ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Brzeźnica 9840
Dane ogólne 2667
Wójt Gminy 3414
Statut 1748
Regulamin organizacyjny 1870
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 3808
Rada Gminy 2832
Skład Rady Gminy 5499
Komisja rewizyjna 1973
Komisja ds. budżetu i finansów 2034
Komisja skarg,wniosków i petycji 692
Interpelacje,zapytania i wnioski Radnych 3862
Transmisje obrad rady 4368
Jednostki organizacyjne Gminy 4061
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy 1859
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy filia w Chotkowie 1535
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2526
Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy 6278
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2930
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 5260
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotkowie 2722
Szkoła Podstawowa w Wichowie 2739
Jednostki pomocnicze 5265
Sołectwo Brzeźnica 2277
Sołectwo Chotków 3051
Sołectwo Jabłonów 3478
Sołectwo Karczówka 1894
Sołectwo Marcinów 2236
Sołectwo Przylaski 2122
Sołectwo Stanów 2199
Sołectwo Wichów 2833
Sołectwo Wrzesiny 3225
Informacja o stanie mienia komunalnego 3236

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 45
Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia 167771
Finanse i budżet 5582
Budżet Gminy 1629
Projekty Budżetów 811
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2611
Podatki i opłaty lokalne 3170
Wysokość podatku rolnego 0
Wysokośc podatku od nieruchomości 0
Wysokość podatku od środków transportowych 0
Wysokość podatku od posiadania psa 0
Odsetki za zwłokę 0
Sprawozdania i bilans 3047
Bilanse Gminy Brzeźnica 462
Bilanse Urzędu Gminy 652
Uchwały i zarządzenia 289041
Akty prawne 3009
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dzienniki Urzędowe 0
Zamówienia publiczne 95076
Aktualne 83782
W toku 11722
Wyniki 12256
Archiwalne 10469
Wyniki innych postępowań 10204
Plan zamówień publicznych 148
Zamówienia do 130 000 PLN 123033
Przetargi 190265
Ogłoszenia o wykazie nieruchomości 38268
Organizacje pozarządowe 2621
Informacje ogólne 1552
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1388
Wzory druków 3819
Sprawozdania 829
Uchwały 742
2014 0
2015 0
2016 0
Konsultacje projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi 4030
Konkurs ofert 8810
2022 787
2021 1736
2020 933
2019 2601
2018 11722
2017 1461
2016 8212
Wyniki konkursu 3454
Gospodarka odpadami komunalnymi 13908
Nieczystości Ciekłe 1206
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 678
Miejsca zagospodarowania odpadami 1451
PSZOK 1334
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 1340
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 378
Informacja dotycząca podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 679
Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 341
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Brzeźnica 1976
Prawo budowalne 2776
Ochrona środowiska 3121
Rejestr informacji o środowisku 7067
Decyzje 2088
Informacja o stanie jakości wody 16836
Usuwanie azbestu 5106
Program "Czyste Powietrze" 386
Informacja publiczna 4013
Oświadczenia majątkowe 195488
Rejestry i ewidencje 4927
Protokoły 2271
Protokoły z sesji Rady Gminy 39430
Protokoły z posiedzeń komisji 1139
Druki, deklaracje, formularze 5032
USC 3022
Ewidencja ludności 2825
Gospodarka odpadami 1593
Ochrona środowiska i gospodarka wodna 1842
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1916
Podatki 4121
Paliwo rolnicze (podatek akcyzowy) 2309
Inne 6320
Ogłoszenia o pracy 30119
Aktualne 5777
W toku 9305
Wyniki 32413
Sprawy petentów 1781
Co i jak załatwić 2687
Wydziały 1470
Sprawy 1097
Wybory 3960
Samorządowe 2148
2018 2780
2015 - uzupełniające do Rady Gminy 1830
2015 - uzupełniające do Rady Gminy Nr 2 1679
2014 2565
Parlamentarne 2353
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1329
2019 1348
2014 4899
Wybory Prezydenckie 1350
2020.06 - Aktualne 1163
2020.05 1065
2015 1614
Referendum 622
2015 1590
Wybory Ławników Sądowych 1259
2015 1238
Izby Rolnicze 580
2015 1135
Fundusz Sołecki 9431
Ochrona danych osobowych 3970
Petycje 685
2021 rok 644
2020 rok 1393
2019 rok 1425
2018 rok 388
2017 rok 1952
Konsultacje Społeczne 1113
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2649

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 292396
Redakcja biuletynu 1721
Mapa serwisu 1779
Statystyki 1768
Kanały RSS 1188
Kontakt 28344
BIP archiwalny 48
Deklaracja Dostępności 0
Raport Dostępności 19
« powrót do poprzedniej strony