ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 897 w miejscowości Jabłonów
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 339.4 KiB)
 • Zał. 1. Oświadczenie (DOC, 76.5 KiB)
 • Zał. 2. Oferta (DOC, 291.5 KiB)
 • Zał. 3. Wykaz wykonanych robót (DOC, 98 KiB)
 • Zał. 4. Wykaz osób... (DOC, 94 KiB)
 • Zał. 5. Wzór umowy (DOC, 316.5 KiB)
 • Zał. 6 Dokumentacja projektowa (ZIP, 2.4 MiB)
 • Zał. 7 Przedmiar robót (PDF, 76.5 KiB)
 • Zał. 8 STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 376.8 KiB)
 • Zał. 1. Oświadczenie (DOC, 86 KiB)
 • Zał. 2. Oferta (DOC, 304.5 KiB)
 • Zał. 3. Wykaz wykonanych robót (DOC, 112 KiB)
 • Zał. 4. Wykaz osób... (DOC, 110 KiB)
 • Zał. 5. Wzór umowy (DOC, 354.5 KiB)
 • Zał. 6.1.1. Projekt Budowlany - Architektura (ZIP, 13.1 MiB)
 • Zał. 6.1.2. Projekt Budowlany - Architektura (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał. 6.2.1. Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne (ZIP, 6.3 MiB)
 • Zał. 6.2.2. Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał. 6.3.1. Projekt Budowlany - Instalacje Sanitarne (ZIP, 12.6 MiB)
 • Zał. 6.3.2. Projekt Budowlany - Instalacje Sanitarne (ZIP, 3.7 MiB)
 • Zał. 6.4. Projekt budowlany - Przyłącza Wod-Kan (ZIP, 2.5 MiB)
 • Zał. 7. Przedmiar robót (ZIP, 1.9 MiB)
 • Zał. 8. STWiOR (ZIP, 2.2 MiB)