ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Brzeźnica 8736
Dane ogólne 2301
Wójt Gminy 2509
Statut 1464
Regulamin organizacyjny 1611
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 3304
Rada Gminy 2766
Skład Rady Gminy 4411
Komisja rewizyjna 1536
Komisja ds. budżetu i finansów 1599
Komisja skarg,wniosków i petycji 478
Interpelacje,zapytania i wnioski Radnych 2656
Transmisje obrad rady 3097
Jednostki organizacyjne Gminy 3633
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy 1603
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy filia w Chotkowie 1290
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1953
Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy 5629
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2328
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 4584
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotkowie 2334
Szkoła Podstawowa w Wichowie 2324
Jednostki pomocnicze 4537
Sołectwo Brzeźnica 1915
Sołectwo Chotków 2546
Sołectwo Jabłonów 2976
Sołectwo Karczówka 1556
Sołectwo Marcinów 1895
Sołectwo Przylaski 1678
Sołectwo Stanów 1796
Sołectwo Wichów 2467
Sołectwo Wrzesiny 2820
Informacja o stanie mienia komunalnego 2913

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia 120731
Finanse i budżet 4913
Budżet Gminy 1225
Projekty Budżetów 230
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1464
Podatki i opłaty lokalne 2720
Wysokość podatku rolnego 0
Wysokośc podatku od nieruchomości 0
Wysokość podatku od środków transportowych 0
Wysokość podatku od posiadania psa 0
Odsetki za zwłokę 0
Sprawozdania i bilans 1337
Bilanse Gminy Brzeźnica 81
Bilanse Urzędu Gminy 274
Uchwały i zarządzenia 197455
Akty prawne 2640
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dzienniki Urzędowe 0
Zamówienia publiczne 75748
Aktualne 78924
W toku 7426
Wyniki 8006
Archiwalne 6363
Wyniki innych postępowań 6238
Zamówienia do 30 000 Euro 112892
Przetargi 145231
Ogłoszenia o wykazie nieruchomości 27785
Organizacje pozarządowe 2250
Informacje ogólne 1269
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1173
Wzory druków 2883
Sprawozdania 579
Uchwały 630
2014 0
2015 0
2016 0
Konsultacje projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi 2444
Konkurs ofert 8776
2021 470
2020 542
2019 1671
2018 10894
2017 1250
2016 8013
Wyniki konkursu 1983
Gospodarka odpadami komunalnymi 10821
Nieczystości Ciekłe 659
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 342
Miejsca zagospodarowania odpadami 657
PSZOK 465
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 501
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 160
Informacja dotycząca podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 277
Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 155
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Brzeźnica 717
Prawo budowalne 2358
Ochrona środowiska 2607
Rejestr informacji o środowisku 4993
Decyzje 1709
Informacja o stanie jakości wody 12073
Usuwanie azbestu 3377
Informacja publiczna 3069
Oświadczenia majątkowe 157225
Rejestry i ewidencje 4087
Protokoły 2260
Protokoły z sesji Rady Gminy 30877
Protokoły z posiedzeń komisji 1004
Druki, deklaracje, formularze 4301
USC 2535
Ewidencja ludności 2129
Gospodarka odpadami 1290
Ochrona środowiska i gospodarka wodna 1422
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1504
Podatki 3391
Paliwo rolnicze (podatek akcyzowy) 1751
Inne 5009
Ogłoszenia o pracy 25058
Aktualne 4744
W toku 7459
Wyniki 22123
Sprawy petentów 1531
Co i jak załatwić 2332
Wydziały 1301
Sprawy 960
Wybory 3652
Samorządowe 1931
2018 2178
2015 - uzupełniające do Rady Gminy 1481
2015 - uzupełniające do Rady Gminy Nr 2 1301
2014 2229
Parlamentarne 1696
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1118
2019 873
2014 3841
Wybory Prezydenckie 1147
2020.06 - Aktualne 527
2020.05 561
2015 1275
Referendum 519
2015 1313
Wybory Ławników Sądowych 1064
2015 1049
Izby Rolnicze 470
2015 929
Fundusz Sołecki 8170
Ochrona danych osobowych 2517
Petycje 648
2021 rok 200
2020 rok 707
2019 rok 847
2018 rok 315
2017 rok 1447
Konsultacje Społeczne 752
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2214

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 180820
Redakcja biuletynu 1410
Mapa serwisu 1561
Statystyki 1579
Kanały RSS 1021
Kontakt 23650
BIP archiwalny 48
Deklaracja Dostępności 0
Raport Dostępności 9
« powrót do poprzedniej strony