ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
Nr aktu prawnego
75/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
72/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
71/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
70/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
69/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
Nr aktu prawnego
68/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie udostępnionych w trybie przetargowym i bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
67/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
66/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie dokonania darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
65/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
64/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji