ˆ

rok 2014

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Budowa słupa w osi istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na działce nr ewid. 364 w miejscowości Stożne w gminie Zielona Góra.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra,  23 grudnia 2014 r.
RPP.6733.102.2014.AM
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61  § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca  2003r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12.12.2014 r. uzupełniony dnia 22.12.2014 r. Pana Sobiesława Dybaś reprezentującego „BT Instel-Projekt Sp. J.” ul. Trasa Północna 19, 65-110 Zielona Góra działającego zgodnie z pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:  
  • budowy słupa w osi istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na działce nr ewid. 364 w miejscowości Stożne w gminie Zielona Góra.
Z zamierzeniem inwestycji celu publicznego j/w można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia - w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zielona Góra, przy ul. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze,  pokój nr 301 (II piętro).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-29 09:47:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-29 09:47:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-29 09:48:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr ewid. 787/3, 1090, 1089 w miejscowości Ochla w gminie Zielona Góra.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra,  9 grudnia 2014 r.
RPP.6733.100.2014.AM
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61  § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca  2003r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.12.2014 r. Pana Bolesława Grochowieckiego reprezentującego Z.P.U. „El-Stol” Bolesław Grochowiecki, ul. Akacjowa 9, 66-015 Przylep działającego zgodnie z pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:  
  • budowy linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr ewid. 787/3, 1090, 1089 w miejscowości Ochla w gminie Zielona Góra.
Z zamierzeniem inwestycji celu publicznego j/w można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia - w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zielona Góra, przy ul. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze,  pokój nr 301 (II piętro).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-09 14:11:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-09 14:12:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-09 14:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana decyzji nr 56/14 z dnia 23.09.2014 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem oraz utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych na działkach nr ewid. 234/2, 2091, 2080/1, 2080/4 położonych w obrębie miejscowości Ochla w gminie Zielona Góra.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 4 grudnia 2014 r.
RPP.6733.94.2014.AM
 
Obwieszczenie
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 17.11.2014 r., Pana Remigiusza Owczarka reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Pracownia Projektowa, ul. Tuszyńska 155, 93-312 Łódź, działającego zgodnie z pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz Gminy Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 56/14 z dnia 23.09.2014 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem oraz utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych na działkach nr ewid. 234/2, 2091, 2080/1, 2080/4 położonych w obrębie miejscowości Ochla w gminie Zielona Góra.
Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegać będzie na zmianie w treści decyzji zakresu planowanej inwestycji, tj.
  • w punkcie 1)  niniejszej decyzji:
zapis w brzmieniu: „Rodzaj inwestycji - budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem oraz utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych na działkach nr ewid. 234/2, 2091, 2080/1, 2080/4 położonych w obrębie miejscowości Ochla w gminie Zielona Góra”.
zmienia się na: „Rodzaj inwestycji - budowa hali sportowej z przedszkolem wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem oraz utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych na działkach nr ewid. 234/2, 2091, 2080/1, 2080/4 położonych w obrębie miejscowości Ochla w gminie Zielona Góra.
  • w punkcie 2) a) tiret pierwszy niniejszej decyzji:
zapis w brzmieniu: „ustala się budowę budynku hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ogrodzeniem, utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych oraz parkingu”,
zmienia się na: „ustala się budowę budynku hali sportowej z przedszkolem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ogrodzeniem, utwardzeniem ciągów pieszych i jezdnych oraz parkingu”,
  • w punkcie 2) b) tiret pierwszy niniejszej decyzji:
zapis w brzmieniu: „ustala się lokalizację budynku hali na działce nr ewid. 234/2 z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 10m od granicy działki z działką nr ewid. 2080/4 i w odległości 6m od granicy działki z działką nr ewid. 956/1, pozostałe linie zabudowy zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.)”,
zmienia się na: „ustala się lokalizację budynku na działce nr ewid. 234/2 z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 10m od granicy działki z działką nr ewid. 2080/4 i w odległości 6m od granicy działki z działką nr ewid. 956/1, pozostałe linie zabudowy zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.)”,
Pozostałe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w wyżej wymienionej decyzji pozostają bez zmian.
Z decyzją Wójta Gminy Zielona Góra nr 94/14 z dnia 04.12.2014 r., można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zielona Góra, przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, pokój 301, tel. 68 454 46 68, w terminie 14 dni  od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 08:21:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 08:21:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 08:21:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i tłocznym wraz z lokalnymi przepompowniami ścieków oraz oczyszczalni ścieków jako przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie w gminie Zielona Góra” na działce nr ewid. 200 – obręb Barcikowice oraz na działkach nr ewid. 159, 166, 193, 195, 207, 209, 229, 252, 258, 266, 280, 306/6, 306/14, 306/28, 308, 322, 330/3, 333, 334/7, 357, 360, 335, 339, 376, 380, 398, 407, 409, 411, 413, 437, 435, 445, 384, 269, 372, 227/9, 227/10, 268, 271/6, 273/7, 287/8, 306/27, 316/7, 320/1, 320/4, 334/36, 359, 375/20, 375/36, 377/21, 377/30, 317/2, 356, 399/25, 285/2, 334/59, 342 - obręb Zatonie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra,  2 grudnia 2014 r.
RPP.6733.99.2014.AM
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61  § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca  2003r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 01.12.2014 r. Pani Bożeny Markowskiej reprezentującej ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c. A. Baczmański, B. Baczmańska, ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, działającej zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:  
  • budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i tłocznym wraz z lokalnymi przepompowniami ścieków oraz oczyszczalni ścieków jako przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie w gminie Zielona Góra” na działce nr ewid. 200 – obręb Barcikowice oraz na działkach nr ewid. 159, 166, 193, 195, 207, 209, 229, 252, 258, 266, 280, 306/6, 306/14, 306/28, 308, 322, 330/3, 333, 334/7, 357, 360, 335, 339, 376, 380, 398, 407, 409, 411, 413, 437, 435, 445, 384, 269, 372, 227/9, 227/10, 268, 271/6, 273/7, 287/8, 306/27, 316/7, 320/1, 320/4, 334/36, 359, 375/20, 375/36, 377/21, 377/30, 317/2, 356, 399/25, 285/2, 334/59, 342 - obręb Zatonie,
Z zamierzeniem inwestycji celu publicznego j/w można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia - w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41,  pokój nr 301.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 14:12:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-02 14:13:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-02 14:13:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra obejmujący tereny położone w obrębie Przylep, uchwalony uchwałą Nr LXI.455.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu -miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra obejmującego tereny położone w obrębie Przylep, uchwalonego uchwałą Nr LXI.455.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r.
Informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, w pokoju nr 304.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Halip
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Zalewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 10:00:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-02 10:01:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-02 10:01:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy, uchwalonego uchwałą Nr LXI.453.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy, uchwalonego uchwałą Nr LXI.453.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r.
Informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, w pokoju nr 304.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Halip
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Zalewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 09:53:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-02 09:56:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-02 09:56:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27042 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 28/10, 28/12, 28/5, 28/7 położonych w miejscowości Nowy Kisielin w gminie Zielona Góra.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 14 listopada  2014r.
RPP.6733.92.2014.AK
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.11.2014r. Pani Joanny Rapacz - Pawickiej reprezentującej firmę „ JRP PROJEKT” z siedzibą w Zielonej Górze ul. Krzywa 12 - działającej w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25, Oddział we Wrocławiu Zakład w Zgorzelcu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:               
  • budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 28/10, 28/12, 28/5, 28/7 położonych w miejscowości Nowy Kisielin w gminie Zielona Góra.
 
Z zamierzeniem inwestycji celu publicznego j/w można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia - w Referacie Planowania Przestrzennego tut. Urzędu ul. Dąbrowskiego 41,  pokój nr 304.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Kościelniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-24 12:48:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-24 12:49:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-24 12:49:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego i szafki oświetleniowej na działkach nr ewid. 375/5, 672/1, 369/47, 675/5, 648 w miejscowości Stary Kisielin w gminie Zielona Góra.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 14 listopada 2014 r.
RPP.6733.72.2014.AK
Obwieszczenie
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
 
Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.09.2014r. Pana Marka Seweryna reprezentującego Zakład Projektowania i Usługi Budowlano – Instalacyjne „MARPOL” i działającego zgodnie z pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz Gminy Zielona Góra została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :
  • budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego i szafki oświetleniowej na działkach nr ewid. 375/5, 672/1, 369/47, 675/5, 648 w miejscowości Stary Kisielin w gminie Zielona Góra.
Z decyzją Wójta Gminy Zielona Góra nr 72/14 z dnia 14.11.2014r., można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zielona Góra, przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 pokój 304, tel. 684544669, w terminie 14 dni  daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Kościelniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-24 12:44:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-24 12:45:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-24 12:45:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 223/51, 223/19 położonych w miejscowości Racula w gminie Zielona Góra.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 17 listopada 2014r.
RPP.6733.93.2014.AK
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.11.2014r. Pani Joanny Rapacz - Pawickiej reprezentującej firmę „ JRP PROJEKT” z siedzibą w Zielonej Górze ul. Krzywa 12 - działającej w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25, Oddział we Wrocławiu Zakład w Zgorzelcu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:               
  • budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 223/51, 223/19 położonych w miejscowości Racula w gminie Zielona Góra.
Z zamierzeniem inwestycji celu publicznego j/w można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia - w Referacie Planowania Przestrzennego tut. Urzędu ul. Dąbrowskiego 41,  pokój nr 304.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Kościelniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-24 12:40:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-24 12:40:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-24 12:40:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej – kablowej nn – 0,4kV na działkach nr ewid. 7/7, 66/1, 3/1, 2/1, 2/2, 215, 207, 15/4, 15/5, 15/6, 205, 204 położonych w miejscowości Barcikowice w gminie Zielona Góra.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 24 listopada 2014 r.
RPP.6733.78.2014.AK
Obwieszczenie
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
 
Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.09.2014r. uzupełniony dnia 25.09.2014r. Pana Janusza Michalskiego działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :
  • rozbudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej – kablowej nn – 0,4kV na działkach nr ewid. 7/7, 66/1, 3/1, 2/1, 2/2, 215, 207, 15/4, 15/5, 15/6, 205, 204 położonych w miejscowości Barcikowice w gminie Zielona Góra.
Z decyzją Wójta Gminy Zielona Góra nr 78/14 z dnia 24.11.2014r., można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zielona Góra, przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 pokój 304, tel. 684544669, w terminie 14 dni  daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Kościelniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-24 12:38:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-24 12:38:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-24 12:38:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji