ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.06.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta, przy ulicy Parkowej 1,
odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego wotum zaufania:
 1. zapoznanie się z raportem o stanie gminy,
 2. debata,
 3. podjęcie uchwały;
 1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r. i sprawozdania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.,  
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,                                                       
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.,                                              
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały;
 1. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.:
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały;
 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.;
 2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031;
 3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2022 r.;
 4. w sprawie sprzedaży nieruchomości pod stację transformatorową;
 5. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Gostchorze.
 1. Informacje i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-22 09:34:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 09:34:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 09:34:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 09.06.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
9 czerwca 2022 r. o godz. 8.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta,
przy ulicy Parkowej 1,
odbędzie się XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031;
3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 
3. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                    WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ KAZIMIERA POTOCKA
PROJEKTY UCHWAŁ [LINK]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-07 11:00:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-08 10:18:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08 10:18:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 10.05.2022

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.04.2022

XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 07.04.2022

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.03.2022

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 24.02.2022

XLIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 21.01.2022

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 21.12.2021

XLI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 09.12.2021

Nawigacja między stronami listy informacji