ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/178/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wichowie
Nr aktu prawnego
XXV/178/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/177/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/176/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/175/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/174/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/173/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXIV/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/172/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/171/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunkacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/170/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/169/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XXIV/169/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji