ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 25.11.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
25 listopada 2022 r. o godz. 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta, przy ulicy Parkowej 1,
odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport podsumowujący działania Stowarzyszenia 515 z realizowanego projektu #TEMATRZEKA - mieszkańcy gminy włączani w decyzje dotyczące środowiska oraz interwencji wolontariuszy i społeczników podczas skażenia Odry.
 8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.;
 2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031;
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
 4. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
 5. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2021-2026”;
 6. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia;
 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra Gł. – Gubin - Guben;
 8. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców;
 9. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;
 10. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
10. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie.
11. Informacje i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI
PROJEKTY UCHWAŁ [LINK]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 13:24:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-18 12:36:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18 12:36:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 25.10.2022

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.09.2022

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 25.08.2022

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.06.2022

XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 09.06.2022

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 10.05.2022

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.04.2022

XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 07.04.2022

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.03.2022

Nawigacja między stronami listy informacji