ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Przylaski dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-31 13:29:22 przez Jarosław Nowak, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRZEŹNICA
z dnia 26 marca 2019 r.
o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Przylaski dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 
Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Przylaski, że Zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2019 r. zostało zwołane zebranie wiejskie Sołectwa Przylaski w celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na dzień 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz.18:00  w świetlicy wiejskiej miejscowości Przylaski.
 
Proponowany porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i ustalenie porządku obrad.
3. Wybór Protokolanta zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
5. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa: - zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa, - przygotowanie  wyborów, - przeprowadzenie głosowania tajnego,  - sporządzenie protokołu o wynikach wyboru, - ogłoszenie wyników wyborów.
6. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Sołeckiej: - zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej, - przygotowanie wyborów, - przeprowadzenie głosowania tajnego, - sporządzenie protokołu o wynikach wyboru, - ogłoszenie wyników wyborów.
7. Sprawy różne.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie zebrania.
 
 
Wójt Gminy Brzeźnica
/-/ Jerzy Adamowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Roszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-31 13:28:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-31 13:29:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-31 13:29:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
344 raz(y)