ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 885 w obrębie Brzeźnica oraz 407 i 35/27 w obrębie Wrzesiny, w gminie Brzeźnica”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brzeźnica, dnia 16 lutego 2023 r.
GKM.6220.5.2022.RP(2)
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) dalej jako ustawa ooś,
postanawiam
zawiesić wszczęte na wniosek Pana Piotra Nowickiego reprezentujący SOLAR POWER 400 Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz, postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 885 w obrębie Brzeźnica oraz 407 i 35/27 w obrębie Wrzesiny, w gminie Brzeźnica” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
na środowisko.
Uzasadnienie
Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Wójta Gminy Brzeźnica znak GKM.6220.5.2022.RP(1) z dnia 16 lutego 2023 r. pociąga z mocy prawa obowiązek zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Pouczenie
Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofanie i daje podstawę do umorzenia postępowania (art. 63 ust. 5a ustawy ooś).
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie
Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Jerzy Adamowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 14:54:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Poniedziałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 14:55:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Poniedziałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-16 14:55:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji