ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 20.05.2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
20 maja 2021 r. o godz. 9.00
odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842 - tekst jednolity z późn. zm.) sesja odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
 
Porządek obrad:   
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.;
2) w sprawie form, wysokości oraz trybu przyznawania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin zaproszonym do osiedlenia się na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
3) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
4) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2021/2022;
5) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych;
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2025;
7) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Sołtysa Szklarki Radnickiej;
     8. Informacje i sprawy różne.
     9. Zamknięcie sesji.
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-12 15:28:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-13 12:01:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13 12:01:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.04.2021

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 24.03.2021

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 23.02.2021

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.01.2021

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 17.12.2020

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 26.11.2020

XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.10.2020

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 08.10.2020

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 08.09.2020

Nawigacja między stronami listy informacji