ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brzeźnicy
Nr aktu prawnego
XXXIV/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu
Nr aktu prawnego
XXXIII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
powołania Skarbnika Gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXXIII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Brzeźnicy
Nr aktu prawnego
XXXII/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zapewnienie przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brzeźnicy wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXXII/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXII/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
przyjęcia Programu współpracy na 2023 rok Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
XXXII/224/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji