ˆ

Obwieszczenia i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GN.6220.12.6.2023.EKS (wniosek SOLARPROJEKT S.C., Agata i Dariusz Szczygieł, Adam Bargłowski z siedzibą ul. Jodłowej 23, 15-523 Grabówka) z dnia 08.02.2023 r. pn.: „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych- elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki o nr geod.39/2 położonej na terenie gminy Krosno Odrzańskie, odrąb Stary Raduszec’’

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kleczkowska-Świgoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-28 12:07:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-28 12:12:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 12:13:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”).
Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 83b:
 • ust. 3 w brzmieniu:
  „3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
  1) postaci papierowej albo
  2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”
 • ust. 4 w brzmieniu:
  „4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”
  Ww. przepisy weszły w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody udostępnia się formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można składać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim w formie dokumentu elektronicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kleczkowska-Świgoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-07 12:35:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-07 12:37:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 12:37:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GN.6220.2.11.2022.EKS z dnia 19 września 2022 r., „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 85 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie 00013 Radnica, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kleczkowska-Świgoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 12:16:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 12:20:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 12:20:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o przystąpieniu Zarządu Województwa Lubuskiego dot. realizacji zadania pn.: ,, Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie: - wprowadzania na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; - wprowadzanie na obszarze miasta Zielona Góra , ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; - wprowadzanie na obszarze miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kleczkowska-Świgoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-23 12:17:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-23 12:20:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-23 12:20:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Urzędu Maszkowskiego w Zielonej Górze dot. konsultacji społecznych w sprawie opracowania dokumentu pn.: ,,Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego''

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kleczkowska-Świgoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-28 11:20:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-28 11:21:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-28 11:21:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy WOOD-HOL Sp. z o.o. z dnia 12.07.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu sześciu farm fotowoltaicznych o mocy maksymalnej do 2 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na części dz. nr 25/2, obręb 0008 Kamień Morsko, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kleczkowska-Świgoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-28 11:17:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-28 11:19:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-28 11:19:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GN.6220.5.13.2022.MKu z dnia 6 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową z niezbędną infrastruktura techniczna dla działek o nr ewidencyjnych 1232/10, 1232/11, 1232/22, 1232/14, 1232/23, 1232/25 oraz 1232/102 w Krośnie Odrzańskim, powiat krośnieński, województwo lubuskie’’

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-12 15:06:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-12 15:10:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-12 15:10:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 1232/10; 1232/11; 1232/22, 1232/14, 1232/23, 1232/25 oraz 1232/102 w Krośnie Odrzańskim, powiat krośnieński, województwo lubuskie”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-20 16:20:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-20 16:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-19 11:36:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GN.6220.3.9.2022.MKu z dnia 7 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Radnica” gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-09 10:06:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-09 10:10:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09 10:10:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KOME Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modra 90/108, 02-661 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 1232/10; 1232/11; 1232/22, 1232/14, 1232/23, 1232/25 oraz 1232/102 w Krośnie Odrzańskim, powiat krośnieński, województwo lubuskie”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 15:18:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 15:20:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 15:20:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji