ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-11-28
Data rozstrzygnięcia
2019-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty (PDF, 359.8 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-11-23
Data rozstrzygnięcia
2018-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja_o_wyborze_oferty (PDF, 358.5 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-07-30
Data rozstrzygnięcia
2018-08-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pionowego zbiornika wody V=100 m3 w miejscowości Marcinów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-06-27
Data rozstrzygnięcia
2018-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2017-10-11
Data rozstrzygnięcia
2017-11-15
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 59.6 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2017-03-20
Data rozstrzygnięcia
2017-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Brzeźnica: Przebudowa drogi gminnej F000713 relacji Stanów-Brzeźnica - I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 414.5 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2016-09-23
Data rozstrzygnięcia
2016-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 41 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2014-11-17
Data rozstrzygnięcia
2014-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 36.3 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2014-11-12
Data rozstrzygnięcia
2014-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Brzeźnica kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 30.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji