ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Elżbiety Miernik - Krukurka – Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia „Planu działań krótkoterminowych dla gminy Krosno Odrzańskie w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu”
Nr aktu prawnego
149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu będącego na wyposażeniu Gminnego magazynu przeciwpowodziowego
Nr aktu prawnego
148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
145/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
144/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji