ˆ

Rok 2008

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - 2008 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Przedmiot zarządzenia Uwagi
223. 30.12.2008 223/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Wydz.
F
222. 30.12.2008 222/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
F
221. 22.12.2008 221/08 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania wniosków składanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy ubiegają się o przyznanie pomocy zdrowotnej Wydz.
OK
220. 17.12.2008 220/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz.
GN
219. 17.12.2008 219/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Wydz.
F
218. 17.12.2008 218/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych Wydz.
GN
217. 16.12.2008 217/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Wydz.
F
216. 16.12.2008 216/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Strumienno Wydz.
GN
215. 16.12.2008 215/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Marcinowice Wydz.
GN
214. 16.12.2008 214/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Retno Wydz.
GN
213. 16.12.2008 213/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Brzózka Wydz.
GN
212. 16.12.2008 212/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Kamień-Morsko Wydz.
GN
211. 16.12.2008 211/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Chyże Wydz.
GN
210. 16.12.2008 210/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Łochowice Wydz.
GN
209. 16.12.2008 209/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Czetowice Wydz.
GN
208. 16.12.2008 208/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Nowy Raduszec Wydz.
GN
207. 16.12.2008 207/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Gostchorze Wydz.
GN
206. 12.12.2008 206/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
GN
205. 12.12.2008 205/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
GN
204. 12.12.2008 204/08 w sprawie zasad gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych Wydz.
IR
203. 10.12.2008 203/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
F
202. 10.12.2008 202/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
GN
201. 10.12.2008 201/08 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej Wydz.
F
200. 08.12.2008 200/08 w sprawie przygotowania stanowisk kierowania Gminy Krosno Odrzańskie w systemie bezpieczeństwa narodowego Wydz.
USCiSO
199. 04.12.2008 199/08 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik 1
Wydz.
 OPS
197. 03.12.2008 197/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną obiektów położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie Wydz.
 GN
196 A. 03.12.2008 196 A/08 w sprawie przekazania w administrowanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie Wydz.
 GN
196. 02.12.2008 196/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 179/2008 z dnia 31 października 2008 r.
Załącznik 1
Wydz.
 F
195. 01.12.2008 195/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Wydz.
 F
194. 28.11.2008 194/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
 F
193. 28.11.2008 193/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz.
 GN
192. 28.11.2008 192/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
 GN
191. 28.11.2008 191/08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Wydz.
 OPS
189. 21.11.2008 189/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
 F
188. 20.11.2008 188/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Wydz.
 F
187. 18.11.2008 187/08 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od września do grudnia roku szkolnego 2008/2009 Wydz.
 OK
186. 17.11.2008 186/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wydz.
 OK
185. 13.11.2008 185/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
 GN
184. 10.11.2008 184/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
 GN
183. 10.11.2008 183/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
 GN
182. 10.11.2008 182/08 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego Wydz.
 GN
181. 10.11.2008 181/08 w sprawie zbycia nieruchomości Wydz.
 GN
180. 04.11.2008 180/08 w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miasta

Załącznik 1
Wydz.
 SM
179. 31.10.2008 179/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
F
178. 31.10.2008 178/08 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Wydz.
 O
177. 29.10.2008 177/08 w sprawie sprzedaży gruntu na powiększenie już posiadanej nieruchomości Wydz.
 GN
176. 29.10.2008 176/08 w sprawie zbycia nieruchomości Wydz.
GN
175. 29.10.2008 175/08 w sprawie zbycia nieruchomości Wydz.
GN
174. 29.10.2008 174/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przyległego Wydz.
GN
173. 22.10.2008 173/08 w sprawie sprzedaży gruntu na powiększenie już posiadanej nieruchomości Wydz.
GN
172. 22.10.2008 172/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na powiększenie już posiadanej nieruchomości Wydz.
GN
171. 20.10.2008 171/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Wydz.
GN
170. 20.10.2008 170/08 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny Wydz.
GN
168. 13.10.2008 168/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Wydz.
F
167. 13.10.2008 167/08 w sprawie sprzedaży lokalu Wydz.
GN
166. 07.10.2008 166/08 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa Wydz.
GN
165. 30.09.2008 165/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
F
164. 24.09.2008 164/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
F
163. 24.09.2008 163/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
GN
162. 24.09.2008 162/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwenteryzacji majątku ruchomego na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim Wydz.
OK
161. 22.09.2008 161/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
GN
160. 15.09.2008 160/08 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Wydz.
OPS
159. 12.09.2008 159/08 w sprawie prawa pierwokupu Wydz.
GN
158. 09.09.2008 158/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości Wydz.
GN
157. 08.09.2008 157/08 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie Wydz.
OK
156. 03.09.2008 156/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 Wydz.
F
155. 03.09.2008 155/08 w sprawie zamiany nieruchomości Wydz.
GN
154. 02.09.2008 154/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu Wydz.
GN
153. 29.08.2008 153/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników Wydz.
OK
152. 27.08.2008 152/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych

Załącznik 1
Wydz.
GN
151. 27.08.2008 151/08 w sprawie sprzedaży lokalu Wydz.
GN
150. 25.08.2008 150/08 w sprawie przyznania nagród Wydz.
GN
149. 25.08.2008 149/08 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie do udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówce Wydz.
OK
148. 20.08.2008 148/08 w sprawie sprzedaży gruntu na powiększenie już posiadanej nieruchomości Wydz.
 GN
147. 20.08.2008 147/08 w sprawie zbycia działki budowlanej w drodze publicznego przetarg ustnego Wydz.
 GN
146. 20.08.2008 146/08 w sprawie zbycia działki rolnej w drodze publicznego przetarg ustnego ograniczonego do rolników wsi Radnica Wydz.
 GN
145. 20.08.2008 145/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu Wydz.
 GN
144. 19.08.2008 144/08 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy oraz planu finansowego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Załącznik 1
Wydz.
F
143. 19.08.2008 143/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
 GN
142. 19.08.2008 142/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz.
 GN
141. 18.08.2008 141/08 w sprawie prawa pierwokupu Wydz.
 GN
140. 12.08.2008 140/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Wydz.
 OK
139. 31.07.2008 139/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załącznik 1
Wydz.
F
138. 31.07.2008 138/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Wydz.
F
137. 30.07.2008 137/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz.
 GN
136. 28.07.2008 136/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz.
 GN
135. 28.07.2008 135/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej Wydz.
 GN
134. 25.07.2008 134/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
F
133. 24.07.2008 133/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy Wydz.
 OK
132. 24.07.2008 132/08 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny Wydz.
 GN
131. 24.07.2008 131/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
 GN
130. 22.07.2008 130/08 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosno Odrzańskie Wydz.
O
129. 22.07.2008 129/08 w sprawie prawa pierwokupu Wydz.
GN
128. 17.07.2008 128/08 w sprawie zgody na zniesienie odrębnej własności i zamiany udziałów w nieruchomości wspólnej Wydz.
GN
127. 17.07.2008 127/08 w sprawie zbycia pomieszczenia strychowego i zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej Wydz.
GN
126. 16.07.2008 126/08 w sprawie zbycia nieruchomości Wydz.
GN
125. 14.07.2008 125/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przyległego Wydz.
GN
124. 10.07.2008 124/08 w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy Wydz.
OK
123. 09.07.2008 123/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wydz.
 OK
122. 01.07.2008 122/08 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu fotograficznego

Załącznik 1 - Regulamin
Wydz.
O
121A. 30.06.2008 121A/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 120/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. Wydz.
F
121. 30.06.2008 121/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
F
120. 26.06.2008 120/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Wydz.
F
119. 26.06.2008 119/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Wydz.
F
118. 26.06.2008 118/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
GN
117. 25.06.2008 117/08 w sprawie prawa pierwokupu Wydz.
GN
116. 25.06.2008 116/08 w sprawie prawa pierwokupu Wydz.
GN
115. 23.06.2008 115/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Wydz.
F
114. 23.06.2008 114/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
F
113. 17.06.2008 113/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik 1
Wydz.
F
112. 17.06.2008 112/08 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosno Odrzańskie Wydz.
O
111. 16.06.2008 111/08 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.
  GN
110. 11.06.2008 110/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu Wydz.
GN
109. 09.06.2008 109/08 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót instalacyjnych, elektrycznych zadania pn. "Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych i ogrzewania elektrycznego na poddaszu w budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowie; -nomenklatur CPV: 45300000-3, 45312310-3 zgodnie z przedmiarami robót; poz. 1-27 - załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik 1
Wydz. 
 IR
108. 09.06.2008 108/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrz. Nr 94/2008 z dnia 19 maja 2008r. Wydz.
F
107. 06.06.2008 107/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu Wydz.
GN
106. 03.06.2008 106/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz.
GN
105. 03.06.2008 105/08 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Wydz.
GN
104. 02.06.2008 104/08 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chyże Wydz.
O
103. 30.05.2008 103/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zagospodarowania terenów położonych w gminie Krosno Odrzańskie poprzez dostawę i montaż elementów małej architektury Wydz.
O
102. 30.05.2008 102/08 w sprawie ustalenia regulaminów konkursów
Załącznik 1
Załącznik 2
Wydz.
GN
101. 29.05.2008 101/08 w sprawie przyznania Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej w roku 2008 Wydz.
OK
100. 29.05.2008 100/08 w sprawie powołania Pana Leszka Wudarzewskiego na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Wydz.
O
99. 29.05.2008 99/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
Załącznik 1
Wydz.
F
98. 26.05.2008 98/08 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie Krośnieńskiej Nagrody Kulturowej Wydz.
OK
97. 26.05.2008 97/08 w sprawie zbycia nieruchomości Wydz.
GN
96. 23.05.2008 96/08 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego Wydz.
GN
95. 23.05.2008 95/08 w sprawie zbycia nieruchomości Wydz.
G

Akapit nr 2 - brak tytułu

91. 12.05.2008 91/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
 
Wydz.
GN
90. 12.05.2008 90/08 w sprawie prawa pierwokupu.
 
Wydz.
GN
89. 12.05.2008 89/08 w sprawie powołania Komisji do opracowania gminnego programu profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodziną w gminie Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
OPS
88. 09.05.2008 88/08 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz ustalenia zasad wydawania i przyjmowania kart konsultacyjnych.
 
Wydz.
GN
87. 09.05.2008 87/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.
Załącznik 1.
Załącznik 2.
 
Wydz.
F
86. 08.05.2008 86/08 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego.
 
Wydz.
GN
85. 08.05.2008 85/08 w sprawie zbycia nieruchomości.
 
Wydz.
GN
84. 08.05.2008 84/08 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego.
 
Wydz.
GN
83. 08.05.2008 83/08 w sprawie zbycia nieruchomości.
 
Wydz.
GN
82. 08.05.2008 82/08 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca roku szkolnego 2007/2008.
 
Wydz.
OK
81. 06.05.2008 81/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.
 
Wydz.
F
80. 06.05.2008 80/08 w sprawie sprzedaży lokalu.
 
Wydz.
GN
79. 30.04.2008 79/08 dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
Wydz.
O
78. 28.04.2008 78/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
 
Wydz.
GN
77. 28.04.2008 77/08 w sprawie prawa pierwokupu.
 
Wydz.
GN
76. 28.04.2008 76/08 w sprawie prawa pierwokupu.
 
Wydz.
GN
75. 28.04.2008 75/08 dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Programowej lokalnego programu telewizyjnego „Krośnieńskie Wydarzenia”.
 
Wydz.
 O
74. 28.04.2008 74/08 w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu Osiecznica.
 
Wydz.
GN
73. 25.04.2008 73/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu osiedla Chrobry w Krośnie Odrzańskim”.
Załącznik 1.
 
Wydz.
GN
72. 23.04.2008 72/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
 
Wydz.
GN
71. 23.04.2008 71/08 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego.
 
Wydz.
GN
70. 22.04.2008 70/08 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
69. 21.04.2008 69/08 w sprawie zamiany nieruchomości.
 
Wydz.
GN
68. 21.04.2008 68/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Załącznik 1.
Załącznik 2.
 
Wydz.
F
67. 18.04.2008 67/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy rok 2008.
Załącznik 1.
 
Wydz.
F
66. 18.04.2008 66/08 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
O
65. 18.04.2008 65/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
Wydz.
GN
64. 18.04.2008 64/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
63. 18.04.2008 63/08 w sprawie zbycia nieruchomości.
 
Wydz.
GN
62. 18.04.2008 62/08 w sprawie ustalenia obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Gminie Krosno Odrzańskie.
Załącznik 1.
 
Wydz.
F
61. 15.04.2008 61/08 w sprawie komisyjnego przekazania mienia znajdującego się w magazynie sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpożarowego Panu Jerzemu Węsek inspektorowi w Wydziale Spraw Obywatelskich i USC.
 
Wydz.
SOiUSC
60. 11.04.2008 60/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim Pani mgr Wandzie Śpiewak.
Załącznik 1.
 
Wydz.
O
59. 10.04.2008 59/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
58. 09.04.2008 58/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
57. 08.04.2008 57/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
56. 08.04.2008 56/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 
Wydz.
GN
55. 08.04.2008 55/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.
 
Wydz.
GN
54. 07.04.2008 54/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.
 
Wydz.
GN
53. 07.04.2008 53/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.
 
Wydz.
GN
52. 31.03.2008 52/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.
Załącznik 1.
 
Wydz.
F
51. 31.03.2008 51/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.
Załącznik 1.
Załącznik 2.
 
Wydz.
F
50/01. 31.03.2008 50/01/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Starym Raduszcu Pani Marii Kalskiej.
Załącznik 1.
 
Wydz.
O
50. 31.03.2008 50/08 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim Pani mgr Dorocie Mikołajczak.
Załącznik 1.
 
Wydz.
O
49. 31.03.2008 49/08 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Wydz.
OK
48. 28.03.2008 48/08 w sprawie zmiany nieruchomości.
 
Wydz.
GN
47. 28.03.2008 47/08 w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego.
 
Wydz.
GN
46. 27.03.2008 46/08 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosna Odrzańskiego.
 
Wydz.
O
45. 27.03.2008 45/08 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
 O
44. 27.03.2008 44/08 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny.
 
Wydz. 
 GN
43. 25.03.2008 43/08 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosna Odrzańskiego”.
Załącznik 1.
 
Wydz.
IR
42. 25.03.2008 42/08 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych wyłaniających wykonawców na prowadzenie prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych Gminy Krosno Odrzańskie w 2008.
Załącznik 1.
 
Wydz.
IR
41. 19.03.2008 41/08 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego.
 
Wydz.
GN
40. 19.03.2008 40/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
 
Wydz.
GN
39. 12.03.2008 39/08 w sprawie sprostowania udziału.
 
Wydz.
GN
38. 12.03.2008 38/08 w sprawie sprostowania udziału.
 
Wydz.
GN
37. 12.03.2008 37/08 w sprawie zmiany nieruchomości.
 
Wydz.
GN
36. 11.03.2008 36/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.
Załącznik 1.
Załącznik 2.
 
Wydz.
F
35. 11.03.2008 35/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia Kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
 
Wydz.
OK
34. 11.03.2008 34/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
 
Wydz.
GN
33. 06.03.2008 33/08 w sprawie zmiany budżetu na rok 2008.
Załącznik 1
 
Wydz.
F
32. 06.03.2008 32/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu.
 
Wydz.
GN
31. 06.03.2008 31/08 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa.
 
Wydz.
GN
30. 05.03.2008 30/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.
 
Wydz.
GN
29. 04.03.2008 29/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
28. 29.02.2008 28/08 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i lokale socjalne na rok 2008.
Załącznik 1
 
Wydz.
GN
27. 26.02.2008 27/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 
Wydz.
GN
26. 25.02.2008 26/08 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Chojna.
 
Wydz.
O
25. 25.02.2008 25/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 
Wydz.
GN
24. 19.02.2008 24/08 w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Załącznik 1
 
Wydz.
OK
23. 18.02.2008 23/08 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2008.
 
Wydz.
IR
22. 18.02.2008 22/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu
 
Wydz.
GN
21. 18.02.2008 21/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu
 
Wydz.
GN
20. 18.02.2008 20/08 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu
 
Wydz.
GN
19. 18.02.2008 19/08 w sprawie prawa pierwokupu
 
Wydz.
GN
18. 18.02.2008 18/08 w sprawie wydzierżawienia gruntu
 
Wydz.
GN
17. 31.01.2008 17/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót ogólnobudowlanych z branżowymi instalacjami (wodno-kanalizacyjnymi i elektroenergetycznymi) w zakresie III etapu budowy Remizy OSP w Wężyskach
 
Wydz.
IR
16. 30.01.2008 16/08 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego
 
Wydz.
GN
15. 29.01.2008 15/08 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłanianie wykonawców na wykonanie dokumentacji oraz robót drogowych w 2008 roku.
Załącznik 1
 
Wydz.
IR
14. 28.01.2008 14/08 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
 
Wydz.
GN
13. 24.01.2008 13/08 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny
 
Wydz.
GN
12. 24.01.2008 12/08 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
 
Wydz.
GN
11. 18.01.2008 11/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia
Załącznik 1
Wydz.
OK
10. 18.01.2008 10/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
Załącznik 1
Wydz.
OK
9. 17.01.2008 9/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu
 
Wydz.
GN
8. 16.01.2008 8/08 w sprawie zbycia nieruchomości
 
Wydz.
GN
7. 16.01.2008 7/08 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny
 
Wydz.
GN
6. 11.01.2008 6/08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
 
Wydz.
GN
5. 10.01.2008 5/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy WOP 5/4 na lokal socjalny
 
Wydz.
GN
4. 09.01.2008 4/08 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu
 
Wydz.
GN
3. 07.01.2008 3/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
 
Wydz.
F
2. 07.01.2008 2/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego położonego w Kośnie Odrzańskim przy ulicy Pocztowej 18/1 na lokal socjalny
 
Wydz.
GN
1. 04.01.2008 1/08 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny
 
Wydz.
GN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Kupska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-18 13:52:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-18 13:52:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-22 08:58:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »