ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
XLIV/310/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2024-2034
Nr aktu prawnego
XLIV/309/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brzeźnica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/308/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brzeźnicy
Nr aktu prawnego
XLIV/307/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2025 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/306/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli
Nr aktu prawnego
XLIV/305/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XLIV/304/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/302/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brzeźnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/301/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. „Powiatowo Gminny Klaster Energii w Żaganiu”
Nr aktu prawnego
XLIII/300/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji