ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/243/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
28/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
27/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2021
Nr aktu prawnego
26/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
25/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
24/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
23/21
Status
Uchylony
Lp: 18
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Punktu potrzeb transportowych związanych z dowozem osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-Cov-2
Nr aktu prawnego
22/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
21/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
20/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji