ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-06
Data rozstrzygnięcia
2023-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wrzesiny i Chotków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-27
Data rozstrzygnięcia
2023-03-14
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wichów – etap III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-01-25
Data rozstrzygnięcia
2023-02-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-24
Data rozstrzygnięcia
2022-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-11-09
Data rozstrzygnięcia
2022-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-10-06
Data rozstrzygnięcia
2022-10-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w gminie Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-09-23
Data rozstrzygnięcia
2022-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 897 w miejscowości Jabłonów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-24
Data rozstrzygnięcia
2022-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-24
Data rozstrzygnięcia
2022-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem realizowanego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-09
Data rozstrzygnięcia
2022-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 240.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji