ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie (PDF, 172.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w gminie Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 258.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kotłowni na gaz płynny oraz instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Chotkowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 133.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 897 w miejscowości Jabłonów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 339.4 KiB)
 • Zał. 1. Oświadczenie (DOC, 76.5 KiB)
 • Zał. 2. Oferta (DOC, 291.5 KiB)
 • Zał. 3. Wykaz wykonanych robót (DOC, 98 KiB)
 • Zał. 4. Wykaz osób... (DOC, 94 KiB)
 • Zał. 5. Wzór umowy (DOC, 316.5 KiB)
 • Zał. 6 Dokumentacja projektowa (ZIP, 2.4 MiB)
 • Zał. 7 Przedmiar robót (PDF, 76.5 KiB)
 • Zał. 8 STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 182.1 KiB)
 • Zawiadomoenie o wyborze oferty (PDF, 125.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 376.8 KiB)
 • Zał. 1. Oświadczenie (DOC, 86 KiB)
 • Zał. 2. Oferta (DOC, 304.5 KiB)
 • Zał. 3. Wykaz wykonanych robót (DOC, 112 KiB)
 • Zał. 4. Wykaz osób... (DOC, 110 KiB)
 • Zał. 5. Wzór umowy (DOC, 354.5 KiB)
 • Zał. 6.1.1. Projekt Budowlany - Architektura (ZIP, 13.1 MiB)
 • Zał. 6.1.2. Projekt Budowlany - Architektura (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał. 6.2.1. Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne (ZIP, 6.3 MiB)
 • Zał. 6.2.2. Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał. 6.3.1. Projekt Budowlany - Instalacje Sanitarne (ZIP, 12.6 MiB)
 • Zał. 6.3.2. Projekt Budowlany - Instalacje Sanitarne (ZIP, 3.7 MiB)
 • Zał. 6.4. Projekt budowlany - Przyłącza Wod-Kan (ZIP, 2.5 MiB)
 • Zał. 7. Przedmiar robót (ZIP, 1.9 MiB)
 • Zał. 8. STWiOR (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 170.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 476.7 KiB)
 • Zał. 1. Oświadczenie (DOC, 90 KiB)
 • Zał. 2. Oferta (DOC, 304.5 KiB)
 • Zał. 3. Wykaz wykonanych robót (DOC, 112 KiB)
 • Zał. 4. Wykaz osób (DOC, 110 KiB)
 • Zał. 5. Wzór umowy (DOC, 322 KiB)
 • Zał. 6. Przedmiar robót (ZIP, 702.8 KiB)
 • Zał. 7.1. Projekt Budowlany - Architektura (ZIP, 10.8 MiB)
 • Zał. 7.2. Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne (ZIP, 10.8 MiB)
 • Zał. 7.3. Projekt Budowlany - Instalacje Sanitarne (ZIP, 16.3 MiB)
 • Zał. 7.4. Projekt budowlany - Przyłącza Wod-Kan (ZIP, 2.6 MiB)
 • Zał. 7.5. Projekt Budowlany - Branża Drogowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zał. 8. STWiOR (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.3 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 174.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 434.4 KiB)
 • Zał. Nr 1 Oświadczenie (DOC, 310.5 KiB)
 • Zał. Nr 2 Wzór oferty (DOC, 310.5 KiB)
 • Zał. Nr 3 Wzór umowy (DOC, 325 KiB)
 • Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 421.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 293.7 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o wyborze oferty (PDF, 164 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem realizowanego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133 KiB)
 • SWZ (PDF, 434.8 KiB)
 • Zał. Nr 1 Oświadczenie (DOC, 310.5 KiB)
 • Zał. Nr 2 Wzór oferty (DOC, 306 KiB)
 • Zał. Nr 3 Wzór umowy (DOC, 326 KiB)
 • Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 306.4 KiB)
 • Odpwiedź na zapytanie nr 1 (PDF, 183.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 293.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 121.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 510.6 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (PDF, 13.7 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Stoły i ławy (PDF, 958.2 KiB)
 • Zał. Nr 1 Oświadczenie (DOC, 142.5 KiB)
 • Zał. Nr 2 Wzór oferty (DOCX, 96.1 KiB)
 • Zał. Nr 3 Wzór umowy (DOCX, 152 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 240.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 509.1 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 110.8 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 2.1 MiB)
 • stoły i ławy (PDF, 958.2 KiB)
 • wzór oferty (DOCX, 96.1 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 418.3 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 140.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 202.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 268.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji