ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXII/223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
odwołania Skarbnika Gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXXII/222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/220/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów
Nr aktu prawnego
XXXI/219/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica w zakresie działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów
Nr aktu prawnego
XXXI/218/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeźnica na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Krzystkowice
Nr aktu prawnego
XXXI/217/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 143/2022 r. Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2022 r.
Nr aktu prawnego
143/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 WÓJTA GMINY BRZEŹNICA z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
114/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/215/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXX/215/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/214/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu na nagrodę pieniężną dla dzielnicowego
Nr aktu prawnego
XXX/214/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji