ˆ

Projekty Uchwał Rady

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekty uchwał na XVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r.

Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 18.12.2019 r.

Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 28.11.2019 r.

Projekty uchwał na XIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r.

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 22.10.2019 r.

Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 11.09.2019 r.

Projekty uchwał na XI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Projekt uchwały na X nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2019 r.

Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 27.06.2019 r.

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 15.05.2019 r.

Nawigacja między stronami listy informacji