ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Brzeźnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Węgiel preferencyjny 849
Gmina Brzeźnica 12524
Dane ogólne 3599
Wójt Gminy 6471
Statut 2369
Regulamin organizacyjny 2631
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 5929
Jednostki organizacyjne Gminy 5168
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy 2557
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy filia w Chotkowie 2126
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3985
Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy 8298
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 4190
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 7781
Szkoła Podstawowa w Chotkowie 3849
Jednostki pomocnicze - Sołectwa 7328
Sołectwo Brzeźnica 3284
Sołectwo Chotków 4248
Sołectwo Jabłonów 4648
Sołectwo Karczówka 2637
Sołectwo Marcinów 2940
Sołectwo Przylaski 3029
Sołectwo Stanów 3223
Sołectwo Wichów 3681
Sołectwo Wrzesiny 4179
Informacja o stanie mienia komunalnego 4128

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1264
RODO - Polityka prywatności 646
Cyberbezpieczeństwo 50
Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia 276596
DEMOGRAFIA 769
Uchwały i zarządzenia 497824
Gmina 1387
Raport o stanie gminy 843
Programy gminne 120
Rada Gminy 990
kadencja IX 21
skład Rady Gminy 26
komisje stałe 16
protokoły z posiedzeń 14
Rady Gminy 9
komisji Rady Gminy 7
interpelacje, zapytania i wnioski Radnych 6
kadencja VIII 6
skład Rady Gminy 5
komisje stałe 3
interpelacje, zapytania i wnioski Radnych 2
protokoły z posiedzeń 2
Rady Gminy 2
komisji Rady Gminy 2
kadencja VII 3
skład Rady Gminy 2
komisje stałe 2
protokoły z posiedzeń 131
Rady Gminy 2767
komisji Rady Gminy 101
transmisje obrad Sesji Rady Gminy 725
Portal mieszkańca 0
Finanse i budżet 7282
Budżet Gminy 3370
Projekty Budżetów 3079
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5360
Opinie RIO 71
Rok 2024 216
Sprawozdawczość 63
Rok 2023 208
Rok 2022 99
Rok 2021 32
Rok 2020 289
Rok 2019 31
Bilanse 83
Rok 2022 355
Rok 2021 190
Rok 2020 177
Rok 2019 26
Rok 2018 25
Podatki i opłaty lokalne 4346
Wysokość podatku rolnego 0
Wysokośc podatku od nieruchomości 0
Wysokość podatku od środków transportowych 0
Wysokość podatku od posiadania psa 0
Odsetki za zwłokę 0
Wykonanie budżetu 51
Rok 2023 40
Rok 2022 78
Akty prawne 3979
Uchwały Rady Gminy 17214
Zarządzenia Wójta 12684
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dzienniki Urzędowe 0
Zamówienia publiczne 141230
Aktualne 102052
W toku 26867
Wyniki 26918
Archiwalne 25177
Wyniki innych postępowań 23787
Plan zamówień publicznych 1910
Przetargi 290103
Zamówienia do 130 000 PLN 140844
Ogłoszenia o wykazie nieruchomości 62558
Organizacje pozarządowe 3378
Informacje ogólne 5967
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1960
Wzory druków 6125
Sprawozdania 1345
Uchwały 1042
2014 0
2015 0
2016 0
Konsultacje projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi 7440
Konkurs ofert 8852
2024 531
2023 2166
2022 3867
2021 3597
2020 1887
2019 4277
2018 13297
2017 1905
2016 8646
Wyniki konkursu 6962
2024 24
Prawo budowalne 3562
Ochrona środowiska 4314
Rejestr informacji o środowisku 10889
Decyzje 2679
Informacja o stanie jakości wody 26090
Usuwanie azbestu 9863
Program "Czyste Powietrze" 1982
Program "Ciepłe Mieszkanie" 1761
Gospodarka odpadami komunalnymi 22218
Nieczystości Ciekłe 2576
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 1347
Miejsca zagospodarowania odpadami 3579
PSZOK 3439
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 3628
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 832
Informacja dotycząca podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 1967
Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 705
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Brzeźnica 5089
Planowanie przestrzenne 334
Informacja publiczna 6107
Oświadczenia majątkowe 278507
Rejestry i ewidencje 6967
Węgiel preferencyjny 1427
Druki, deklaracje, formularze 6926
USC 4041
Ewidencja ludności 4483
Gospodarka odpadami 2508
Ochrona środowiska i gospodarka wodna 2692
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 3430
Podatki 6021
Paliwo rolnicze (podatek akcyzowy) 3437
Inne 8732
Ogłoszenia o pracy 45806
Aktualne 9393
W toku 15419
Wyniki 58603
Sprawy petentów 2489
Co i jak załatwić 5279
Wydziały 2473
Sprawy 1324
Wybory 5388
Samorządowe 2919
2024 886
2018 4136
2015 - uzupełniające do Rady Gminy 2599
2015 - uzupełniające do Rady Gminy Nr 2 2507
2014 3349
Parlamentarne 4037
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1819
2019 2650
2014 6989
2024 19
Wybory Prezydenckie 1806
2020.06 - Aktualne 2582
2020.05 2109
2015 2285
Referendum 856
2015 2141
Wybory Ławników Sądowych 1692
2015 1627
Izby Rolnicze 774
2015 1579
Cyberbezpieczeństwo 55
Ochrona danych osobowych 6701
Fundusz Sołecki 11997
rok 2024 204
Woda i ścieki 26
Woda i ścieki 156
Konsultacje Społeczne 2208
Petycje 741
2024 rok 96
2023 rok 111
2022 rok 181
2021 rok 2036
2020 rok 2837
2017 rok 3207
2018 rok 538
2019 rok 2665
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3663

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 741644
Redakcja biuletynu 2451
Mapa serwisu 2300
Statystyki 2315
Kanały RSS 1547
Kontakt 37199
BIP archiwalny 48
Raport Dostępności 27
« powrót do poprzedniej strony