ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Brzeźnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ochrona danychosobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

INSPEKTOR  OCHRONY  DANYCH 

W URZĘDZIE  GMINY  BRZEŹNICA
 
 
DAMIAN MARCZYŃSKI

e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Roszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-04 15:44:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-04 15:51:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Dwojak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07 22:52:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ochrona danych osobowych / RODO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Inspektor ochrony danych: Damian Marczyński
adres:  Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30 , 68-113 Brzeźnica
telefon68 3681610,
e-mail:   
 
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Gmina Brzeźnica - Urząd Gminy w Brzeźnicy z siedzibą w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 30.
 1. Inspektor ochrony danych w Gminie Brzeźnica - Urząd Gminy Brzeźnica:

  Dane kontaktowe:
  Inspektor ochrony danych:
  Urząd Gminy w Brzeźnicy  ul. Zielonogórska 30
  telefon: 68 3681610,
  e-mail:  
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Gminy Brzeźnica przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
   
 2. W Gminie Brzeźnica  przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
   
 3. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
   
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
   
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
   
 6. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

  1) prawo dostępu do danych osobowych;
  2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
   
 7. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
   
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
   
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   
 10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail:  
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Gąsecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Gąsecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-04 14:34:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Maścibroda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-04 14:34:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Maścibroda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 10:46:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »