ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Węgiel preferencyjny 276
Gmina Brzeźnica 10777
Dane ogólne 3037
Wójt Gminy 4423
Statut 1990
Regulamin organizacyjny 2207
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 4375
Rada Gminy 2876
Skład Rady Gminy 6434
Komisja rewizyjna 2348
Komisja ds. budżetu i finansów 2439
Komisja skarg,wniosków i petycji 851
Interpelacje,zapytania i wnioski Radnych 5015
Transmisje obrad rady 5500
Jednostki organizacyjne Gminy 4515
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy 2105
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy filia w Chotkowie 1746
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3144
Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy 6830
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3422
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 6037
Szkoła Podstawowa w Chotkowie 3190
Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy z siedzibą w Wichowie 3225
Jednostki pomocnicze 5993
Sołectwo Brzeźnica 2598
Sołectwo Chotków 3450
Sołectwo Jabłonów 3915
Sołectwo Karczówka 2188
Sołectwo Marcinów 2533
Sołectwo Przylaski 2463
Sołectwo Stanów 2622
Sołectwo Wichów 3194
Sołectwo Wrzesiny 3616
Informacja o stanie mienia komunalnego 3544

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO- Polityka prywatności 78
Deklaracja dostępności 551
Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia 209539
Węgiel preferencyjny 469
Finanse i budżet 6257
Budżet Gminy 2263
Projekty Budżetów 1518
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3730
Podatki i opłaty lokalne 3608
Wysokość podatku rolnego 0
Wysokośc podatku od nieruchomości 0
Wysokość podatku od środków transportowych 0
Wysokość podatku od posiadania psa 0
Odsetki za zwłokę 0
Sprawozdania i bilans 3752
Bilanse Gminy Brzeźnica 2765
Bilanse Urzędu Gminy 1080
Uchwały i zarządzenia 372192
Akty prawne 3357
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dzienniki Urzędowe 0
Zamówienia publiczne 115226
Aktualne 90246
W toku 16638
Wyniki 16889
Archiwalne 15188
Wyniki innych postępowań 14563
Plan zamówień publicznych 646
Zamówienia do 130 000 PLN 130631
Przetargi 229144
Ogłoszenia o wykazie nieruchomości 46460
Organizacje pozarządowe 2849
Informacje ogólne 2316
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1610
Wzory druków 4882
Sprawozdania 1002
Uchwały 858
2014 0
2015 0
2016 0
Konsultacje projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi 5138
Konkurs ofert 8835
2023 45
2022 1994
2021 2719
2020 1287
2019 3271
2018 12338
2017 1638
2016 8391
Wyniki konkursu 4608
Gospodarka odpadami komunalnymi 17391
Nieczystości Ciekłe 1710
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 945
Miejsca zagospodarowania odpadami 2171
PSZOK 2024
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 2164
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 547
Informacja dotycząca podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 1087
Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 483
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Brzeźnica 3159
Prawo budowalne 3117
Ochrona środowiska 3604
Rejestr informacji o środowisku 8566
Decyzje 2311
Informacja o stanie jakości wody 20144
Usuwanie azbestu 7019
Program "Czyste Powietrze" 814
Program "Ciepłe Mieszkanie" 315
Informacja publiczna 4990
Oświadczenia majątkowe 229916
Rejestry i ewidencje 5762
Protokoły 2283
Protokoły z sesji Rady Gminy 46566
Protokoły z posiedzeń komisji 1240
Druki, deklaracje, formularze 5836
USC 3393
Ewidencja ludności 3576
Gospodarka odpadami 1930
Ochrona środowiska i gospodarka wodna 2220
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2446
Podatki 5005
Paliwo rolnicze (podatek akcyzowy) 2696
Inne 7385
Ogłoszenia o pracy 35433
Aktualne 6842
W toku 11289
Wyniki 41873
Sprawy petentów 2041
Co i jak załatwić 3484
Wydziały 1769
Sprawy 1191
Wybory 4258
Samorządowe 2395
2018 3358
2015 - uzupełniające do Rady Gminy 2174
2015 - uzupełniające do Rady Gminy Nr 2 2070
2014 2873
Parlamentarne 2909
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1504
2019 1850
2014 5654
Wybory Prezydenckie 1521
2020.06 - Aktualne 1765
2020.05 1486
2015 1866
Referendum 707
2015 1857
Wybory Ławników Sądowych 1408
2015 1400
Izby Rolnicze 662
2015 1318
Fundusz Sołecki 10500
Ochrona danych osobowych 5170
Petycje 722
2022 rok 73
2021 rok 1166
2020 rok 1917
2019 rok 1918
2018 rok 446
2017 rok 2436
Konsultacje Społeczne 1480
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2987
Gmina 312
Raport o stanie gminy 266

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 456344
Redakcja biuletynu 1963
Mapa serwisu 1946
Statystyki 1944
Kanały RSS 1338
Kontakt 31856
BIP archiwalny 48
Deklaracja Dostępności 0
Raport Dostępności 23
« powrót do poprzedniej strony