ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Brzeźnica 10248
Dane ogólne 2854
Wójt Gminy 3938
Statut 1883
Regulamin organizacyjny 2023
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 4034
Rada Gminy 2854
Skład Rady Gminy 5876
Komisja rewizyjna 2130
Komisja ds. budżetu i finansów 2225
Komisja skarg,wniosków i petycji 769
Interpelacje,zapytania i wnioski Radnych 4473
Transmisje obrad rady 4832
Jednostki organizacyjne Gminy 4284
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy 1977
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy filia w Chotkowie 1635
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2794
Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy 6496
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3165
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 5625
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotkowie 2927
Szkoła Podstawowa w Wichowie 2920
Jednostki pomocnicze 5630
Sołectwo Brzeźnica 2412
Sołectwo Chotków 3223
Sołectwo Jabłonów 3681
Sołectwo Karczówka 2044
Sołectwo Marcinów 2389
Sołectwo Przylaski 2287
Sołectwo Stanów 2408
Sołectwo Wichów 3025
Sołectwo Wrzesiny 3430
Informacja o stanie mienia komunalnego 3383

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 293
Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia 188741
Finanse i budżet 5907
Budżet Gminy 1975
Projekty Budżetów 1173
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3200
Podatki i opłaty lokalne 3322
Wysokość podatku rolnego 0
Wysokośc podatku od nieruchomości 0
Wysokość podatku od środków transportowych 0
Wysokość podatku od posiadania psa 0
Odsetki za zwłokę 0
Sprawozdania i bilans 3563
Bilanse Gminy Brzeźnica 1694
Bilanse Urzędu Gminy 873
Uchwały i zarządzenia 330018
Akty prawne 3169
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dzienniki Urzędowe 0
Zamówienia publiczne 104996
Aktualne 86674
W toku 13838
Wyniki 14273
Archiwalne 12630
Wyniki innych postępowań 12228
Plan zamówień publicznych 355
Zamówienia do 130 000 PLN 127465
Przetargi 211857
Ogłoszenia o wykazie nieruchomości 42460
Organizacje pozarządowe 2716
Informacje ogólne 1885
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1488
Wzory druków 4399
Sprawozdania 919
Uchwały 800
2014 0
2015 0
2016 0
Konsultacje projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi 4557
Konkurs ofert 8820
2022 1733
2021 2536
2020 1139
2019 2943
2018 12030
2017 1558
2016 8302
Wyniki konkursu 4056
Gospodarka odpadami komunalnymi 15522
Nieczystości Ciekłe 1438
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 812
Miejsca zagospodarowania odpadami 1793
PSZOK 1730
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 1749
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 457
Informacja dotycząca podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 875
Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 415
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Brzeźnica 2518
Prawo budowalne 2920
Ochrona środowiska 3341
Rejestr informacji o środowisku 7834
Decyzje 2203
Informacja o stanie jakości wody 18439
Usuwanie azbestu 5921
Program "Czyste Powietrze" 574
Informacja publiczna 4510
Oświadczenia majątkowe 213295
Rejestry i ewidencje 5342
Protokoły 2277
Protokoły z sesji Rady Gminy 42900
Protokoły z posiedzeń komisji 1185
Druki, deklaracje, formularze 5359
USC 3215
Ewidencja ludności 3146
Gospodarka odpadami 1705
Ochrona środowiska i gospodarka wodna 2055
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2175
Podatki 4671
Paliwo rolnicze (podatek akcyzowy) 2515
Inne 6862
Ogłoszenia o pracy 32456
Aktualne 6329
W toku 10123
Wyniki 37085
Sprawy petentów 1906
Co i jak załatwić 2890
Wydziały 1558
Sprawy 1141
Wybory 4114
Samorządowe 2231
2018 3091
2015 - uzupełniające do Rady Gminy 2022
2015 - uzupełniające do Rady Gminy Nr 2 1870
2014 2741
Parlamentarne 2622
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1412
2019 1608
2014 5266
Wybory Prezydenckie 1443
2020.06 - Aktualne 1442
2020.05 1237
2015 1762
Referendum 664
2015 1718
Wybory Ławników Sądowych 1335
2015 1323
Izby Rolnicze 616
2015 1237
Fundusz Sołecki 10054
Ochrona danych osobowych 4564
Petycje 710
2021 rok 882
2020 rok 1656
2019 rok 1661
2018 rok 416
2017 rok 2216
Konsultacje Społeczne 1239
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2815
Gmina 139
Raport o stanie gminy 155

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 373397
Redakcja biuletynu 1833
Mapa serwisu 1865
Statystyki 1875
Kanały RSS 1273
Kontakt 30037
BIP archiwalny 48
Deklaracja Dostępności 0
Raport Dostępności 21
« powrót do poprzedniej strony