ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gospodarka odpadami komunalnymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 stycznia  2021 r. odpady komunalne będą odbierane z terenu gminy Brzeźnica przez firmę wyłonioną w przetargu:
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Nowogródzka 2
68-100 Żagań
 
Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XVI/109/2020 z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz.45) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.02.2021 r.
 
            W związku z powyższym obowiązująca od dnia 1 lutego 2021 roku stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady selektywnie zbierane od osoby wynosi 28,50 zł.
 
            Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obniżając ustaloną opłatę iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki obowiązującej opłaty o 1 zł.
 
            Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 57,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 
            Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Wójta Gminy Brzeźnica.
 
            Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania na numer rachunku bankowego Gminy w BS Żagań 74 9657 0007 0000 0017 3661 0002 lub u inkasenta, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
 
 
Segregując odpady przyczynisz się do ochrony środowiska
i zaoszczędzisz!
 
Zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w selektywnej zbiórce odpadów. Do zbierania odpadów segregowanych przygotowane zostaną kolorowe worki. Worki na plastik będą w kolorze żółtym, na papier - w niebieskim, na szkło - w zielonym.
Dzięki takiemu systemowi wydzielania poszczególnych frakcji odpadów, łatwiejszy jest ich odzysk i recykling, a więc ich skuteczne zagospodarowanie i ponowne wykorzystanie. Oznacza to, że po ich przetworzeniu będzie można je ponownie wykorzystać, a nie składować na składowisku odpadów. Dlatego tak ważne jest aby odpady segregowane znalazły się w odpowiednich pojemnikach.
 
Harmonogram wywozu śmieci aktualny - link

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator Systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator Systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-29 08:43:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-01 21:46:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03 13:43:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »