ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Brzeźnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 
Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 6 ust. 1 – 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Brzeźnica jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku w formie:
1. spotkań/warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, na których zostanie omówiony wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Brzeźnica oraz przedstawione propozycje działań rewitalizacyjnych, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Warsztaty odbędą się w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Brzeźnica oraz o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Chotkowie.
2. spacery studyjne w dniu 15 grudnia 2022 roku;
3. ankiety,
4. zbieranie uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica.
Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia 1grudnia 2022 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku, dostarczając je:
a) elektronicznie na adres:  ,
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórska 30 68-113 Brzeźnica,
c) bezpośrednio do Urzędu Gminy Brzeźnica, w godzinach pracy urzędu.
Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 30 grudnia 2022 r.
W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Brzeźnica.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica,
b) na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.brzeznica.com.pl,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica.
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica i na stronie  http://www.brzeznica.com.pl .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 23:25:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Dwojak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 23:29:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Maścibroda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14 10:00:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »