ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/366/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLVIII/365/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XLVIII/364/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/363/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XLVII/10/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie Odrzańskim dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Nr aktu prawnego
XLVII/362/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego w Zielonej Górze dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Nr aktu prawnego
XLVII/361/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
Nr aktu prawnego
XLVII/360/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XLVII/359/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVII/358/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji