ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/186/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jabłonów
Nr aktu prawnego
XXV/186/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/185/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jabłonów
Nr aktu prawnego
XXV/185/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/184/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu
Nr aktu prawnego
XXV/184/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/183/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichowie
Nr aktu prawnego
XXV/183/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/182/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXV/182/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/181/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXV/181/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/180/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXV/180/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/179/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Brzeźnica do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXV/179/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV/178/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wichowie
Nr aktu prawnego
XXV/178/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIV/177/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji