ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kotłowni na gaz płynny oraz instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Chotkowie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 23.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 108.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 318.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 108.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej i lokalnej kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonów, Gmina Brzeźnica.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.7 KiB)
 • Program Funkcjonalno Użytkowy (ZIP, 14 MiB)
 • SWZ (PDF, 557.1 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 489.4 KiB)
 • wzór oferty (DOCX, 30.6 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 82.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 289.5 KiB)