ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIII/160/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXIII/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIII/159/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jabłonów
Nr aktu prawnego
XXIII/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIII/158/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIII/157/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy na 2022 rok Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
XXIII/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
73/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXVI/194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
63/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 59/2022 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeźnica.
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji