ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXVIII/239/21
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVIII/238/21
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXVIII/237/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki
Nr aktu prawnego
XXVIII/236/21
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXVIII/234/21
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/233/21
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
12/21
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
11/21
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
10/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji