ˆ

Dzierżawa nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 117/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 5 sierpnia 2014 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu mieruchomości położonych w Zawadzie, przeznaczonych w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Milak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Milak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-06 09:35:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-06 09:42:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 11:34:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 5 sierpnia 2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Milak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Milak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-06 08:58:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-06 09:25:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 11:33:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 92/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Łężycy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Goździelewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Goździelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-18 08:55:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-18 09:11:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-18 09:11:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Ochli, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Milak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Milak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-20 08:00:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-20 08:04:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-20 08:04:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                             ZARZĄDZENIE  NR  3 / 2014
                                        WÓJTA   GMINY   ZIELONA   GÓRA
                                             z   dnia   7 stycznia  2014r.  
 
 
       w   sprawie :  sporządzenia   wykazu   nieruchomości  przeznaczonych  do  dzierżawy  
 
 
            Na  podstawie  art. 30  ust.2 pkt.3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r  o  samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2013r  poz.594 z późn. zm.) w  związku  z  art. 25, art.35 ust.1
ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997r  o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r  Nr 102,
poz.651 z późn. zm.)    
 
                                                    zarządza  się ,  co  następuje
 
§ 1. Ustala  się  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  dzierżawy, jak  w  załączniku
 Nr  1  do  niniejszego  zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz,  o  którym  mowa  w   § 1, podlega  wywieszeniu  na  tablicy  informacyjnej
  w  Urzędzie  Gminy  w  Zielonej  Górze  i  na  tablicy  ogłoszeń  w  sołectwie   Racula  na
  okres  21  dni.
 
§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Gruntami
   Urzędu  Gminy  Zielona  Góra.
 
§ 4. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.  
 
 
 
 
                                                                                                         Załącznik  Nr 1
                                                                                                         Do  Zarządzenia  Nr   3/2014
                                                                                                         Wójta  Gminy Zielona  Góra 
                                                                                                          z  dnia  7 stycznia   2014r
 
  Wykaz  nieruchomości   przeznaczonej  do  dzierżawy  w  drodze  bezprzetargowej
 
 
Lp.
Położenie   działki
(miejscowość)
Nr   działki
Pow.
Działki
w  m ²
Nr   księgi
Wieczystej
Powierzchnia
gruntu  do
dzierżawy
w  m ²
Czynsz  miesięczny
   w  zł (netto)
     0,50zł/1m ²
1
        2
      3
    4
         5
      6
           7
 
 1.
 
     Racula
 
415/6
 
   38
 
ZG1E /00075809/3
    
         38
 
    19,00 zł
 
1.Nieruchomość  niezabudowana  oznaczona  Nr działki  415/6 o pow. 38 m ² położona  we
wsi  Racula  zapisana  w KW  ZG1E /00075809/3  stanowi  własność  Gminy Zielona  Góra.
2.Powyższą nieruchomość oddaje się  w  dzierżawę  na  rzecz „Zielonogórskie  Wodociągi
i Kanalizacja”  Sp. z o.o. z/s   w  Zielonej  Górze  ul. Zjednoczenia  110 a  z  przeznaczeniem
na  działalność  statutową  Spółki pod  budowę  przepompowni  ścieków PS-4 Ra  na  czas  określony  do  31 grudnia 2016r.
3. Ustala  się   kwartalny  termin  wnoszenia  opłat  z tytułu  dzierżawy.                               
4.Do  czynszu  z tytułu  dzierżawy nieruchomości płatnego  do 30 pierwszego miesiąca  kwartału, zostanie  doliczony  obowiązujący  podatek  VAT ( 38 m ² x 0,50 zł = 19,00 zł  + obowiązujący  podatek  VAT 23 %  tj. 4,37 zł = 23,37 zł  brutto).
5. Stawka  czynszu  podlega corocznej  waloryzacji o  wskaźnik  średnioroczny  wzrostu  cen i  usług  konsumpcyjnych  ogłoszony przez  Prezesa  Głównego Urzędu  Statystycznego  w Monitorze   Polskim  od  2015r.
6. Wykaz  zostaje  wywieszony  w  terminie  od  dnia  10.01.2014 r. do  dnia   30.01.2014r.
na  tablicy   informacyjnej  w  siedzibie  Urzędu  (II piętro ), na  tablicy  ogłoszeń  w sołectwie
Racula oraz  na  stronie  internetowej : www.gminazg.pl , natomiast  informacja  o wywieszeniu  wykazu  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  w  Gazecie  Lubuskiej. 
 
 
 
 
 
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
H.Milak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H.Milak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-08 14:50:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-08 14:51:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-08 14:51:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Raculi

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                     Zarządzenie   Nr  2 /2014
                                    Wójta  Gminy  Zielona  Góra
                                    z   dnia  7 stycznia  2014r
 
     w    sprawie :  dzierżawy  nieruchomości  niezabudowanej  położonej  w  Raculi
 
                   
          Na  podstawie  art. 30  ust.2   pkt 3 ustawy  z  dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594  z  późn. zm.), w  związku  z  art. 13  ust.1,  art. 25,
 i art. 37 ust. 4  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U.
z 2010r.  Nr 102, poz. 651 z  późn. zm. ) w  związku  z uchwałą  Nr XLII.342.2013 Rady  Gminy  Zielona Góra  z dnia 30  grudnia 2013r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  kolejnej umowy  dzierżawy   na  czas  oznaczony  do  3  lat  z  dotychczasowym  dzierżawcą,  której  przedmiotem  jest ta  sama  nieruchomość
                                              
                                                     zarządza  się , co  następuje :
 
         §  1. Przeznaczyć  do ponownego  oddania  w  dzierżawę  w  drodze  bezprzetargowej   nieruchomość  niezabudowaną  oznaczoną  numerem  415/6  o  pow. 38 m ²  położoną  w  Raculi  na  rzecz  Spółki   pod  nazwą  „ Zielonogórskie  Wodociągi  i  Kanalizacja” Sp. z o.o.
z  siedzibą  w  Zielonej  Górze   przy ul.  Zjednoczenia  110 a,  w  celu  prowadzenia  działalności  statutowej.
 
        § 2. Ustala  się  czynsz  za  dzierżawę   nieruchomości  niezabudowanej   określonej
 w  § 1  w  wysokości  0,50 zł   za  1 m ²  miesięcznie  plus obowiązujący  podatek  VAT.
 
        § 3.  Zawarcie   kolejnej  umowy  dzierżawy   nieruchomości , o  której  mowa  w  § 1, nastąpi  na  czas  określony  do  31 grudnia  2016 r.
 
       § 4. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Gminy  Zielona  Góra. 
 
     §5. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.
 
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
H.Milak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H.Milak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-08 14:42:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-08 14:42:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-08 14:42:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych w Zawadzie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt  Gminy  Zielona  Góra
o  g  ł  a  s  z  a  :
publiczny  przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych:
 
 
Lp
 
 
 
 
Położenie
(miejscowość )
 
Nieruchomość oznaczona nr. działek
 
Pow.
działki
w ha
 
Nr
KW
 
Przeznaczenie zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
 
Łączna wysokość czynszu dzierżawnego
w zł (netto) + (VAT)
 
Łączna
wysokość wadium
w zł
 
Łączna minimalna wysokość postąpienia w zł
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Zawada
1191/3
1193/6
1193/9
1193/10
1193/11
1193/12
0,5567
0,1732
0,2331
0,0585
0,2501
0,4610
ZG1E/00097914/2
Budowa instalacji fotowoltaicznej.
11,000,00
2,750,00
110,00
 
 
 
łączna pow. 1,7326 ha
 
 
 
 
 
 
W/w nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. 1,7326ha zapisane w KW ZG1E/00097914/2 położone są w Zawadzie i stanowią własność Gminy Zielona Góra, w/w nieruchomości położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowe działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budowę instalacji fotowoltaicznej.
Powyższe działki tworzą nierozerwalną całość oraz warunkują poprawne użytkowanie.
Wyżej wymienione nieruchomości nie obciążają długi i ograniczenia, a także nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 roku o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy w Zielonej Górze ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41  w sali  obrad – II piętro .
                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3-miesięcznej stawki czynszu wywoławczego za cały teren z dopiskiem „wadium na kompleks działek położonych w Zawadzie o łącznej powierzchni 1,7326 ha z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej” na konto: PKO BP S.A.  Nr 88 1020 5402 0000 0002 0027 9000 ,  w takim terminie, aby najpóźniej  w dniu 10 stycznia 2014r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy Zielona Góra .
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis z odpowiedniego rejestru, a przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi zaświadczenie w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG o wpisie do CEIDG wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatną dzierżawę nieruchomości .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.
                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, po rozstrzygnięciu przetargu , przelewem na podane konto bankowe.
Kwota czynszu dzierżawnego netto nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawka 23%.
Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz na rok wg. średniego wskaźnika cen towaru i usług  konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.) . Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu, w formie właściwej dla jego ogłoszenia .
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zielonej Górze, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada oraz na stronie internetowej www.bip.gminazg.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie lokalnej.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zielonej Górze  ul.Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, pokój nr 305  tel. 68 475-56-88.
 
 
W Ó J T
 
mgr Mariusz Zalewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Goździelewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Goździelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-05 07:53:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-05 08:01:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05 08:01:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 146/ 2013 WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 24 października 2013 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawadzie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                         ZARZĄDZENIE    NR  146 / 2013
                                                    WÓJTA    GMINY   ZIELONA   GÓRA 
                                                       z  dnia  24 października  2013r  
 
     w   sprawie  sporządzenia i ogłoszenia wykazu  nieruchomości  niezabudowanych
     położonych  w  Zawadzie,  przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę  w  drodze przetargu    
 
 
                     Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z  2013r   poz. 594),  w  związku  z art.25,  art.35  ust.1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U z 2010r.  Nr 102,  poz. 651 z  późn.  zm.)
 
                                                    zarządza  się ,  co  następuje
 
    § 1. Ustala  się  wykaz  nieruchomości  niezabudowanych  przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę w drodze   przetargu  nieograniczonego, jak  stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Wykaz , o którym  mowa w § 1, podlega  wywieszeniu  na tablicy  informacyjnej  w  Urzędzie  Gminy  w Zielonej  Górze  i wywieszeniu na  tablicy  ogłoszeń  w  sołectwie   Zawada  na  okres  21 dni.
 
  §  3. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Gruntami
Urzędu  Gminy  Zielona  Góra.
 
  §  4. Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem ogłoszenia  na  tablicy  informacyjnej  Urzędu
Gminy  w  Zielonej  Górze.
 
 
 
 
                                                                                                       Załącznik  Nr 1
                                                                                                       Do  Zarządzenia  Nr  146 /2013
                                                                                                       Wójta  Gminy Zielona  Góra 
                                                                                                        z  dnia  24 października 2013r
 
             Wykaz  nieruchomości  niezabudowanych  położonych   w   miejscowości  Zawada,
                                   przeznaczonych   do  dzierżawy w  drodze  przetargu .
 
 
 
 
 
 
Lp.
 
 
 
 
Położenie   działki
(miejscowość)
 
 
 
Nr   działki
 
 
 
Pow.
Działki
w  ha
 
    
 
   Nr   księgi
    Wieczystej
 
 
  Powierzchnia
   gruntu  do
  dzierżawy
  w   ha
 
Przeznaczenie
działki   zgodnie  z  miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego
 
 
wysokość
  czynszu
dzierżawnego
 rocznego
w  zł (netto)
+ ( VAT)
1
        2
      3
    4
         5
      6
           7
       8
 
 1.
 
   Zawada
 
1191/3
 
0,5567
 
ZG1E/00097914/2
    
       0,5567
 
 
Brak  obowiązującego
miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
 
 
 
 
 
 11.000,00
 
 2.
 
  Zawada  
 
1193/6
 
0,1732
 
ZG1E/00097914/2
 
       0,1732
 
 3.
 
  Zawada
 
1193/9
 
0,2331
 
ZG1E/00097914/2
 
       0,2331
 
4.
 
  Zawada
 
1193/10
 
0,0585
 
ZG1E/00097914/2
 
       0,0585
 
5.
 
  Zawada
 
1193/11
 
0,2501
 
ZG1E/00097914/2
 
       0,2501
 
6.
 
  Zawada
 
1193/12
 
0,4610
 
ZG1E/00097914/2
 
       0,4610
 
 
1.  a) W/w  nieruchomości  niezabudowane o łącznej pow. 1,7326 ha  zapisane  w  KW ZG1E /00097914/2  położone   są  w   Zawadzie  i  stanową  własność  Gminy Zielona  Góra.
      b) W/w  nieruchomości   położone  są  na  terenie , dla  którego  brak  jest  obowiązującego
miejscowego  planu   zagospodarowania   przestrzennego .
Na  przedmiotowe działki została   wydana  decyzja  o  warunkach  zabudowy  z przeznaczeniem   pod  budowę  instalacji  fotowoltaicznych.
2.   Powyższe  nieruchomości  gruntowe  oddaje się  w  dzierżawę   na  czas  określony  na  okres  9  lat z  przeznaczeniem  na postawienie instalacji fotowoltaicznej  stanowiące źródło   energii  odnawialnej.        
3.  Z tytułu  dzierżawy  ustala  się roczny  czynsz dzierżawny w  wysokości   11.000,00 zł netto.
4.  Do  czynszu  z tytułu  dzierżawy  za nieruchomości  niezabudowane  zostanie  doliczony  obowiązujący  podatek  VAT tj.  23 %   
5.  Ustala  się  termin  wnoszenia  opłat  z tytułu  czynszu  dzierżawnego :
 -  czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 30 czerwca każdego roku  dzierżawnego
6.  Stawka  czynszu  podlega  corocznej  waloryzacji o  wskaźnik  średnioroczny  wzrostu  cen
i  usług   konsumpcyjnych  ogłoszony   przez  Prezesa   Głównego  Urzędu  Statystycznego   w
Monitorze   Polskim   począwszy  od  2015r.
7. Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). osoby którym przysługuje prawo   pierwszeństwa w nabyciu powyższych nieruchomości  powinny składać wnioski  w terminie  od  dnia  28.10.2013r   do  dnia  10.12.2013r   na adres Urzędu Gminy Zielona Góra
 ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
8.  Wykaz  zostaje  wywieszony  w  terminie  od  dnia  28.10.2013r  do  dnia  18.11.2013r  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  Urzędu (II piętro ), na tablicy  ogłoszeń  w sołectwie  Zawada  oraz  na  stronie  internetowej : www.gminazg.pl , natomiast  informacja  o wywieszeniu  wykazu  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  w  Gazecie  Lubuskiej. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Milak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Milak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-24 14:05:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-24 14:05:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-24 14:05:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 145/ 2013 WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych położonych w Zawadzie do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                              ZARZĄDZENIE    NR  145/ 2013
                                          WÓJTA    GMINY   ZIELONA   GÓRA 
                                              z    dnia  24 października 2013 r.  
 
              w   sprawie   przeznaczenia nieruchomości  niezabudowanych   położonych  w
               Zawadzie  do oddania w dzierżawę  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
               oraz ustalenia  stawki   czynszu  z  tytułu  dzierżawy.    
                   
                          Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2013r   poz.594 ), oraz  § 2 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust.2  uchwały  Nr VI/64/2007  Rady  Gminy  Zielona  Góra  z  dnia  30 marca  2007 roku w  sprawie  zasad nabywania, zbywania  i  obciążania   nieruchomości   oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy niż  3  lata ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 40, poz.681 )
 
                                                    zarządza  się ,  co  następuje  
 
      § 1. 1  Przeznacza  się do oddania w dzierżawę  nieruchomości  niezabudowane   stanowiące  mienie  komunalne położone  w Zawadzie,  oznaczone  numerem  ewidencyjnym  jako  działki :  1191/3   , 1193/6  , 1193/9  , 1193/10 , 1193/11  ,1193/12  o  ogólnej  pow.  1,7326  ha
       2.  Dzierżawa  nieruchomości  o których  mowa  w  ust.1, następuje w  drodze  przetargu ustnego  nieograniczonego.
 
     § 2. Ustala  się  roczną stawkę   wywoławczą  czynszu  z  tytułu  dzierżawy nieruchomości  niezabudowanych  o  pow. 1,7326  ha  określonych   w  §  1 ust.1  w  wysokości 11.000  zł  netto  rocznie,  plus  obowiązujący  podatek  VAT.
 
  § 3. Zawarcie  umowy  dzierżawy  na  nieruchomości  o których  mowa   w  § 1 ust.1  nastąpi
   na  czas  określony  na  okres  9  lat.
 
  § 4. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Gruntami
  Urzędu  Gminy   Zielona  Góra.
 
  § 5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Milak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Milak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-24 14:01:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-24 14:02:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-24 14:02:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 109/ 2013 WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 3 września 2013r w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Janach, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE    NR 109/ 2013
WÓJTA    GMINY   ZIELONA   GÓRA
z    dnia 3 września 2013r
 
     w   sprawie:  sporządzenia i ogłoszenia wykazu  nieruchomości  położonej  w  Janach,
                             przeznaczonej  do  dzierżawy  w  drodze  bezprzetargowej  
 
 
                     Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2013r, poz.594),  w  związku  z  art.25, art.35  ust.1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U z 2010r.  Nr 102,  poz. 651 z  późn.  zm.)
 
                                                    zarządza  się ,  co  następuje
 
    § 1. Ustala  się  wykaz  nieruchomości  niezabudowanej  przeznaczonej  do  dzierżawy, w drodze bezprzetargowej jak  w  załączniku  Nr  1  do  niniejszego  zarządzenia.
 
   § 2. Wykaz , o którym  mowa w § 1, podlega  wywieszeniu  na tablicy  informacyjnej  w  Urzędzie  Gminy  w Zielonej  Górze  i na  tablicy  ogłoszeń  w  sołectwie  Jany na  okres  21 dni.
 
  §  3. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Gruntami
Urzędu  Gminy  Zielona  Góra.
 
  §  4. Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem ogłoszenia  na  tablicy  informacyjnej  Urzędu
Gminy  w  Zielonej  Górze.
 
 
 
 
                                                                                                       Załącznik  Nr 1
                                                                                                       Do  Zarządzenia  Nr  109 /2013
                                                                                                       Wójta  Gminy Zielona  Góra 
                                                                                                        z  dnia 3 września 2013r
 
 
Wykaz  nieruchomości   przeznaczonej  do  dzierżawy w  drodze  bezprzetargowej .
 
 
Lp.
Położenie   działki
(miejscowość)
Nr   działki
Pow.
Działki
w  m ²
Nr   księgi
Wieczystej
Powierzchnia
gruntu  do
dzierżawy
w  m ²
Czynsz  roczny
   w  zł (netto)
1
2
3
    4
5
6
7
 
 1.
 
Jany
 
164/2
 
2500
 
ZG1E/000/88630/1
    
2500
 
100,00 zł
 
1.Nieruchomość  niezabudowana  oznaczona  Nr działki 164/2 o pow. 2500  m² położona  we  wsi Jany  zapisana  w KW  ZG1E /000/88630/1  stanowi  własność  Gminy Zielona  Góra.
2.Powyższą nieruchomość oddaje się  w  dzierżawę z przeznaczeniem  na  cele upraw jednorocznych na  czas  określony  do dnia 01.10.2013r. do dnia 30.09.2016r. tj. 3 lata
3. Ustala  się  roczny termin wnoszenia czynszu z tytułu dzierżawy do dnia 30 czerwca każdego roku.
4. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi do zapłaty rocznie 100,00 zł .
5. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik średnioroczny wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim począwszy od 2014r.
6. Wykaz  zostaje  wywieszony  w  terminie  od  dnia  05.09.2013r  do  dnia 25.09.2013r  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  Urzędu (II piętro ), na tablicy  ogłoszeń  w sołectwie Jany oraz  na  stronie  internetowej : www.gminazg.pl , natomiast  informacja  o wywieszeniu  wykazu  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  w  Gazecie  Lubuskiej.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Goździelewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Goździelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-05 09:21:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-05 09:21:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-05 09:21:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji