ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Węgiel preferencyjny 579
Gmina Brzeźnica 11580
Dane ogólne 3330
Wójt Gminy 5390
Statut 2193
Regulamin organizacyjny 2433
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 4960
Rada Gminy 2895
Skład Rady Gminy 7290
Komisja rewizyjna 2654
Komisja ds. budżetu i finansów 2742
Komisja skarg,wniosków i petycji 998
Interpelacje,zapytania i wnioski Radnych 5756
Transmisje obrad rady 6474
Jednostki organizacyjne Gminy 4870
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy 2359
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy filia w Chotkowie 1935
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3574
Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy 7508
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3828
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 7032
Szkoła Podstawowa w Chotkowie 3596
Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy z siedzibą w Wichowie 3577
Jednostki pomocnicze 6618
Sołectwo Brzeźnica 2965
Sołectwo Chotków 3866
Sołectwo Jabłonów 4293
Sołectwo Karczówka 2445
Sołectwo Marcinów 2772
Sołectwo Przylaski 2735
Sołectwo Stanów 2936
Sołectwo Wichów 3437
Sołectwo Wrzesiny 3914
Informacja o stanie mienia komunalnego 3831

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO- Polityka prywatności 377
Deklaracja dostępności 887
Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia 243756
Węgiel preferencyjny 937
Finanse i budżet 6766
Budżet Gminy 2829
Projekty Budżetów 2110
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4568
Podatki i opłaty lokalne 3967
Wysokość podatku rolnego 0
Wysokośc podatku od nieruchomości 0
Wysokość podatku od środków transportowych 0
Wysokość podatku od posiadania psa 0
Odsetki za zwłokę 0
Sprawozdania i bilans 4391
Bilanse Gminy Brzeźnica 4734
Bilanse Urzędu Gminy 1434
Wykonanie budżetu 95
Uchwały i zarządzenia 435541
Akty prawne 3630
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dzienniki Urzędowe 0
Zamówienia publiczne 128951
Aktualne 95920
W toku 21574
Wyniki 21509
Archiwalne 20032
Wyniki innych postępowań 19062
Plan zamówień publicznych 1311
Zamówienia do 130 000 PLN 136349
Przetargi 259524
Ogłoszenia o wykazie nieruchomości 54077
Organizacje pozarządowe 3084
Informacje ogólne 4039
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1786
Wzory druków 5532
Sprawozdania 1179
Uchwały 966
2014 0
2015 0
2016 0
Konsultacje projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi 6255
Konkurs ofert 8846
2023 1325
2022 3057
2021 3406
2020 1610
2019 3803
2018 12822
2017 1787
2016 8527
Wyniki konkursu 5834
Gospodarka odpadami komunalnymi 19821
Nieczystości Ciekłe 2176
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 1151
Miejsca zagospodarowania odpadami 2837
PSZOK 2651
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 2931
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 687
Informacja dotycząca podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 1504
Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 590
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Brzeźnica 4111
Prawo budowalne 3355
Ochrona środowiska 3962
Rejestr informacji o środowisku 9743
Decyzje 2520
Informacja o stanie jakości wody 23019
Usuwanie azbestu 8404
Program "Czyste Powietrze" 1428
Program "Ciepłe Mieszkanie" 1043
Informacja publiczna 5677
Oświadczenia majątkowe 256300
Rejestry i ewidencje 6392
Protokoły 2285
Protokoły z sesji Rady Gminy 52785
Protokoły z posiedzeń komisji 1358
Druki, deklaracje, formularze 6474
USC 3736
Ewidencja ludności 4074
Gospodarka odpadami 2249
Ochrona środowiska i gospodarka wodna 2453
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2983
Podatki 5516
Paliwo rolnicze (podatek akcyzowy) 3083
Inne 8089
Ogłoszenia o pracy 39240
Aktualne 7962
W toku 13275
Wyniki 50185
Sprawy petentów 2262
Co i jak załatwić 4569
Wydziały 2247
Sprawy 1272
Wybory 4603
Samorządowe 2573
2018 3797
2015 - uzupełniające do Rady Gminy 2373
2015 - uzupełniające do Rady Gminy Nr 2 2276
2014 3118
Parlamentarne 3448
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1677
2019 2262
2014 6356
Wybory Prezydenckie 1675
2020.06 - Aktualne 2181
2020.05 1821
2015 2099
Referendum 785
2015 2023
Wybory Ławników Sądowych 1568
2015 1537
Izby Rolnicze 729
2015 1471
Fundusz Sołecki 11287
Ochrona danych osobowych 5881
Petycje 731
2022 rok 127
2021 rok 1584
2020 rok 2393
2019 rok 2272
2018 rok 494
2017 rok 2855
Konsultacje Społeczne 1835
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3279
Gmina 678
Raport o stanie gminy 557

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 617394
Redakcja biuletynu 2171
Mapa serwisu 2098
Statystyki 2150
Kanały RSS 1439
Kontakt 34810
BIP archiwalny 48
Deklaracja Dostępności 0
Raport Dostępności 24
« powrót do poprzedniej strony