ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie, w przypadku ich nieobecności
Nr aktu prawnego
93/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
92/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
91/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mediateki - Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim za 2021 rok
Nr aktu prawnego
90/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim za 2021 rok
Nr aktu prawnego
89/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
88/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca
Nr aktu prawnego
XLVIII/370/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Nr aktu prawnego
XLVIII/369/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
XLVIII/368/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
XLVIII/367/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji