ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 15172
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 5557
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 8799
Komisje Rady Gminy 3928
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 8765
Urząd Gminy Zielona Góra 473
Kierownictwo Urzędu 10741
Regulamin organizacyjny 3328
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 70280
Straż Gminna 8911
Jednostki organizacyjne 1096
Przedszkola 65411
Szkoły Podstawowe 32793
Szkoły Gimnazjalne 17949
Biblioteka 9720
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9354
Zadania GOPS 4935
Formy pomocy 4140
Zasiłek stały 3388
Zasiłek okresowy 3480
Zasiłek celowy 3404
Zasady przyznawania pomocy 3970
Pracownicy socjalni i rejony 4119
Świadczenia rodzinne 5189
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 9878
Zasiłek pielęgnacyjny 4676
Świadczenie pielęgnacyjne. 3939
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3856
Zaliczka alimentacyjna 3512
Dodatki mieszkaniowe 5025
Komunalny Zakład Gospodarczy 9853
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 10910
Rejestr Instytucji Kultury 10511
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 12860
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 13224
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11675

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 415
Statut Gminy 14892
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 16491
Uchwały Rady Gminy 36679
rok 2014 152987
rok 2013 114489
rok 2012 82739
rok 2011 95753
rok 2010 95528
rok 2008 74368
rok 2007 84729
rok 2006 89150
rok 2005 79649
rok 2009 79028
rok 2004 61907
rok 2003 30440
Protokoły Rady Gminy 9775
Protokół z dnia 03.09.2004r. 6313
Protokół z dnia 19.10.2004r 6509
Protokół z dnia 05.11.2004r. 5506
Protokół z dnia 14.12.2004r 6719
Protokół z dnia 29.12.2004r 5998
Protokół z dnia 28.01.2005r 6010
Protokół z dnia 28.02.2005r 5524
Protokół z dnia 31.03.2005r. 6300
Protokół z dnia 19.04.2005r. 6110
Protokół z dnia 06.05.2005r 5563
Protokół z dnia 14.07.2005r. 5438
Protokół z dnia 13.08.2005r. 6081
Protokół z dnia 31.08.2005r. 7247
Protokół z dnia 07.10.2005r. 6045
Protokół z dnia 18.11.2005r. 5520
Protokół z dnia 29.11.2005r. 5364
Protokół z dnia 15.12.2005r. 5249
Protokół z dnia 30.12.2005r. 5724
Protokół z dnia 10.02.2006r 6345
Protokół z dnia 03.03.2006r. 6300
Protokół z dnia 31.03.2006r. 6003
Protokół z dnia 28.04.2006r. 5840
Protokół z dnia 25.05.2006r. 6081
Protokół z dnia 29.06.2006r. 6408
Protokół z dnia 22.08.2006r 5109
Protokół z dnia 16.09.2006r 5027
Protokół z dnia 05.10.2006r. 5227
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 5054
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 5676
Protokół z dnia 04.12.2006r. 4917
Protokół z dnia 28.12.2006r. 4266
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4975
Protokół z dnia 01.03.2007r. 4808
Protokół z dnia 31.03.2007r. 4798
Protokół z dnia 20.04.2007 4677
Protokół z dnia 17.05.2007 4327
Protokół z dnia 19.06.2007r. 4639
Protokół z dnia 24.07.2007r 4692
Protokół z dnia 07.09.2007r. 4549
Protokół z dnia 31.10.2007r. 4301
Protokół z dnia 20.11.2007r. 4509
Protokół z dnia 30.11.2007r 4356
Protokół z dnia 18.12.2007r. 4599
Protokół z dnia 28.12.2007r. 4431
Protokół z dnia 31.02.2008r 4427
Protokół z dnia 04.03.2008r 4273
Protokół z dnia 25.04.2008r. 4238
Protokół z dnia 21.05.2008r 3869
Protokół z dnia 27.06.2008r 3933
Protokół z dnia 29.08.2008r. 4264
Protokół z dnia 26.09.2008r. 4192
Protokół z dnia 29.10.2008r 4165
Protokół z dnia 19.11.2008r 4149
Protokół z dnia 04.12.2008r. 3970
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3945
Protokół z dnia 03.03.2009r. 4011
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3906
Protokół z dnia 24.07.2009r. 3901
Protokół z dnia 10.07.2009r. 3801
Protokół z dnia 22.06.2009r. 3986
Protokół z dnia 26.08.2009r. 3806
Protokół z dnia 29.09.2009r. 3814
Protokół z dnia 29.10.2009r. 3900
Protokół z dnia 03.12.2009r. 3843
Protokół z dnia 14.12.2009r. 3928
Protokół z dnia 29.12.2009r. 3849
Protokół z dnia 07.01.2010r. 4009
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2773
Protokół z dnia 25.01.2010r. 3650
Protokół z dnia 04.03.2010r 4017
Protokół z dnia 02.04.2010 3865
Protokół z dnia 27.04.2010 3806
Protokół z dnia 31.05.2010r. 3732
Protokół z dnia 08.07.2010r 3823
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 3822
Protokół z dnia 24.09.2010r. 3942
Protokół I z dnia 30.11.2010r 3521
Protokół II z dnia 30.11.2010r 3326
Protokół z dnia 28.12.2010r. 3583
Protokół z dnia 01.02.2011r. 3425
Protokół z dnia 07.04.2011r. 3473
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2543
Protokół z dnia 06.05.2011r. 3512
Protokół z dnia 30.05.2011r. 3570
Protokół z dnia 06.06.2011r. 3516
Protokół z dnia 30.06.2011r. 3312
Protokół z dnia 20.07.2011r. 3494
Protokół z dnia 31.08.2011r 3551
Protokół z dnia 17.10.2011r. 3400
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 3031
Protokół z dnia 29.12.2011r. 3495
Protokół z dnia 02.03.2012r. 3116
Protokół z dnia 25.05.2012r. 3510
Protokół z dnia 27.06.2012r 3529
Protokół z dnia 27.07.2012r 3109
Protokół z dnia 22.08.2012r 3570
Protokół z dnia 12.09.2012r. 3126
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2938
Protokół z dnia 30.11.2012r. 3518
Protokół z dnia 28.12.2012r. 3373
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1960
Protokół z dnia 01.03.2013r. 2733
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2966
Protokół z dnia 25.04.2013r 3488
Protokół z dnia 21.05.2013r 1772
Protokół z dnia 14.06.2013r. 3326
Protokół z dnia 26.06.2013r 3211
Protokół z dnia25.07.2013r.. 3009
Protokół z dnia 27.08.2013r 2638
Protokół z dnia 30.09.2013r 3297
Protokół z dnia 08.10.2013r 3194
Protokół z dnia 19.10.2013r 1575
Protokół z dnia 31.10.2013r 1329
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2995
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1965
Protokół z dnia 31.01.2014r 2856
Protokół z dnia 07.02.2014r. 3015
Protokół z dnia28.03.2014r. 2650
Protokół z dnia 14.03.2014r. 2691
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2960
Protokół z dnia 18.04.2014r. 3123
Protokół z dnia 25.04.2014r 2936
Protokół z dnia 12.05.2014r 2969
Protokół z dnia 05.06.2014r 2945
Protokół z dnia 18.06.2014r 2655
Protokół z dnia 08.07.2014r 2716
Protokół z dnia 14.07.2014r 2722
Protokół z dnia 25.07.2014r. 1040
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 2802
Protokół z dnia 30.09.2014r. 2867
Protokół z dnia 29.X.2014r. 2769
Protokół z dnia 07.11.2014r. 2697
Protokół z dnia 07.11.2014r 975
Protokół z dnia 28.11.2014r 5437
Protokół z dnia 12.12.2014r 6208
Sesja Rady Gminy 119953
Zarządzenia Wójta 11101
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7838
2014 29258
2013 26459
2012 24469
2010 11848
2008 7683
2011 18079
2007 6469
2006 4078
2009 18220
Zarządzenia Wójta 38758
2014 87950
2013 53924
2009 123068
2011 23242
2012 65749
2008 114406
2010 17476
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 6046
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 34256
Przetargi 45637
Rok 2013 51095
Rok 2012 35808
Rok 2011 38182
Rok 2010 54279
Rok 2009 41342
Obwieszczenia 2483
rok 2014 174064
rok 2013 148403
rok 2012 92186
rok 2010 123910
rok 2009 105967
rok 2007 182729
rok 2008 94043
rok 2006 90697
rok 2011 71405
rok 2004 46588
rok 2005 83217
rok 2003 4232
Konsultacje 465
rok 2014 30786
rok 2010 5366
Oświadczenia majątkowe 1096
Rada Gminy 2010-2014 5346
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 7753
Jerzy Robert Żetecki 7672
Ireneusz Grzegorz Rypson 6946
Mariusz Rosik 7333
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 7184
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 7226
Wiesław Kuchta 9004
Robert Ryszard Jankowski 7901
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 7724
Tadeusz Szczepan Borek 6938
Dorota Danuta Bojar Bartoch 9124
Jarosław Berent 8740
Piotr Mirosław Bandosz 7653
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 7758
Jacek Rusinski 10174
Rada Gminy 2006-2010 23647
Barta Józef 10425
Berent Jarosław 11274
Borek Tadeusz 10833
Jargas Mieczysław 9897
Kuchta Wiesław 10867
Naskręt Tadeusz 10116
Rosik Mariusz 10575
Rusiński Jacek 10549
Rypson Ireneusz 9751
Smoter Jan 10589
Sroczyński Tomasz 12471
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 10972
Walczak Henryk 10209
Wysocka Hanna 10363
Żetecki Jerzy 10356
Rada Gminy 2002-2006 9619
Z. Rabęda 9388
J. Barta 9326
T. Borek 8959
H. Wysocka 8610
R. Jantarska 8881
M. Jargas 8693
E. Jaworska 8732
W. Litecka 8117
G. Moszkowicz 8772
P. Przespolewski 8622
J. Smoter 9038
M. Soppa 9395
B. Szała 8341
C. Śnieżko 8586
H. Walczak 9414
Pracownicy Urzędu Gminy 14178
Wójt 22022
Z-ca Wójta 17834
Skarbnik 17790
Sekretarz 18700
Z-ca Skarbnika 14716
Kierownik RGG 17081
Kierownik RPP 13710
Kierownik ROA 16762
Kierownik RIT 7761
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 10157
A. Fediuk 16247
L. Klim 16130
I. Nijaki 18397
W. Towpik 16478
E. Januszewska 14803
D. Zabłocka 14817
W. Dejnega 15521
J. Jasińska 14538
E. Kosowska-Pallasch 14846
U. Juszczak 14245
Zbigniew Michalski 12711
W. Grabowska 9124
J. Maryniuk 3530
M. Zdanowicz 3551
W. Kondras 3390
A. Szlachetka 2109
Oświadczenia majątkowe archiwum 2429
K.Sroczyński 7428
A. Jaroszuk 3504
E. Niemczyk 2523
Oświadczenia 16438
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 5270
Danuta Zabłocka 4157
Elzbieta Januszewska 3960
Leszek Klim 4168
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5656
Irenesz Bogucewicz 5170
Ewa Balcerek 5231
Krystyna Belda 4885
Marlena Bielawska 5233
Urszula Bieniaszewska 5002
Henryk Chmura 5105
Anna Dragan 5847
Ewa Fogiel 5134
Iwona Grabowska 5193
Jolanta Grabowska 5012
Stanisława Gralak 5282
Wiesława Gruszczyńska 4969
Anna Halip 5866
Lidia Hałas 5187
Alicja Heliniak 5024
Ryszard Huczek 5978
Irena Jakuszyk 4942
Grażyna Kobus 5128
Kozioł Danuta 4776
Maria Kowalska - Szeliga 5271
Kowalski Stefan 4685
Kret Ryszard 5013
Ryszarda Kryś 4907
Robert Kubicki 6082
Grażyna Kujawa 5204
Elżbieta Łuczak - Kumorek 5991
Beata Lamcha 5030
Anna Langner 5476
Teresa Migdał 4748
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 5775
Małgorzata Osrowska 4731
Krystyna Patyk 5057
Andrzej Plachecki 4606
Elżbieta Pracel 4989
Mariola Różbicka 4983
Jan Rusak 6375
Krzysztof Słowiński 5336
Elżbieta Srebniak 4885
Jgnacy Surdy 4991
Grażyna Szczepaniak 5193
Stanisław Szczepaniak 5209
Janina Szewczyk 4837
Aleksandra Szymańska 5071
Dorota Taczkowska 5043
Marta Torchała 5109
Helena Trymbulak 4860
Bartłomiej Urbanowski 4996
Joanna Zabłocka 4990
Krystyna Zalewska 5895
Mariusz Zalewski 5019
Anna Żuk 5955
Elżbieta Świercz 4308
Emilia Gaik 4934
Anna Elżbieta Winograd 4598
Barbara Marzena Siemieniec 4629
Wioletta Pietrań - Szot 4611
Edyta Barańska 3955
Kamila Anna Zbierska 4651
Halina Małgorzata Milak 3924
Adrianna Maria Kociszewska 3032
Jerzy Halasz 4062
Ewelina Gomułka 4329
Magdalena Piotrowska 4523
Bartosz Klimkowski 5823
Elzbieta Masiul 3978
Andrzej Gedrange 7291
Agnieszka Misiuk 4290
Ewa Olejniczak 4771
Mariusz Nowicki 3974
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4743
Krystyna Chmielarczyk 4183
Waldemar Franciszek Dejnega 4349
Anna Irena Fediuk 4187
Elżbieta Januszewska 4294
Jolanta Maria Jasińska 5823
Urszula Juszczak 4544
Leszek Klim 4916
Elżbieta Majewska 4336
Edyta Monika Niemczyk 4518
Ireneusz Nijaki 4609
Krzysztof Andrzej Sroczyński 4671
Maria Sztandera 4762
Witold Towpik 4917
Danuta Zabłocka 4455
Zbigniew Michalski 4062
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 4258
Barta Józef 3608
Berent Jarosław 3926
Borek Tadeusz 4021
Jargas Mieczysław 3666
Kuchta Wiesław 3616
Naskręt Tadeusz 3644
Rosik Mariusz 4072
Rusiński Jacek 3926
Rypson Ireneusz 3939
Smoter Jan 3783
Sroczyński Tomasz 3844
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 4131
Walczak Henryk 3595
Wysocka Hanna 3956
Żetecki Jerzy 3912
Henryk Walczak 3800
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4686
Urszula Danuta Bieniaszewska 3978
Ireneusz Bogucewicz 5296
Jolanta Grabowska 4559
Anna Halib 4236
Beata Lamcha 4167
Grażyna Kobus 4108
Elżbieta Łuczak Kumorek 5127
Teresa Migdał 4102
Mariusz Zalewski 4108
Ogłoszenia 313675
Sprzedaż nieruchomości 264411
Finanse Gminy 1227
Budżet 30682
Budżet gminy na 2005 rok 5825
Budzet gminy na 2006 rok 8880
Budzet gminy na 2007 rok 5649
Budzet gminy na 2008 rok 7738
Budzet gminy na 2009 rok 6479
Budzet gminy na 2010 rok 5469
Budzet gminy na 2011 rok 7969
Budzet gminy na 2012 rok 8956
Budzet gminy na 2013 rok 7282
Budzet gminy na 2014 rok 10476
Majątek 5907
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 5555
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 5531
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 4025
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 3200
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 3492
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 3446
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2993
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2791
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2481
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 2367
Inwestycje 8006
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 6273
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 5805
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 5368
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 5242
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 5243
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 6562
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 5040
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 4888
Prognoza długu publicznego 8721
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 4670
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 5357
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 4583
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 4374
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 4419
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 4410
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 4400
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 4158
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3966
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 3763
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3945
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 3909
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 3592
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3731
Zadania zlecone 3732
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 5152
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 4144
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 3430
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3527
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 3388
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 3428
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 4486
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 3321
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 3152
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2844
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 3589
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 3056
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 2850
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 4549
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 2694
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 2505
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 4259
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 2649
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 2722
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 1543
Co, jak i gdzie załatwić 143756
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 305273
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 9272
Archiwum 29501
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2855
Konkursy ofert 18257
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 125519
Wyniki otwartych konkursów ofert 27645
Małe granty (art. 19a) 61038
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 9240
Konsultacje 11665
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 8162
Programy rozwojowe 492
Plan Rozwoju Lokalnego 25272
na lata 2004-2006 4486
na lata 2008-2013 6693
Strategia Rozwoju Gminy 13763
Program Ochrony Środowiska 11958
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 8492
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 29394
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1718
Pomoc materialna dla uczniów 2554
Stypendium szkolne 27489
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 7266
Zasiłek szkolny 11964
Azbest 19984
Dzierżawa nieruchomości 40134
Informacje o środowisku 9646
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 10163
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 3314
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 4221
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3603
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 6047
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 3509
Program ochrony środowiska 12534
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 1305
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2847
Kontrola i audyt 7360
Kontrola 3372
Kontrola wewnętrzna 13493
Kontrole zewnętrzne 2100
2014 945
Regionalna Izba Obrachunkowa 2897
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 2570
Lubuski Urząd Wojewódzki 1840
2013 1580
Państwowa Inspekcja Pracy 3412
2012 1707
Lubuski Urząd Wojewódzki 4067
Lubuski Urząd Wojewódzki 2962
2011 2008
Najwyższa Izba Kontroli 3371
Państwowa Inspekcja Pracy 3283
2010 1838
Najwyższa Izba Kontroli 3454
Państwowa Inspekcja Pracy 22782
2009 1934
Lubuski Urząd Wojewódzki 3437
Regionalna Izba Obrachunkowa 3354
2008 1686
Państwowa Inspekcja Pracy 2455
2007 1748
Komenda Wojewódzka Policji 2613
Krajowe Biuro Wyborcze 3561
Najwyższa Izba Kontroli 2494
Regionalna Izba Obrachunkowa 3595
2006 1759
Lubuski Urząd Wojewódzki 3484
Audyt 10811
Zapytania ofertowe 28458
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5650
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 13925
Gospodarka niskoemisyjna 9210

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 14800
Instrukcja 14220
Mapa biuletynu 13578
Informacja dla osób niesłyszących 5991
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 6015
Zespół redakcyjny 4122
Statystyki 4787
Rejestr zmian 800540
« powrót do poprzedniej strony