09 w sprawie ustalenia dodatkowej osoby zakwalifikowanej do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny na 2009 rok.
Wydz.
GN
69. 17.06.2009 69/09 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.
Wydz.
GN
68. 09.06.2009 68/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamę w programie telewizyjnym "Krośnieńskie Wydarzenia".
Wydz.
O
67. 09.06.2009 67/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Wydz.
GN
66. 04.06.2009 66/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
Wydz.
GN
65. 03.06.2009 65/09 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Wydz.
O
64. 29.05.2009 64/09 w sprawie ustalenia regulaminów konkursów pod nazwą: "Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna, otoczenie budynku wielorodzinnego i balkon na terenie wiejskim Gminy Krosno Odrzańskie" oraz "Najestetyczniejszy ogród przydomowy, ogród przy bloku mieszkalnym i balkon na terenie miasta Krosno Odrzańskie".
Wydz.
GN
63. 29.05.2009 63/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Krosno Odrzańskie.
Wydz.
OK
62. 27.05.2009 62/09 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Wydz.
O
61. 27.05.2009 61/09 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa.
Wydz.
GN
60. 21.05.2009 60/09 w sprawie sprzedaży lokalu.
Wydz.
GN
59. 20.05.2009 59/09 w sprawie użyczenia gruntu.
Wydz.
GN
58. 20.05.2009 58/09 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Wydz.
GN
57. 18.05.2009 57/09 w sprawie nabycia gruntu.
Wydz.
GN
56. 14.05.2009 56/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Wydz.
O
55. 12.05.2009 55/09 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.
Wydz.
OK
54. 12.05.2009 54/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców na wykonanie remontu kościoła filialnego w Czetowicach gm. Krosno Odrzańskie.
Wydz.
IR
53. 08.05.2009 53/09 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
Wydz.
GN
52. 08.05.2009 52/09 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego.
Wydz.
GN
51. 08.05.2009 51/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
Wydz.
GN
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

50. 08.05.2009 50/09 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Wydz.
OK
49. 08.05.2009 49/09 w sprawie sprzedaży lokali.
Wydz.
GN
48. 07.05.2009 48/09 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Szklarka Radnicka.
Wydz.
O
47. 04.05.2009 47/09 w sprawie ustalenia dodatkowej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale socjalne na 2009 rok.
Wydz.
GN
46. 04.05.2009 46/09 w sprawie zbycia gruntu przyległego.
Wydz.
GN
45. 04.05.2009 45/09 w sprawie zbycia gruntu przyległego.
Wydz.
GN
44. 04.05.2009 44/09 w sprawie nabycia gruntu.
Wydz.
GN
43. 24.04.2009 43/09 w sprawie użyczenia nieruchomości.
Wydz.
GN
42. 21.04.2009 42/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych.
Wydz.
GN
41. 21.04.2009 41/09 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa.
Wydz.
GN
40. 17.04.2009 40/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania". Wydz.
IR
39. 16.04.2009 39/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych. Wydz.
GN
38. 16.04.2009 38/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej. Wydz.
GN
37. 07.04.2009 37/09 w sprawie zbycia działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego Wydz.
GN
36. 07.04.2009 36/09 w sprawie zbycia działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz.
GN
35. 07.04.2009 35/09 w sprawie zbycia działki rolnej w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego do rolników wsi Czetowice. Wydz.
GN
34. 07.04.2009 34/09 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca roku szkolnego 2008/2009. Wydz.
OK
33. 06.04.2009 33/09 w sprawie przedłużenia umów najmu. Wydz.
GN
32. 06.04.2009 32/09 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
GN
31. 02.04.2009 31/09 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
GN
30. 02.04.2009 30/09 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
GN
29. 02.04.2009 29/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej. Wydz.
GN
28. 02.04.2009 28/09 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
GN
27. 30.03.2009 27/09 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r. Wydz.
F
26. 23.03.2009 26/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamę w programie telewizyjnym "Krośnieńskie Wydarzenia" Wydz.
O
25. 12.03.2009 25/09 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Marcinowice Wydz.
O
24. 12.03.2009 24/09 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa Wydz.
GN
23. 04.03.2009 23/09 w sprawie prawa pierwokupu Wydz.
GN
22. 03.03.2009 22/09 w sprawie zbycia gruntu przyległego Wydz.
GN
21. 02.03.2009 21/09 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa Wydz.
GN
20. 19.02.2009 20/09 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i lokale socjalne na 2009 rok Wydz.
GN
19. 12.02.2009 19/09 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim Wydz.
WTZ
18. 10.02.2009 18/09 w sprawie sprostowania udziału Wydz.
GN
17. 09.02.2009 17/09 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2009 Wydz.
IR
16. 28.01.2009 16/09 w sprawie sprzedaży lokalu Wydz.
GN
15. 28.01.2009 15/09 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
GN
14. 28.01.2009 14/09 w sprawie sprzedaży lokalu Wydz.
GN
13. 28.01.2009 13/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości dla użytkowników wieczystych Wydz.
GN
12. 23.01.2009 12/09 w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Marii Mozolewskiej – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Wydz.
 OPS
11. 23.01.2009 11/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
 OPS
10. 22.01.2009 10/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych. Wydz.
 GN
9. 22.01.2009 9/09 w sprawie zbycia nieruchomości Wydz.
 GN
8. 21.01.2009 8/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań przetargowych na wyłanianie wykonawców na wykonanie dokumentacji oraz robót drogowych w 2009r. Wydz.
 IR
7. 20.01.2009 7/09 w sprawie zbycia nieruchomości Wydz.
 GN
6. 19.01.2009 6/09 w sprawie zmiany składu Konsultacyjnej Rady Kultury działającej przy Burmistrzu Krosna Odrzańskiego. Wydz.
 OK
5. 14.01.2009 5/09 w sprawie sprzedaży lokalu Wydz.
 GN
4. 14.01.2009 4/09 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.
 GN
3. 14.01.2009 3/09 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.
 GN
2. 14.01.2009 2/09 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.
 GN
1. 5.01.2009 1/09 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. Wydz. 
 OK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-10 09:30:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-10 09:30:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-22 09:19:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4079 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »