ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
Nr aktu prawnego
161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/232/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowice
Nr aktu prawnego
XXVII/231/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2021-2024”
Nr aktu prawnego
XXVII/230/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXVII/229/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Krosno Odrzańskie rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji
Nr aktu prawnego
XXVII/228/20
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XXVII/227/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/226/20
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji