ˆ

Rok 2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - rok 2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Przedmiot zarządzenia Uwagi
1. 03.01.2006 1/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
2. 03.01.2006 2/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
3. 03.01.2006 3/06 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
4. 03.01.2006 4/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej. Wydz. GN
5. 04.01.2006 5/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
6. 06.01.2006 6/06 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz. GN
7. 06.01.2006 7/06 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz. GN
8. 09.01.2006 8/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
9. 09.01.2006 9/06 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
10. 10.01.2006 10/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców na prowadzenie robót drogowych oraz na wykonanie dokumentacji drogowych w 2006 r. Wydz. IR
11. 16.01.2006 11/2006 w sprawie sprostowania udziału w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu. Wydz. GN
12. 18.01.2006 12/06 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2006. Wydz. GN
13. 18.01.2006 13/06 w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Wydz.
14. 19.01.2006 14/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim. Wydz. GN
15. 20.01.2006 15/06 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. Wydz. OK
16. 27.01.2006 16/06 w sprawie nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
17. 27.01.2006 17/06 w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych. Wydz. GN
18. 27.01.2006 18/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
19. 27.01.2006 19/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006. Wydz. F
20. 03.02.2006 20/06 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności w nieruchomości wspólnej i zbycie wyodrębnionego pokoju. Wydz. GN
21. 07.02.2006 21/06 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
22. 07.02.2006 22/2006 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
23. 07.02.2006 23/06 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na rok 2006. Wydz. GN
24. 07.02.2006 24/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
25. 07.02.2006 25/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych przeznaczonych pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz. GN
26. 07.02.2006 26/2006 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki. Wydz. GN
27. 07.02.2006 27/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przeległego na powiększenie już posiadanej działki. Wydz. GN
28. 07.02.2006 28/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Krośnie Odrzańskim. Wydz. GN
29. 09.02.2006 29/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
30. 09.02.2006 30/2006 w sprawie nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
31. 09.02.2006 31/06 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki. Wydz.
32. 24.02.2006 32/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006. Wydz. F
33. 27.02.2006 33/06 w sprawie zamiany nieruchomości. Wydz. GN
34. 27.02.2006 34/06 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
35. 27.02.2006 35/06 w sprawie zamiany pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Panu Waldemarowi Rojkowi. Wydz. GN
36. 27.02.2006 36/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006. Wydz. F
37. 28.02.2006 37/06 w sprawie przyznania Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej. Wydz. OK
38. 03.03.2006 38/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
39. 09.03.2006 39/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
40. 13.03.2006 40/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
41. 14.03.2006 41/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wężyska. Wydz. GN
42. 14.03.2006 42/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych przeznaczonych pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz. GN
43. 14.03.2006 43/06 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrz.. Wydz. GN
44. 15.03.2006 44/06 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki. Wydz. GN
45. 16.03.2006 45/06 w sprawie ogłoszenie konkursu i powołania komisji na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
46. 17.03.2006 46/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
47. 17.03.2006 47/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
48. 17.03.2006 48/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położoenj we wsi Łochowice. Wydz. GN
49. 17.03.2006 49/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, położonych w Krośnie Odrz. przy ul. Piastów. Wydz. GN
50. 17.03.2006 50/2006 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenia już posiadanej działki. Wydz. GN
51. 17.03.2006 51/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
52. 17.03.2006 52/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Radnicy. Wydz. GN
52. 20.03.2006 52/06 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
53. 20.03.2006 53/06 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Raduszcu. Wydz. GN
55. 20.03.2006 55/06 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Wydz. O
56. 22.03.2006 56/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabytą nieruchomość zabudowaną. Wydz. GN
57. 22.03.2006 57/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu na wyłonienie wykonacy robót budowlano-montażowych pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Krośnie Odrzańskim". Wydz. IR
58. 24.03.2006 58/2006 w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydz. OK
59. 28.03.2006 59/06 w sprawie sprzedaży lokalu w budynku wielomieszkaniowym z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
60. 30.03.2006 60/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
61. 30.03.2006 61/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. GN
62. 30.03.2006 62/2006 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wydz. IR
63. 31.03.2006 63/06 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niruchomości. Wydz. GN
64. 31.03.2006 64/2006 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
66. 04.04.2006 66/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. GN
67. 05.04.2006 67/06 w sprawie powołania komisji do przygotowania przetargów:
- na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
-na wyłonienie firmy pełniącej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego,
na zadaniu inwestycyjnym pn.
"Rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim".
Wydz. IR
68. 06.04.2006 68/06 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
69. 10.04.2006 69/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
70. 10.04.2006 70/06 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na wyłonienie dostawców materiałów budowalnych na zadanie:
sprawy: IR.VI-2231-2/2006;- 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f
"SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA PLAC BUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP w Wężyskach".
Wydz. IR
71. 10.04.2006 71/06 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę. Wydz. O
72. 12.04.2006 72/06 w sprawie sprzedaży lokalu w budynku wielomieszkaniowym z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
73. 12.04.2006 73/06 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki. Wydz. GN
74. 13.04.2006 74/06 w sprawie ustalenia dodatkowej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne na 2006 rok. Wydz. GN
75. 20.04.2006 75/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Krośnie Odrz. przy ul. Piastów. Wydz. GN
76. 21.04.2006 76/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
77. 26.04.2006 77/06 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki. Wydz. GN
78. 08.05.2006 78/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych przeznaczonych pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz. GN
79. 09.05.2006 79/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
80. 15.05.2006 80/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
81. 15.05.2006 81/06 w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. Wydz. GN
82. 15.05.2006 82/06 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. OK
83. 15.05.2006 83/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn.
"Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do plaży nad jeziorem Glibiel w m. Łochowice".
Wydz. IR
84. 15.05.2006 84/06 w sprawie ustalenia regulaminu Konkursu pod nazwą:
"Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna na terenie gminy oraz najestetyczniejszy ogród przydomowy, ogród przy bloku mieszkalnym i balkon na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
Wydz. GN
85. 17.05.2006 85/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
86. 17.05.2006 86/2006 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca roku szkolnego 2005/2006. Wydz. OK
87. 18.05.2006 87/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
88. 19.05.2006 88/06 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
89. 19.05.2006 89/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006. Wydz. F
90. 19.05.2006 90/2006 w sprawie opracowania planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia w gminie Krosno Odrzańskie na potrzeby obronne państwa. Wydz. SO
91. 19.05.2006 91/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006. Wydz. F
92. 19.05.2006 92/2006 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wydz. GN
92a. 22.05.2006 92a/06 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wydz. IR
92b. 22.05.2006 92b/06 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę. Wydz. O
93. 22.05.2006 93/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
94. 22.05.2006 94/06 w sprawie zamiany nieruchomości. Wydz. GN
95. 23.05.2006 95/06 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. GN
96. 23.05.2006 96/2006 w sprawie nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
97. 23.05.2006 97/06 w sprawie nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
98. 23.05.2006 98/06 w sprawie nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
99. 23.05.2006 99/2006 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wydz. GN
100. 25.05.2006 100/2006 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki. Wydz. GN
101. 31.05.2006 101/2006 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
102. 31.05.2006 102/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
103. 05.06.2006 103/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu. Wydz. GN
104. 05.06.2006 104/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Wydz. OK
105. 07.06.2006 105/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Wydz. GN
106. 07.06.2006 106/2006 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa. Wydz. GN
107. 07.06.2006 107/2006 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wydz. GN
108. 14.06.2006 108/06 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
109. 20.06.2006 109/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
110. 22.06.2006 110/06 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn:" Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna na terenie gminy oraz najestetyczniejszy ogród przy bloku mieszkalnym i balkon na terenie miasta Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
111. 22.06.2006 111/06 w sprawie zamiany nieruchomości. Wydz. GN
112. 23.06.2006 112/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
113. 27.06.2006 113/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006. Wydz. F
114. 28.06.2006 114/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006. Wydz. F
116. 30.06.2006 116/06 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
117. 03.07.2006 117/06 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wydz. OK
118. 04.07.2006 118/06 w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie inicjatyw społecznych przez mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie w 2006 r. Wydz. GN
119. 04.07.2006 119/06 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
120. 04.07.2006 120/06 w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Wydz. GN
121. 06.07.2006 121/2006 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim. Wydz. IR
122. 07.07.2006 122/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
123. 11.07.2006 123/06 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
124. 11.07.2006 124/06 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. GN
125. 12.07.2006 125/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
126. 13.07.2006 126/06 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
127. 17.07.2006 127/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabytą nieruchomość. Wydz. GN
128. 21.07.2006 128/2006 w sprawie opracowania Planu Reagowania Kryzyskowego Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. SO
129. 24.07.2006 129/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
130. 28.07.2006 130/2006 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wydz. GN
131. 08.08.2006 131/06 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wydz. IR
132. 08.08.2006 132/06 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. SO
133. 08.08.2006 133/2006 w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. SO
134. 14.08.2006 134/2006 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007. Wydz. F
135. 16.08.2006 135/2006 w sprawie przyznania nagród w gminnym konkursie PN:"Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna, ogród przydomowy, ogród przy bloku mieszkalnym i balkon na terenie gminy i Miasta Krosno Odrzańskie" oraz w konkursach wieńce dożynkowe i w zawodach sportowych organizowanych w ramach Gminnego Święta Plonów w Łochowicach. Wydz. GN
136. 16.08.2006 136/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
137. 18.08.2006 137/06 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
138. 18.08.2006 138/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłanianie wykonawców związanych z realizacją projektu pn. "przebudowa placu ćwiczeń na plac miejski o funkcji reprezentacyjnej, parkingowej i turystycznej". Wydz. IR
139. 28.08.2006 139/06 Pobierz dane XML Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - rok 2006 Drukuj informację Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - rok 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-13 12:45:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-13 12:46:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-13 12:46:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »