ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 23.02.2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
23 lutego 2021 r. o godz. 9.00
odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842) sesja odbędzie
się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
 
Porządek obrad:   
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Współpraca Gminy Krosno Odrzańskie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum  - partnerem społecznym realizującym zadania w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030;
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 „Być razem”;
4) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie;
5) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;
6) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz z dnia 14 grudnia 2020 r.
       9. Informacje i sprawy różne.
      10. Zamknięcie sesji.
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-16 09:13:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-16 12:37:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-16 12:38:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.01.2021

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 17.12.2020

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 26.11.2020

XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.10.2020

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 08.10.2020

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 08.09.2020

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 07.07.2020

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 04.06.2020

XX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 13.05.2020

Nawigacja między stronami listy informacji