ˆ

Komitety Osiedlowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zniesienie Osiedla Nr 1 oraz Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Dnia 30 sierpnia 2012 r. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim podjęła uchwałę w sprawie zniesienia Osiedla Nr 1 oraz Osiedla Nr 2 - będących jednostkami pomocniczymi Gminy Krosno Odrzańskie. Uchwała weszła w życie 27 września 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-12 10:16:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-12 10:23:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-12 10:23:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 9 maja 2012 r. na Zamku Piastowskim, przy ulicy Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim odbędą się wybory przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Rozpoczęcie wyborów o godzinie 19.00.

 
Zarządzenie nr 39/2012 - Pobierz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-26 11:22:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-26 11:22:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-26 11:22:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2

Akapit nr 1 - brak tytułu


Przewodniczący Osiedla Nr 2:
Paweł Żukowski
 
Zarząd Osiedla Nr 2 :
Malwina Maciąg, Monika Czaplińska, Paweł Frencel,  Antoni Wysocki, Mieczysław Forster
 
Komisja Rewizyjna: Kazimiera Potocka, Tomasz Miechowicz, Radosław Sujak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska - Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska - Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-29 09:10:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-29 09:10:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29 09:10:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 171 /11

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

 

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr XII/99/11     Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu  Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 107, poz. 2035) zarządza się,              co następuje:

 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, zwołuję ogólne Zebranie Mieszkańców w następującym terminie:

1)       I termin zebrania 15 listopada 2011 r. godz. 17.30 w sali konferencyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej przy u. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim,

 

2)       II termin zebrania 15 listopada 2011 r. godz. 17.45  w sali konferencyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej przy u. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim.

§ 2.  Przewodniczącym zebrania będzie Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

§ 3. Porządek zabrania obejmować będzie:

1.      Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2.      Przyjęcie porządku zebrania.

3.      Sprawozdanie przewodniczącego Komitetu z działalności za okres kadencji.

4.      Przedstawienie zadań i celów samorządu mieszkańców osiedla.

5.      Omówienie procedury wyboru przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla.

6.      Przeprowadzenie wyborów:

1)     Przewodniczącego:

a)     powołanie komisji skrutacyjnej,

b)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego,

c)     przygotowanie kart wyborczych,

d)     głosowanie,

e)     ustalenie wyników wyborów,

f)      sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

2)     Członków Zarządu Osiedla:

a)     powołanie komisji skrutacyjnej,

b)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu Osiedla,

c)     przygotowanie kart wyborczych,

d)     głosowanie,

e)     ustalenie wyników wyborów,

f)      sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

7.      Wolne wnioski i zapytania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                             Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska - Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska - Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-29 09:09:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-29 09:09:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29 09:09:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3871 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR  170 /11

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

 

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr XII/98/11     Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu  Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 107, poz. 2034) zarządza się,               co następuje:

 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, zwołuję ogólne Zebranie Mieszkańców w następującym terminie:

1)       I termin zebrania 9 listopada 2011 r. godz. 17.30 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim,

 

2)       II termin zebrania 9 listopada 2011 r. godz. 17.45 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

§ 2.  Przewodniczącym zebrania będzie Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

§ 3. Porządek zabrania obejmować będzie:

1.      Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2.      Przyjęcie porządku zebrania.

3.      Sprawozdanie przewodniczącego Komitetu z działalności za okres kadencji.

4.      Przedstawienie zadań i celów samorządu mieszkańców osiedla.

5.      Omówienie procedury wyboru przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla.

6.      Przeprowadzenie wyborów:

1)     Przewodniczącego:

a)     powołanie komisji skrutacyjnej,

b)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego,

c)     przygotowanie kart wyborczych,

d)     głosowanie,

e)     ustalenie wyników wyborów,

f)      sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

2)     Członków Zarządu Osiedla:

a)     powołanie komisji skrutacyjnej,

b)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu Osiedla,

c)     przygotowanie kart wyborczych,

d)     głosowanie,

e)     ustalenie wyników wyborów,

f)      sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

7.      Wolne wnioski i zapytania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                             Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska - Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska - Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-29 08:58:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-29 08:58:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29 08:58:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 80 / 2007
Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 14 maja 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków
zarządu Komitetu Osiedlowego Nr 2 w Krośnie Odrzańskim.

Na podstawie § 24 Statutu Osiedla Nr 2 jednostki pomocniczej Gminy Krosno Odrzańskie, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII /56/ 99 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 1999 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu Komitetu Osiedlowego Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, zwołuję ogólne Zebranie Mieszkańców w następującym terminie:

- I termin zebrania 29 maja 2007 r. godz. 18.00 w sali konferencyjnej Hali Sportowo-
Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim,

- II termin zebrania 29 maja 2007 r. godz. 18.30 w sali konferencyjnej Hali Sportowo-
Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim,

2. Przewodniczący zebrania – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

§ 2. Porządek zebrania obejmować będzie:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Sprawozdanie przewodniczącego Komitetu z działalności za okres kadencji.
4. Omówienie procedury wyboru członków zarządu Komitetu Osiedlowego oraz jego przewodniczącego
5. Przeprowadzenie wyborów:
1) Przewodniczącego
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
2) członków Komitetu Osiedlowego
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na członków zarządu Komitetu Osiedlowego,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
3) Komisji Rewizyjnej
a) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,
b) głosowanie,
c) ogłoszenie wyników wyborów.
6. Wolne wnioski i zapytania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kaseprska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kaseprska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-29 07:54:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-29 07:54:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-05-29 07:54:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 79 / 2007
Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 14 maja 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków
zarządu Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Krośnie Odrzańskim,.

Na podstawie § 24 Statutu Osiedla Nr 1 jednostki pomocniczej Gminy Krosno Odrzańskie, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII /56/ 99 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 1999 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, zwołuję ogólne Zebranie Mieszkańców w następującym terminie:

- I termin zebrania 31 maja 2007 r. godz. 18.00 w auli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim

- II termin zebrania 31 maja 2007 r. godz. 18.30 w auli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim


2. Przewodniczący zebrania – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

§ 2. Porządek zebrania obejmować będzie:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Sprawozdanie przewodniczącego Komitetu z działalności za okres kadencji.
4. Omówienie procedury wyboru członków zarządu Komitetu Osiedlowego oraz jego przewodniczącego
5. Przeprowadzenie wyborów:
1) Przewodniczącego
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
2) członków zarządu Komitetu Osiedlowego
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na członków zarządu Komitetu Osiedlowego,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
3) Komisji Rewizyjnej
a) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,
b) głosowanie,
c) ogłoszenie wyników wyborów.
6. Wolne wnioski i zapytania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-29 07:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-29 07:52:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-05-29 07:52:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »