ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Brzeźnicy
Nr aktu prawnego
XXXII/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zapewnienie przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brzeźnicy wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXXII/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXII/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
przyjęcia Programu współpracy na 2023 rok Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
XXXII/224/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXII/223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
odwołania Skarbnika Gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXXII/222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/220/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów
Nr aktu prawnego
XXXI/219/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica w zakresie działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów
Nr aktu prawnego
XXXI/218/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji