ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Komisja Rewizyjna
Skład Komisji:
 1. Piotr Garczyński – przewodniczący;
 2. Dorota Kwapisiewicz;
 3. Marek Górski;
 4.  Katarzyna Kula;
 5. Grażyna Myśliwiec.

Zadania Komisji:
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie

 
2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Skład Komisji:
 1. Bartosz Zaborowicz – przewodniczący;
 2. Tomasz Rogowski;
 3. Krystian Forster;
 4. Kazimiera Potocka;
 5. Leszek Fijałkowski.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) budżet gminy,
2) ustalanie kierunków rozwoju,
3) plany inwestycji wieloletnich,
4) inwestycje komunalne,
5) gospodarka nieruchomościami,
6) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
7) podatki i opłaty lokalne,
8) opłaty czynszowe,
9) funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
10) współpraca z społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz instytucji pozarządowych;
11) promocja gospodarcza i turystyczna.

 
3. Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej
Skład Komisji:
 1. Danuta Cierpisz – przewodnicząca;
 2. Marek Górski;
 3. Ewa Klepczyńska;
 4. Grażyna Myśliwiec;
 5. Jarosław Lipiński.

  Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
  1) projekty zagospodarowania przestrzennego,
  2) budownictwo socjalne i komunalne,
  3) gospodarka nieruchomościami,
  4) lokalny transport,
  5) usługi dla ludności,
  6) ochrona środowiska, przyrody i gospodarka wodna,
  7) melioracje,
  8) ochrona przeciwpowodziowa,
  9) rolnictwo,
  10) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  11) utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
  12) wysypiska gminne i ponadgminne,
  13) utylizacja odpadów komunalnych,
  14) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, chodników,
  15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  16) ochrony p.poż.

   
4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Skład Komisji:
 1. Dorota Kwapisiewicz – przewodnicząca;
 2. Mariusz Grycan;
 3. Artur Kozakiewicz;
 4. Katarzyna Kula;
 5. Piotr Garczyński.

  Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy:
  1) edukacja publiczna w zakresie: gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych,
  2) bibliotek gminnych,
  3) placówek upowszechniania kultury i sportu,
  4) upowszechniania idei samorządności,
  5) związków gmin i stowarzyszeń,
  6) nagrody kulturalnej,
  7) honorowego obywatelstwa,
  8) stypendia,
  10) opieka społeczna i zdrowotna,
  11) gminne programy przeciwdziałania patologiom,
  12) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  13) promocja gospodarcza i turystyczna.
 
 
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Skład Komisji:
 1. Artur Kozakiewicz - przewodniczący,
 2. Mariusz Grycan,
 3. Danuta Cierpisz,
 4. Ewa Klepczyńska,
 5. Leszek Fijałkowski.
 
Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy:
1) opiniowania projektów uchwał Rady w sprawach skarga na działania Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, składanych w trybie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach wniosków, składanych w trybie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
3) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach petycji, składanych w trybie Ustawy o petycjach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-06 13:08:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-06 13:08:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-30 08:52:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »