ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 11:24:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Bendkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 11:30:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Bendkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20 11:30:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Czas rozpoczęcia konsultacji: 22 października 2020 r.
Czas zakończenia konsultacji: 5 listopada 2020 r.
Forma konsultacji: konsultacje pisemne oraz bezpośrednich spotkań organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, w budynku A – urna przy wejściu głównym, listownie
na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie; mailowo na adres: lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 5 listopada 2020 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Dodatkowo, projekt uchwały można skonsultować w bezpośrednich spotkaniach organizacji pozarządowych i innych podmiotów, na których przedstawiony będzie projekt aktu prawa miejscowego. Spotkania odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w 3 terminach:
1)    22 października 2020 r. godz. 16:00 – 18:00;
2)    29 października 2020 r. godz. 16:00 – 18:00;
3)    5 listopada 2020 r. godz. 16:00 – 18:00.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, zainteresowani udziałem w spotkaniu konsultacyjnym, proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w wybranym terminie, pod nr telefonu 510 241 821 lub adresem e-mail: . W jednym spotkaniu, ze względu na stan epidemiczny w kraju i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, uczestniczyć może maksymalnie 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
Informacja zamieszczona w dniu 15.10.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-15 11:11:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-15 11:19:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-23 12:48:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Retno – kolejny termin

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zrzeczeniem się funkcji Sołtysa oraz brakiem kandydatów na Sołtysa na zebraniu wyborczym, które odbyło się 26 sierpnia 2020 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego zarządził kolejne wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Retno. Zebranie wiejskie odbędzie się 6 września 2020 r. o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Retnie.
 
Porządek zebrania obejmuje:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa:
            1) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
            2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów;
            3) głosowanie;
            4) ogłoszenie wyników.
4. Wolne wnioski i zapytania.
 
Zarządzenie Nr 99/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Retno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-27 12:22:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-27 12:22:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27 12:22:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Retno

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zrzeczeniem się funkcji Sołtysa, w dniu 18 sierpnia 2020 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego zarządził wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Retno. Zebranie wiejskie odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Retnie.
 
Porządek zebrania obejmuje:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i współpracy z Radą Sołecką.
4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa:
            1) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
            2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów;
            3) głosowanie;
            4) ogłoszenie wyników.
5. Wolne wnioski i zapytania.
 
Zarządzenie Nr 97/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Retno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-18 14:08:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-18 14:08:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-18 14:08:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 26/2020 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskiej przeznaczonej do zbycia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kulczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-05 14:51:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-05 14:54:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-06 08:09:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne Projektu PZŚ w sprawie zadania 1B.1/1 (B) - Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-01 14:26:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-01 14:29:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01 14:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

wyniki otwartrego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznana
1
Ludowy Zespół Sportowy "Pogoń" w Wężyskach
Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych drużyny Pogoń Wężyska
19 000,00 zł
2
Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów
Upowszechnianie kultury fizycznej - Puchar Burmistrza w biegu na orientację  -  Bieg w labiryncie - DOŻYNKI 2020
     895,00 zł
Razem:
19 895,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 22.04.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-22 14:26:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-22 14:27:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-22 14:27:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
 
 
Ochrona zdrowia - promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizacja imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Organizacja turniejów siatkarskich dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie
1 500,00 zł
2
Stowarzyszenie Subsidium
Zdrowa rodzina-pogodna rodzina  - VI Piknik zdrowia
1 500,00 zł
Razem:  
 3 000,00 zł
 
 
 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Organizacja tradycyjnej imprezy tematycznej - Noc Świętojańska w Starym Raduszcu
3 500,00 zł
2
Towarzysto Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Publikacja kwartalnika historyczno - kulturalnego "Krosno nad Odrą"
   600,00 zł
3
Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze " Cantores"
Magnificat anima mea
2 900,00 zł
Razem: 
7 000,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Towarzysto Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
W kamiennym kręgu
2 000,00 zł
2
 Stowarzyszenie Młode Krosno
Krosno SMART Lider
1 000,00 zł
Razem: 
3 000,00 zł
 
 
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 27.03.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-27 09:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-27 09:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27 10:11:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

unieważnienie

Krosno Odrzańskie, 2020-03-06

UNIEWAŻNIENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej ogłoszony w dniu 31 stycznia 2020 r., w terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 25 lutego 2020 r. nie wpłynęła  żadna oferta.
Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Krosna Odrzańskiego z dniem 6 marca 2020 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, a także działalności charytatywnej w roku 2020.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-09 08:09:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-09 08:10:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09 09:10:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego, informującego o wydaniu decyzji znak: GN.6220.10.13.2019.MKu z dnia 02 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.1(b)”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kułacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-03 15:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-03 15:09:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-03 16:09:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5026 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji