ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
7/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
6/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
5/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
4/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
3/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2024/2025
Nr aktu prawnego
2/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2024/2025
Nr aktu prawnego
1/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
181/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej ruchomego majątku Gminy Krosno Odrzańskie i ustalenia regulaminu jej pracy
Nr aktu prawnego
153/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
180/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji