ˆ

Rok 2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - rok 2007

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Przedmiot zarządzenia Uwagi
224. 28.12.2007 224/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.
Załącznik nr 1
Wydz. F
223. 28.12.2007 223/07 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz. GN
221. 27.12.2007 221/07 w sprawie zmiany budżetu gminy.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wydz. F
220. 27.12.2007 220/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.
Załącznik nr 1
Wydz. F
219. 27.12.2007 219/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz. GN
218. 21.12.2007 218/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Chojna".
Załącznik nr 1
Wydz. IR
217. 20.12.2007 217/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gminnego magazynu Obrony Cywilnej. Wydz. O
215. 18.12.2007 215/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu w sprawie udzialenia kredytu z kini kredytowej CEB i EBI. Wydz. IR
214. 18.12.2007 214/07 w sprawie odbioru robót ogólnobudowlanych-zadani: "BUDOWA REMIZY OSP w Wężyskach". Wydz. IR
213. 18.12.2007 213/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
212. 17.12.2007 212/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz. GN
211. 14.12.2007 211/07 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. GN
210. 14.12.2007 210/07 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego. Wydz. GN
209. 12.12.2007 209/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.
Załącznik nr 1
Wydz. F
208. 12.12.2007 208/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 204/2007 z dnia 04 grudnia 2007. Wydz. F
207. 12.12.2007 207/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz. GN
206. 07.12.2007 206/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną obiektów położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
205. 04.12.2007 205/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wydz. F
204. 04.12.2007 204/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wydz. F
203. 04.12.2007 203/07 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
Załącznik nr 1
Wydz.
202. 28.11.2007 202/07 w sprawie odwołania umowy darowizny. Wydz. GN
200. 23.11.2007 200/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wydz. F
199. 22.11.2007 199/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
198. 20.11.2007 198/07 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz. GN
197. 19.11.2007 197/07 w sprawie ogłoszenia konkrusu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. OPS
196. 15.11.2007 196/07 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Wydz. O
195. 14.11.2007 195/07 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz. GN
194. 14.11.2007 194/07 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. GN
193. 14.11.2007 193/07 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. GN
192. 14.11.2007 192/07 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od września do grudnia roku szkolnego 2007/2008. Wydz. OK
191. 14.11.2007 191/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
190. 14.11.2007 190/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
189. 14.11.2007 189/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
188. 14.11.2007 188/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości dla użytkowników wieczystych. Wydz. GN
187. 08.11.2007 187/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie" w zakresie:
- rozbudowy sieci wodociągowej w Czetowicach,
- kanalizacji sanitarnej dla wsi Bielów, Czetowice - budowa rurociągów tłocznych:.
Wydz. Ir
186. 08.11.2007 186/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz. GN
185. 08.11.2007 185/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
184. 31.10.2007 184/07 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Wydz. GN
183. 31.10.2007 183/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. Wydz. F
182. 30.10.2007 182/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - kanalizacja sanitarna dla miejscowości Osiecznica - budowa rurociągów tłocznych". Wydz. IR
181. 25.10.2007 181/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
180. 25.10.2007 180/07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
179. 22.10.2007 179/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
178. 18.10.2007 178/07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
177. 17.10.2007 177/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczy Pospolitej Polskiej. Wydz. O
176. 12.10.2007 176/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczy Pospolitej Polskiej. Wydz. O
175. 10.10.2007 175/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
174. 10.10.2007 174/07 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego. Wydz. GN
173. 08.10.2007 173/07 w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zkresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wydz. O
172. 08.10.2007 172/07 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego. Wydz. GN
171. 08.10.2007 171/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz. GN
170. 04.10.2007 170/07 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego. Wydz. GN
169. 04.10.2007 169/07 w sprawie zbycia działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz. GN
168. 04.10.2007 168/07 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej niskocennych składników majątku trwałego oraz środków trwałych będących na wyposażeniu budynku A i B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.  
167. 03.10.2007 167/07 w sprawie powołania Konsultacyjnej Rady Kultury. Wydz. OK
166. 02.10.2007 166/07 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Wydz. F
164. 28.09.2007 164/07 w sprawie zmiany budżetu gminy. Wydz. F
163. 28.09.2007 163/07 w sprawie zmiany budżetu gminy. Wydz. F
162. 26.09.2007 162/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydz. O
161. 26.09.2007 161/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania pełnomocników do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydz. O
160. 24.09.2007 160/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
159. 24.09.2007 159/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wydz. GN
158. 14.09.2007 158/07 w sprawie powołania pełnomocników so przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydz. O
157. 12.09.2007 157/07 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydz. O
156. 12.09.2007 156/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. Wydz. F
155. 12.09.2007 155/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
154. 06.09.2007 154/07 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego. Wydz. GN
153. 06.09.2007 153/07 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008. Wydz. F
152. 06.09.2007 152/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz. GN
151. 05.09.2007 151/07 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. GN
150. 05.09.2007 150/07 w sprawie zmiany budżetu gminy. Wydz. F
149. 05.09.2007 149/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. Wydz. F
148. 05.09.2007 148/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych. Wydz. GN
147. 05.09.2007 147/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
146. 04.09.2007 146/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
145. 28.08.2007 145/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 138 z dnia 13 sierpnia 2007 r.. Wydz. F
144. 24.08.2007 144/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych. Wydz. GN
143. 24.08.2007 143/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - kanalizacja sanitarna dla miejscowości Radnica, Szklarka Radnicka - budowa rurociągów tłocznych". Wydz. IR
142. 24.08.2007 142/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kamień, Morsko, Gostchorze - budowa rurociągów tłocznych". Wydz. IR
141. 21.08.2007 141/07 w sprawie przyznania nagród. Wydz. GN
140. 17.08.2007 140/07 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego, położonego w Marcinowicach nr 52a/1 na lokal socjalny. Wydz. GN
139. 13.08.2007 139/07 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej. Wydz. F
138. 13.08.2007 138/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. Wydz. F
136. 03.08.2007 136/07 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju. Wydz. OK
135. 03.08.2007 135/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
134. 03.08.2007 134/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wydz. GN
133. 01.08.2007 133/07 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. GN
132. 30.07.2007 132/07 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych. Wydz. IR
131. 30.07.2007 131/07 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego, położonego w Marcinowicach nr 52/5 na lokal socjalny. Wydz. GN
130. 30.07.2007 130/07 w sprawie ustalenia dodatkowej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na 2007 rok. Wydz. GN
129. 30.07.2007 129/07 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa. Wydz. GN
128. 26.07.2007 128/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz. GN
127. 26.07.2007 127/07 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego. Wydz. GN
126. 26.07.2007 126/07 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. GN
125. 24.07.2007 125/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
124. 24.07.2007 124/07 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
123. 24.07.2007 123/07 w sprawie sprostowania udziału. Wydz. GN
122. 23.07.2007 122/07 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego. Wydz. GN
121. 12.07.2007 121/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
120. 12.07.2007 120/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
119. 10.07.2007 119/07 w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy. Wydz. OK
118. 09.07.2007 118/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przyległego. Wydz. GN
117. 09.07.2007 117/07 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. GN
116. 06.07.2007 116/07 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz. GN
115. 05.07.2007 115/07 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz. GN
114. 24.06.2007 114/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. Wydz. F
113. 29.06.2007 113/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. Wydz. F
112. 29.06.2007 112/07 w sprawie zmiany budżetu gminy. Wydz. F
111. 28.06.2007 111/07 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale socjalne w oddanym do użytku po adaptacji budynku koszarowym przy ul. Piastów 10Ł w Krośnie Odrzańskim. Wydz. GN
110. 26.06.2007 110/07 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wydz. GN
109. 26.06.2007 109/07 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie II etapu budowy budynku REMIZY OSP w Wężyskach. Wydz. IR
108. 26.06.2007 108/07 w sprawie sprostowania udziału. Wydz. GN
107. 26.06.2007 107/07 w sprawie zbycia działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz. GN
106. 26.06.2007 106/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wydz. GN
105. 26.06.2007 105/07 w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie inicjatyw społecznych. Wydz. GN
104. 26.06.2007 104/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. Wydz. GN
102. 20.06.2007 102/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej przeznaczonej pod budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz. GN
101. 20.06.2007 101/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Czarnowo. Wydz. GN
100. 20.06.2007 100/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
99. 20.06.2007 99/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej. Wydz. GN
98. 18.06.2007 98/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowalno-montażowych pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Krosno Odrzańskie" - budowa kanałów odprowadzających ścieki posesji położonych w rejonie ulic: Gubińskiej, Bohaterów Wojska Polskiego, Żymierskiego, Grobli, Prusa w Krośnie Odrzańskim. Wydz. IR
97. 15.06.2007 97/07 w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Wydz. O
96. 14.06.2007 96/07 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego w Wężyskach. Wydz. GN
95. 12.06.2007 95/07 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenia już posiadanej działki. Wydz. GN
94. 12.06.2007 94/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
93. 08.06.2007 93/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
92. 06.06.2007 92/07 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Wydz. OK
91. 04.06.2007 91/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w świetlicach wiejskich gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. O
90. 31.05.2007 90/07 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wydz. IR
89. 30.05.2007 89/07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
88. 30.05.2007 88/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
87. 28.05.2007 87/07 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
86. 23.05.2007 86/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
85. 18.05.2007 85/07 w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia mienia. Wydz. O
84. 18.05.2007 84/07 w sprawie ustalenia regulaminów Konkursu pod nazwą:
"Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna na terenie gminy oraz najestetyczniejszy ogród przydomowy, ogród przy bloku mieszkalnym i balkon na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
Wydz. GN
83. 15.05.2007 83/07 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na wyłonienie projektantów opracowań. Wydz. IR
82. 15.05.2007 82/07 w sprawie sprzedaży lokalu z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
81. 14.05.2007 81/07 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego w Wężyskach. Wydz. GN
80. 14.05.2007 80/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu Komitetu Osiedlowego Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Wydz. O
79. 14.05.2007 79/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Wydz. O
78. 11.05.2007

Akapit nr 2 - brak tytułu

74. 08.05.2007 74/07 w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.
 
Wydz.
OK
73. 07.05.2007 73/07 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na wyłonienie dostawców materiałów budowlanych.
 
Wydz.
IR
72. 07.05.2007 72/07 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004r. –Prawo zamówień publicznych.
 
Wydz.
 
71. 07.05.2007 71/07 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne.
 
Wydz.
GN
70. 04.05.2007 70/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
69. 13.04.2007 69/07 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego w Wężyskach.
 
Wydz.
GN
67. 23.04.2007 67/07 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.
 
Wydz.
F
66. 23.04.2007 66/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
65. 19.04.2007 65/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
64. 19.04.2007 64/07 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca roku szkolnego 2006/2007.
 
Wydz.
OK
63. 19.04.2007 63/07 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny.
 
Wydz.
GN
62. 18.04.2007 62/07 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
OK
61. 13.04.2007 61/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
 
Wydz.
F
60. 13.04.2007 60/07 w sprawie wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu gruntów stanowiących własność gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
59. 12.04.2007 59/07 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
 
Wydz.
F
58. 10.04.2007 58/07 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji z BOŚ SA Oddział w Poznaniu w sprawie udzielenia kredytu z linii kredytowej CEB i EBI.
 
Wydz.
IR
57. 10.04.2007 57/07 w sprawie sprostowania udziału w częściach wspólnych budynku i własności gruntu.
 
Wydz.
GN
56. 05.04.2007 56/07 w sprawie zamiany nieruchomości.
 
Wydz.
GN
55. 02.04.2007 55/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste.
 
Wydz.
GN
54. 02.04.2007 54/07 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki.
 
Wydz.
GN
53. 02.04.2007 53/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosna Odrzańskiego.
 
Wydz.
GN
52. 30.03.2007 52/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.
 
Wydz.
F
51. 27.03.2007 51/07 w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Wydz.
GN
50. 26.03.2007 50/07 w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Wydz.
GN
49. 16.03.2007 49/07 w sprawie sprzedaży lokalu z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
48. 14.03.2007 48/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosna Odrzańskiego.
 
Wydz.
GN
47. 13.03.2007 47/07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 
Wydz.
GN
46. 13.03.2007 46/07 w sprawie sprzedaży lokalu z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
45. 07.03.2007 45/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej przeznaczonej pod budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego w drodze publicznego przetargu ustnego.
 
Wydz.
GN
44. 06.03.2007 44/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
43. 06.03.2007 43/07 w sprawie powołania Komisji di przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
 
Wydz.
IR
42. 28.02.2007 42/07 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny.
 
Wydz.
 
41. 23.02.2007 41/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
40. 20.02.2007 40/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
39. 16.02.2007 39/07 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na rok 2007.
 
Wydz.
 
38. 14.02.2007 38/07 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego, położonego w Marcinowicach nr 52 a/5 na lokal socjalny.
 
Wydz.
GN
37. 14.02.2007 37/07 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Karola Marksa nr 20/1 na lokal socjalny.
 
Wydz.
GN
36. 14.02.2007 36/07 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego, położonego w Marcinowicach nr 52 b/2 na lokal socjalny.
 
Wydz.
GN
35. 13.02.2007 35/07 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
34. 02.02.2007 34/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
33. 02.02.2007 33/07 w sprawie ustanowienia cennika opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim.
 
Wydz.
GN
32. 02.02.2007 32/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
31. 01.02.2007 31/07 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej nieruchomości.
 
Wydz.
GN
30. 01.02.2007 30/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
 
Wydz.
GN
29. 29.01.2007 29/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Chyże.
 
Wydz.
O
28. 29.01.2007 28/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Szklarka Radnicka.
 
Wydz.
O
27. 29.01.2007 27/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Bielów.
 
Wydz.
O
26. 29.01.2007 26/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Radnica.
 
Wydz.
O
25. 29.01.2007 25/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Wężyska.
 
Wydz.
O
24. 29.01.2007 24/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Stary Raduszec.
 
Wydz.
O
23. 29.01.2007 23/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Osiecznica.
 
Wydz.
O
22. 29.01.2007 22/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Brzózka.
 
Wydz.
O
21. 29.01.2007 21/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Nowy Raduszec.
 
Wydz.
O
20. 29.01.2007 20/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Marcinowice.
 
Wydz.
O
19. 29.01.2007 19/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Chojna.
 
Wydz.
O
18. 29.01.2007 18/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Strumienno.
 
Wydz.
O
17. 29.01.2007 17/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Sarbia.
 
Wydz.
O
16. 29.01.2007 16/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Retno.
 
Wydz.
O
15. 29.01.2007 15/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Czarnowo.
 
Wydz.
O
14. 29.01.2007 14/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Czetowice.
 
Wydz.
O
13. 29.01.2007 13/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Łochowice.
 
Wydz.
O
12. 29.01.2007 12/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Kamień-Morsko.
 
Wydz.
O
11. 29.01.2007 11/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Gostchorze.
 
Wydz.
O
10. 25.01.2007 10/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
9. 19.01.2007 9/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
8. 18.01.2007 8/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców na wykonanie dokumentacji oraz robót drogowych w 2007r.
 
Wydz.
IR
7. 18.01.2007 7/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN
6. 18.01.2007 6/07 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2007.
 
Wydz.
IR
5. 12.01.2007 5/07 w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.
 
Wydz.
OK
4. 09.01.2007 4/07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Wydz.
OPS
3. 05.01.2007 3/07 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
Wydz.
F
2. 05.01.2007 2/07 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wydz.
GN
1. 03.01.2007 1/07 w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 
Wydz.
GN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-13 12:43:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-13 12:43:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-26 15:46:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »