ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-24
Data rozstrzygnięcia
2022-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-24
Data rozstrzygnięcia
2022-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem realizowanego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-06-09
Data rozstrzygnięcia
2022-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 240.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-24
Data rozstrzygnięcia
2022-03-24
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-22
Data rozstrzygnięcia
2022-01-14
Tytuł zamówienia publicznego
Centrum aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców gminy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej we Wrzesinach - etap II: Wymiana dachu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-13
Data rozstrzygnięcia
2021-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-01
Data rozstrzygnięcia
2021-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-19
Data rozstrzygnięcia
2021-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury Górali Bukowińskich w miejscowości Brzeźnica, gmina Brzeźnica - I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-11-17
Data rozstrzygnięcia
2021-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźnica, gmina Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-18
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica w 2021 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji