ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/181/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXV/181/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/180/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXV/180/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/179/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Brzeźnica do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXV/179/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/178/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wichowie
Nr aktu prawnego
XXV/178/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/177/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/176/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/175/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/174/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/173/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXIV/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/172/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji