ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie zarządzenia w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
Nr aktu prawnego
32/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe, urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
30/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
28/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
27/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2021
Nr aktu prawnego
26/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
25/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
24/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
23/21
Status
Uchylony
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Punktu potrzeb transportowych związanych z dowozem osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-Cov-2
Nr aktu prawnego
22/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
21/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji