ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica o wydaniu w dniu 21 sierpnia 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 167/1, 168, 171, 172, 173/1 i 174/1 w obrębie Jabłonów w gminie Brzeźnica

Informacja ogłoszona dnia 2023-08-21 15:08:18 przez Roman Poniedziałek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brzeźnica, 21 sierpnia 2023 r.
GKM.6220.2.2023.RP
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
Wójt Gminy Brzeźnica
podaje do publicznej wiadomości informację:
w dniu 21 sierpnia 2023 r. na wniosek złożony dnia 11 kwietnia 2023 r. przez: Pana Michała Czajkowskiego Prezesa Zarządu Cambria Energy Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, została wydana decyzja Wójta Gminy Brzeźnica znak GKM.6220.2.2023.RP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 167/1, 168, 171, 172, 173/1 i 174/1 w obrębie
Jabłonów w gminie Brzeźnica”
Z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica w pokoju nr 14 w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 68 3681620. Dnia 21 sierpnia 2023 r. treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na następującej stronie: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica/.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeźnicy (https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica/), oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica.
Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Jerzy Adamowicz
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się w dniu 21 sierpnia 2023 r.:
1)  strona internetowa BIP Urzędu Gminy https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica/;
2)  tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica;
3)  a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-21 15:02:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Poniedziałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-21 15:08:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Poniedziałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-21 15:08:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)