ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:42:38 Upublicznienie elementu informacja Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec IV kwartału 2020 r.
(widoczna od 2021-04-27 00:00:00 do 2026-04-27 00:00:00)
Ilona Ogiba
« powrót do poprzedniej strony